Úvěr

Úvěr je finanční služba, v rámci níž si spotřebitel půjčí peníze od úvěrujícího za předem domluvených podmínek. Úvěr se sjednává na dobu určitou a za poskytnutí úvěru platí spotřebitel úrok.

Úvěr vs. půjčka

Úvěru se běžně říká i půjčka, není to ale zcela to samé. Předmětem úvěru jsou vždy jenom peníze a úvěr může poskytovat jenom instituce s platnou licencí od České národní banky. Předmětem půjčky, resp. zápůjčky, může být jakákoliv hmotná věc. Hlavní rozdíl je zejména v právní rovině, půjčku a úvěr řeší dva různé zákony.

Zákon o úvěru

Úvěr definuje přesněji zákon o spotřebitelském úvěru, který má za cíl chránit spotřebitele. Obsahuje tato nejdůležitější ustanovení:

  • Smlouva o spotřebitelském úvěru musí být v písemné formě a musí obsahovat konkrétní informace stanovené v příloze zákona o spotřebitelském úvěru.
  • Nabídka spotřebitelského úvěru musí na reprezentativním příkladu uvádět roční procentní sazbu nákladů, výpůjční úrokovou sazbu, informace o veškerých poplatcích, celkovou výši spotřebitelského úvěru, výši jednotlivých splátek, celkovou částku splatnou spotřebitelem a dobu trvání spotřebitelského úvěru.
  • Spotřebitel je oprávněn odstoupit od spotřebitelského úvěru do 14 dnů od jeho uzavření.

Výše splátek – úvěrová kalkulačka

Při rozhodování o úvěru vám může pomoct úvěrová kalkulačka. Stačí zadat výši úvěru, dobu splácení a úrok a hned vidíte, jak velké splátky můžete očekávat.

Účelový vs. neúčelový úvěr

V praxi se můžete také setkat s účelovým a neúčelovým úvěrem. U účelového úvěru si půjčujete od banky peníze na konkrétní zboží (např. vybavení bytu). Neúčelový úvěr je půjčka na cokoliv.

Účelový úvěr se čerpá až po předložení dokladu dokazujícího účelové čerpání prostředků, obvykle je to faktura za zboží či kupní smlouva. Částka se tak vyplácí přímo na účet dodavatele zboží. I proto je účelový úvěr bankami chápán jako méně rizikový. Úroky jsou u účelových úvěrů obvykle nižší.

Neúčelový úvěr nevyžaduje dokládání účelu půjčky. Právě neúčelové úvěry u žadatelů převládají. Častokrát i díky tomu, že bance nemusí sdělovat, na co peníze potřebují.

Druhy úvěrů

Kromě účelovosti se úvěry dělí také následovně:

Spotřebitelský úvěr – nejčastěji si půjčujeme na auto a elektroniku.

Konsolidační úvěr – sloučení všech půjček do jedné, tzv. konsolidace půjček.

Hypoteční úvěr – tento produkt financuje naše sny o bydlení.

Revolvingový úvěr – typicky se jedná o úvěr, ke kterému se vydává kreditní karta.

Kontokorentní úvěr – možnost čerpat z běžného účtu peníze, i pokud na něm už nejsou vlastní prostředky.

Úvěr ze stavebního spoření – účelový úvěr na bydlení.

Překlenovací úvěr – tzv. meziúvěr poskytují stavební spořitelny.

Investiční úvěr – používá se pro financování investic.

Lombardní úvěr – krátkodobý úvěr, za který se ručí movitými věcmi.