Kontokorent

Péče a podpora

Často se nás ptáte

Aktuální zůstatek vidíte v internetovém a mobilním bankovnictví nebo v bankomatu. Je také součástí výpisu z vašeho osobního účtu, ke kterému máte kontokorent sjednaný. Kdykoliv nám také můžete zavolat na linku 800 207 207.

Zůstatek vašich vlastních peněz na účtu označujeme jako "účetní" zůstatek. Pokud máte sjednaný kontokorent, pak k účetnímu zůstatku přičteme ještě sjednaný limit kontokorentu. Tento zůstatek vám ukazujeme jako "disponibilní" zůstatek, což jsou peníze, které můžete aktuálně z účtu čerpat.

 

Přijďte se poradit na jakoukoliv naši pobočku. Společně určitě najdeme řešení. Pokud čerpaná částka kontokorentu přesáhla vaše současné finanční možnosti, je možné například tuto částku převést na půjčku a splácet ji postupně ve splátkách. Důležité je ale přijít včas, dokud ještě nejste v prodlení. Pokud se již se splacením opozdíte, jsme povinni postupovat dle Smlouvy, tzn. že vám neumožníme již další čerpání kontokorentu.

Změnit výši kontokorentu můžete na našich pobočkách, ale také v bankomatech nebo v internetovém bankovnictví. 

Při případných potížích se splácením je nejdůležitější situaci řešit ihned. Přijďte se poradit na kteroukoli naši pobočku, společně najdeme řešení. Pokud už v potížích jste, kontaktujte přímo správu pohledávek.

Česká spořitelna, a. s.
6670 Vymáhání pohledávek
tel.: +420 956 777 666
e-mail: spravapohledavek@csas.cz

Pro volání z mobilních linek:
O2: +420 726 111 666
T-Mobile: +420 605 661 666
Vodafone: +420 776 991 666

Máte-li sjednané Pojištění schopnosti splácet, využijte ho. Při nepříznivé životní situaci (např. ztráta zaměstnání, dlouhodobá pracovní neschopnost) bude pojišťovna hradit splátky za vás.

Pokud se dostanete do potíží se splácením, dokážeme vám navrhnout řešení. Obraťte se na nás.

Když nás neoslovíte a nám nepřijde splátka úvěru, upozorníme vás na to telefonicky, SMS, e-mailem nebo zobrazením informace na bankomatu. Jestliže do 10 dnů splátku nezaplatíte, budeme vám muset naúčtovat sankce. 

Po uplynutí lhůty, kdy se vás budeme snažit upozornit na neproběhlou splátku, vám bude 10. den prodlení účtován poplatek 300 Kč na úhradu nákladů spojených s prodlením. Další poplatky ve výši 900 Kč jsou účtovány 40. a 70. den prodlení. Za každý den prodlení zaplatíte také úroky z prodlení ve výši REPO sazby zvýšené o 8 % z dlužné částky.
V případě, že se nám nepodaří najít řešení nebo splátku neuhradíte do data uvedeného na poslední upomínce, ztratíte výhodu splátek a zůstatek úvěru budete muset splatit jednorázově. Dluh pak můžeme předat k vymáhání advokátní kanceláři, postoupit jinému věřiteli nebo ho vymáhat soudní cestou.

Dokumenty ke stažení