Pojištění nemovitosti

„To byla první věc, kterou jsem po nastěhování udělal.“

Majetek posuzujeme jako by byl nový

Peníze za škodu vám vyplatíme převážně v nových a aktuálních cenách.

Pojištění proti živlům

Naše pojistka automaticky zahrnuje všechna živelní nebezpečí bez obvyklých výjimek nebo omezení.

Rekonstrukce není problém

Váš byt nebo dům pojistíme i v době, kdy probíhá rekonstrukce nebo výstavba.

Co si můžete pojistit?

 • byt a spoluvlastnický podíl na společných částech domu
 • dočasné objekty na staveništi potřebné k výstavbě nemovitosti
 • nebytový prostor a spoluvlastnický podíl na společných částech domu
 • podle dohody i ostatní budovy a stavby na pozemku příslušející k pojištěnému nemovitému objektu
 • rodinný dům nebo rekreační budovu
 • stavební materiál

Vyberte si variantu, která vám vyhovuje

Rizika PRIMA KOMFORT
Požár, vodovodní škody, vichřice, kroupy, blesk apod.    
Pojištění elektromotorů proti zkratu nebo přepětí    
Krádež nebo loupež    
Vandalismus    
Přepětí nebo podpětí v síti    
Zatečení atmosférických srážek    
Únik vody (náhrada vodného a stočného)    
Aerodynamický třesk při přeletu letadel    
Poškození zateplení domu zvířetem    
Havárie rozvodů    
Asistenční služby    

Tip: Průměrná výše škody po požáru přesahuje 140 000 Kč, ale mohou to klidně být i miliony. Ujistěte se, že budete mít dost peněz na opravu.

Možnosti sjednání

Online

Vyřiďte si všechno v klidu a z pohodlí domova. Stačí pár kliknutí myší.

Sjednání na pobočce

Na pobočce

Podívejte se, kde máte svou nejbližší pobočku České spořitelny.

Naše pojištění pomáhá konkrétním lidem

Příběh Lukáše P.

„Vichřice nám poničila střechu domu. Technik stanovil výši škody na 255 000 Kč, když odečetli spoluúčast, dostali jsme od pojišťovny za poškozenou fasádu, omítky a zničenou střechu 194 000 Kč.“

Příběh Vojtěcha R.

„Doma nám vybouchl plyn, výbuch zničil celý dům a statik nařídil jeho stržení. Byt jsme měli pojištěný na 2 500 000 Kč. Technik škodu vyčíslil na 2 700 000 Kč a po odečtení spoluúčasti jsme od pojišťovny dostali 2 499 000 Kč.“

Co když si u vás dělník zlomí nohu nebo váš strom rozbije sousedovo auto? S pojištěním odpovědnosti uhradíme vzniklou škodu za vás.

Mohlo by vás zajímat

Inspirace pro vaše finance

Na co se často ptáte

Odpoví vám tyto tabulky:

Limity pro bytovou jednotku:

RIZIKA PRIMA KOMFORT
Požár, povodeň, záplava, vichřice, kroupy apod ano ano
Pojištění elektromotorů proti zkratu nebo přepětí ano ano
Krádež nebo loupež x ano
Vandalismus x ano
Přepětí nebo podpětí v síti x ano
Zatečení atmosférických srážek x ano
Únik vody (náhrada vodného a stočného) x ano
Aerodynamický třesk při přeletu letadel x ano
Poškození zateplení domu zvířetem x ano
Havárie rozvodů x ano
Asistenční služby x ano
VYBRANÉ SKUPINY VĚCÍ, POJISTNÁ NEBEZPEČÍ A LIMITY PLNĚNÍ PRIMA KOMFORT
Stavební materiál nebo nářadí 35 000 Kč 70 000 Kč
Elektromotory 10 000 Kč 10 000 Kč
Firemní štíty, reklamní tabule, markýzy apod. 25 000 Kč 50 000 Kč
Vandalismus - 55 000 Kč
Přepětí nebo podpětí  - 55 000 Kč
Zatečení atmosférických srážek - 45 000 Kč
Poškození zateplení domu zvířetem - 45 000 Kč
Únik vody v důsledku pojistné události  – vodné a stočné - 45 000 Kč
Havárie rozvodů - 5 000 Kč
Odcizení zabudovaného příslušenství budov nebo ostatních staveb před kolaudací či počátkem užívání rodinného domu - 100 000 Kč

Limity pro rodinný dům:

RIZIKA PRIMA KOMFORT
Požár, povodeň, záplava, vichřice, kroupy apod ano ano
Pojištění elektromotorů proti zkratu nebo přepětí ano ano
Krádež nebo loupež x ano
Vandalismus x ano
Přepětí nebo podpětí v síti x ano
Zatečení atmosférických srážek x ano
Únik vody (náhrada vodného a stočného) x ano
Aerodynamický třesk při přeletu letadel x ano
Poškození zateplení domu zvířetem x ano
Havárie rozvodů x ano
Asistenční služby x ano
VYBRANÉ SKUPINY VĚCÍ, POJISTNÁ NEBEZPEČÍ A LIMITY PLNĚNÍ PRIMA KOMFORT
Stavební materiál nebo nářadí 35 000 Kč 70 000 Kč
Elektromotory 10 000 Kč 10 000 Kč
Firemní štíty, reklamní tabule, markýzy apod. 25 000 Kč 50 000 Kč
Vedlejší objekty 25 000 Kč 25 000 Kč
Vandalismus - 55 000 Kč
Přepětí nebo podpětí - 55 000 Kč
Zatečení atmosférických srážek - 45 000 Kč
Poškození zateplení domu zvířetem - 45 000 Kč
Havárie rozvodů - 45 000 Kč
Únik vody v důsledku pojistné události  – vodné a stočné - 5 000 Kč
Odcizení zabudovaného příslušenství budov nebo ostatních staveb před kolaudací či počátkem užívání rodinného domu - 100 000 Kč až 250 000 Kč
Náklady vynaložené na úklid a úpravu pozemku po živelní události - 10 000 Kč

Pojištění se sjednává se spoluúčastí. To znamená, že se spolupodílíte na náhradě škody. Za vyšší spoluúčast získáte slevu na pojistném – čím vyšší spoluúčast, tím nižší pojistné. Variantu spoluúčasti si nastavíte při sjednávání smlouvy.

Přehled slev při sjednání spoluúčasti:

 • 1 000 Kč
 • 3 000 Kč (10 % sleva)
 • 5 000 Kč (15 % sleva)
 • pro riziko povodně a záplavy se sjednává spoluúčast 1 % z celkové výše pojistného plnění, min. však 10 000 Kč

K pojištění bytu či domu se hodí i několik připojištění, které vám pomohou, když někomu způsobíte škodu nebo si chcete pojistit něco navíc.

 • Pojištění odpovědnosti vyplývající z vlastnictví nemovitosti.
 • Pojištění elektronických a strojních zařízení.
 • Skla.

Při hlášení škody vás nezdržujeme zbytečným papírováním. Všechno probíhá online, a vy tak máte pořád přehled, v jaké fázi šetření škoda zrovna je.

Pokud máte sjednanou variantu pojištění KOMFORT, můžete si Domácí asistenci zavolat, když si zabouchnete dveře nebo vám třeba praskne trubka u umyvadla. Přijedeme, opravíme a do částky 2 000 Kč nic neplatíte.

Důležité dokumenty

Tento produkt již máte?

Na stránce péče a podpory najdete všechny důležité informace a dokumenty pro stávající klienty.