Pro akcionáře a investory

Kontakty pro investory

Norbert Toth
ředitel odboru

Tel.: +420 705 838 877
E-mail: ntoth@csas.cz

Juraj Garaj
manažer útvaru

Tel.: +420 735 164 016
E-mail: jgaraj@csas.cz

Informace pro akcionáře

Kontakt pro akcionáře České spořitelny, a.s.

Hospodářské výsledky