Hospodářské výsledky
České spořitelny

Termíny zveřejnění hospodářských výsledků v roce 2017

Neauditované konsolidované výsledky za FY 2016 podle IFRS
07:30 - zveřejnění formou tiskové zprávy/zprávy pro analytiky
28. 2. 2017
Neuaditované konsolidované výsledky za Q1 2017 podle IFRS
07:30 - zveřejnění formou tiskové zprávy/zprávy pro analytiky
5. 5. 2017
Neauditované konsolidované výsledky za H1 2017 podle IFRS
07:30 - zveřejnění formou tiskové zprávy/zprávy pro analytiky
4. 8. 2017
Neauditované konsolidované výsledky za Q1-3 2017 podle IFRS
07:30 - zveřejnění formou tiskové zprávy/zprávy pro analytiky
3. 11. 2017

Poznámka: Tento kalendář je pouze orientační; termíny se mohou v průběhu roku měnit.