Kdo jsme

Naším posláním je vést lidi i společnost k prosperitě. Věříme, že když se bude dařit jednotlivcům, firmám i komunitám, bude se lépe dařit celé společnosti.

Česká spořitelna

Jsme banka s nejdelší tradicí na českém trhu. Vždy nám šlo o to, naučit lidi hospodařit a zajistit jim přístup k prosperitě. Své služby tak poskytujeme jednotlivcům, malým a středním podnikům, městům a obcím. Financujeme však i velké korporace a poskytujeme služby v oblasti finančních trhů. Mnohé z našich produktů a služeb jsou jedničkami na českém trhu. Od roku 2000 jsme součástí silné středoevropské Skupiny Erste.

 

Věříme dobrým věcem

Posilujeme finanční gramotnost a jsme partnerem několika VŠ. Od samých začátků podporujeme rozvoj svého okolí a místních komunit. Usilujeme o zkvalitnění školství, podporujeme seniory, lidi s mentálním postižením a věnujeme se prevenci drogových závislostí. Svůj přístup a své služby přizpůsobujeme lidem s různým druhem handicapu.

Základní fakta k 30. 9. 2021

Výroční zprávy

Meziroční zprávy

Základní údaje o společnosti Česká spořitelna, a. s.

 

Sídlo: Praha 4, Olbrachtova 1929/62, 140 00
IČ: 45244782
DIČ: CZ 699001261
Zapsána v obchodním rejstříku Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1171.

Kód banky pro účely platebního styku: 
0800

Povinně zveřejňované údaje

Česká spořitelna, a. s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČ: 45244782, je členem koncernu Erste Group. Mateřskou společností koncernu Erste Group je Erste Group Bank AG, se sídlem Am Belveder 1, 1100 Vídeň, číslo registrace společnosti FN 33209m.

Česká spořitelna, a.s. je také řídící osobou koncernu Finanční skupina České spořitelny. Řízenými osobami koncernu Finanční skupina České spořitelny jsou:

 • Budějovická Development, s.r.o.
 • CS Property Investment Limited
 • ČS NHQ, s.r.o.
 • Česká spořitelna - Penzijní společnost, a.s.
 • CEE Property Development Portfolio 2, a.s.
 • ČS Seed Starter, a.s.
 • Factoring České spořitelny, a.s.
 • Erste Leasing, a.s.
 • Erste Grantika Advisory, a.s.
 • Leasing České spořitelny, a.s.
 • MOPET CZ a.s.
 • Realitní společnost České spořitelny, a.s. v likvidaci
 • REICO investiční společnost České spořitelny, a.s.
 • Stavební spořitelna České spořitelny, a.s.

Údaje k 6. listopadu 2018

Údaje k 29. 7. 2019

Finanční skupina České spořitelny

Vedle České spořitelny poskytují finanční služby i dceřiné společnosti Finanční skupiny Česká spořitelna
 

 

Institucionální partneři České spořitelny

Skupina Erste

Skupina Erste (Erste Group) byla založena v roce 1819 jako první rakouská spořitelna. V roce 1997 rozšířila svou činnost do střední a východní Evropy a díky početným akvizicím se stala jedním z největších poskytovatelů finančních služeb ve východní části EU. Skupina pokrývá trh v Rakousku, České republice, na Slovensku, v Rumunsku, Maďarsku, Chorvatsku a Srbsku a počet jejích klientů se zvýšil z původních 600 000 na cca 16,2 milionu. My jsme součástí Skupiny Erste od roku 2000.

Jednou z důležitých dceřiných společností působící v ČR je Erste Group Immorent - specialista na financování nemovitostí a rozvoje projektů ve střední, východní a jihovýchodní Evropě.

 

Kam dále