Kdo jsme

Naším posláním je vést lidi i společnost k prosperitě. Věříme, že když se bude dařit jednotlivcům, firmám i komunitám, bude se lépe dařit celé společnosti.

Česká spořitelna

Jsme banka s nejdelší tradicí na českém trhu. Vždy nám šlo o to, naučit lidi hospodařit a zajistit jim přístup k prosperitě. Své služby tak poskytujeme jednotlivcům, malým a středním podnikům, městům a obcím. Financujeme však i velké korporace a poskytujeme služby v oblasti finančních trhů. Mnohé z našich produktů a služeb jsou jedničkami na českém trhu. Od roku 2000 jsme součástí silné středoevropské Skupiny Erste.

Věříme dobrým věcem

Posilujeme finanční gramotnost a jsme partnerem několika VŠ. Od samých začátků podporujeme rozvoj svého okolí a místních komunit. Usilujeme o zkvalitnění školství, podporujeme seniory, lidi s mentálním postižením a věnujeme se prevenci drogových závislostí. Svůj přístup a své služby přizpůsobujeme lidem s různým druhem handicapu. 

#silnější budoucnost

Včela – symbol pracovitosti – je s podnikáním České spořitelny spojena od jejího založení. Symbolizuje ji na jejích historických budovách i na mnoha místech v pražském Rudolfinu, které Česká spořitelna nechala postavit v roce 1876 ke svému 50. výročí. Včely dokážou přinášet užitek z mnoha různých květů, tak jako Česká spořitelna pomáhá světu v řadě oblastí svého podnikání.

Základní fakta k 31. 3. 2024

Výroční zprávy

Meziroční zprávy

Základní údaje o společnosti Česká spořitelna, a. s.

 

Sídlo: Praha 4, Olbrachtova 1929/62, 140 00
IČ: 45244782
DIČ: CZ 699001261
Zapsána v obchodním rejstříku Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1171.

Kód banky pro účely platebního styku: 
0800

Povinně zveřejňované údaje

Finanční skupina České spořitelny

Vedle České spořitelny poskytují finanční služby i dceřiné společnosti Finanční skupiny Česká spořitelna
 

Institucionální partneři České spořitelny

Skupina Erste

Skupina Erste (Erste Group) byla založena v roce 1819 jako první rakouská spořitelna. V roce 1997 rozšířila svou činnost do střední a východní Evropy a díky početným akvizicím se stala jedním z největších poskytovatelů finančních služeb ve východní části EU. Skupina pokrývá trh v Rakousku, České republice, na Slovensku, v Rumunsku, Maďarsku, Chorvatsku a Srbsku a počet jejích klientů se zvýšil z původních 600 000 na cca 16,2 milionu. My jsme součástí Skupiny Erste od roku 2000.

Jednou z důležitých dceřiných společností působící v ČR je Erste Group Immorent - specialista na financování nemovitostí a rozvoje projektů ve střední, východní a jihovýchodní Evropě.

 

Kam dále

Fact Sheet České spořitelny

Všeobecná prezentace České spořitelny

Povinně uveřejňované informace