Zpět na Věříme dobrým věcem

Dobrý soused

Záleží nám na tom, abychom všude, kde působíme, byli dobrým sousedem. Už před téměř 200 lety byly z iniciativy spořitelen stavěny ve městech nejen vodovody a kanalizace, ale například také domovy pro seniory a školy – zkrátka podporovali jsme počiny, které vedly k rozvoji místní komunity a pomoci potřebným. A pokračujeme v tom dodnes.

Komunitní grantový program Dokážeme víc

srdce

V květnu 2019 jsme spustili pilotní "nultý" ročník komunitního grantového programu Dokážeme víc. Tímto pravidelným grantovým programem, díky kterému můžeme na více místech České republiky pomáhat ke vzniku dobrých projektů, se hlásíme ke 30. výročí Sametové revoluce. Chceme tak podněcovat občany k aktivnímu přístupu k místu, kde žijí, napomáhat k sousedskému soužití a kontinuálně přispívat i těmito konkrétními kroky k prosperitě naší země.

Na programu spolupracujeme s Nadací VIA, naše Nadace České spořitelny pak zdvojnásobí dárcovské výzvy vypsané v rámci programu na portálu darujme.cz.

Ročně podpoříme okolo 50 projektů. Nový ročník vypisujeme vždy k 17. listopadu, hlásit ale své nápady můžete průběžně po celý rok.

Dobrovolnictví aneb Dny jinak

Každý zaměstnanec má možnost věnovat dva své pracovní dny za rok dobré věci. Chodíme pomáhat potřebným, pěčujeme o krajinu nebo předáváme své odborné znalosti a zkušenosti nejen neziskovým organizacím. Do Dnů jinak se zapojuje zhruba 10 % našich kolegů.

Posilujeme občanskou gramotnost

Společensky odpovědné podnikání

Diverzita

Věříme tomu, že rozdílnost názorů, kultur, mentalit či generací vede k větší toleranci a snaze pochopit věci uceleně, a může nás proto mnohému naučit a posouvat nás dál, dát nám konkurenční výhodu. V bance netolerujeme diskriminaci. Oceňujeme přínos každého jednotlivce a respektujeme členy našeho týmu jako jedinečné osobnosti bez ohledu na jejich pohlaví, věk, rodinný stav, sexuální orientaci, pracovní způsobilost, rasu, barvu pleti, náboženské vyznání, politický názor, etnický původ, národnost nebo státní příslušnost.

Myslíme na planetu

Není nám jedno, kde a jak žijeme. Proto podporujeme ekologii, inovativní projekty i chytrá řešení snižující uhlíkovou stopu. Na udržitelnost myslíme při všech klíčových rozhodnutích a procesech.

Kam dál:    Abeceda peněz   |  Sportujeme se spořkou   |  Kultura   |  Nadace ČS   |  Stopy ČS