Věříme dobrým věcem

Už od svého založení pomáháme lidem stát na vlastních nohou. Prostřednictvím nadací podporujeme vzdělávání, sociální podnikání a pomáháme potřebným. Díky svým programům také zvyšujeme finanční gramotnost v České republice. A je toho mnohem více...

Rozvíjíme komunity

Pomáhání máme doslova v genech. Už před téměř 200 lety byly z iniciativy spořitelen stavěny ve městech nejen vodovody a kanalizace, ale například také domovy pro seniory a školy – zkrátka podporovali jsme počiny, které vedly k rozvoji místní komunity a pomoci potřebným. A pokračujeme v tom dodnes. Prostřednictvím našich nadací pomáháme nejen lidem na okraji společnosti, ale zlepšujeme také vzdělávání a rozvíjíme sociální podnikání.

Pomáháme při řešení závažných společenských témat. Podporujeme aktivní život seniorů, pomáháme lidem s mentálním postižením a zapojujeme se do prevence a boje s drogovou závislostí.

Zaměřujeme se zejména na zlepšení kvality vzdělání v České republice a podporujeme rozvoj učitelské profese.

Vedeme vás k prosperitě

Vždycky jsme usilovali o to, aby se dařilo všem kolem nás. Stojíme za řadou projektů, které pomáhají k dobrému hospodaření a finanční gramotnosti, podporujeme chytrá řešení v oblasti životního prostředí.

Buďte s korunou kamarádi!

Pořádáme vzdělávací programy určené pro žáky základních, středních a vysokých škol a pomáháme tak zlepšovat jejich finanční gramotnost.

Darujte s Melindou

Aplikace Melinda představuje jednoduchý a moderní způsob, jak přispívat těm, kteří potřebují pomoc.

Zelené bankovnictví

Podporujeme chytrá řešení v oblasti životního prostředí. Zaměřujeme se na úsporu energií, internet věcí a recyklaci. Snažíme se, aby naše vlastní uhlíková stopa byla co nejtenčí.

Investujeme do lepší budoucnosti

V praxi to znamená, že nám záleží na tom, aby se lidem v ČR žilo po všech stránkách lépe. Proto podporujeme talentované studenty, umělce, sportovní i kulturní akce a každého. Česko je úžasná země plná nadaných lidí a my se moc rádi podílíme na tom, aby byla ještě lepší.

Pomáháme 
dobrým myšlenkám

V praxi to znamená, že nám záleží na tom, aby se lidem v ČR žilo po všech stránkách lépe. Proto podporujeme talentované studenty, umělce, sportovní i kulturní akce a každého. Česko je úžasná země plná nadaných lidí a my se moc rádi podílíme na tom, aby byla ještě lepší.

Pobavíme mysl,
osvěžíme ducha

Ať už pro vás kultura znamená důstojný obdiv v umělecké galerii nebo bláznivé taneční variace na festivalu, potřebujeme ji všichni. Proto podporujeme široké spektrum kulturních aktivit s cílem udělat je co nejpřístupnější a zároveň je zachovat pro další generace. 

Jsme s vámi
na startu i v cíli

Každý sportovní výkon si zaslouží uznání bez ohledu na výsledek. Proto podporujeme nejen vrcholové sportovní akce a organizace, ale zejména nám záleží na tom, aby si cestu k pohybu našly i děti. Sportovní týmy máme i ve vlastních řadách a naši zaměstnanci se z turnajů a utkání jen málokdy vracejí bez medaile.