Věříme dobrým věcem

Už od svého založení pomáháme lidem stát na vlastních nohou. Prostřednictvím nadací podporujeme vzdělávání, sociální podnikání a pomáháme potřebným. Díky svým programům také zvyšujeme finanční gramotnost v České republice. A je toho mnohem více...

Rozvíjíme komunity

Pomáhání máme doslova v genech. Už před téměř 200 lety byly z iniciativy spořitelen stavěny ve městech nejen vodovody a kanalizace, ale například také domovy pro seniory a školy – zkrátka podporovali jsme počiny, které vedly k rozvoji místní komunity a pomoci potřebným. A pokračujeme v tom dodnes. Prostřednictvím naší nadace pomáháme nejen lidem na okraji společnosti, ale zlepšujeme také vzdělávání a rozvíjíme sociální podnikání.

Logo Nadace České spořitelny

Prostřednictvím Nadace České spořitelny vytváříme prostor pro rozvoj a rozšiřování systémových inovací ve vzdělávání a v sociálním podnikání v oblastech: problémy seniorů, prevence a boj s drogovou závislostí, péče o lidi s mentálním postižením. Spolu s partnery z neziskového sektoru usilujeme o zdravou společnost, ve které každý může rozvíjet svůj potenciál, najít své místo a prožít spokojený život.

Logo Nadace České spořitelny

V květnu 2019 jsme spustili pilotní "nultý" ročník komunitního grantového programu Dokážeme víc. Tímto pravidelným grantovým programem, díky kterému můžeme na více místech České republiky pomáhat ke vzniku dobrých projektů, se hlásíme ke 30. výročí Sametové revoluce. Chceme tak podněcovat občany k aktivnímu přístupu k místu, kde žijí, napomáhat k sousedskému soužití a kontinuálně přispívat i těmito konkrétními kroky k prosperitě naší země. Na programu spolupracujeme s Nadací VIA, naše Nadace České spořitelny pak zdvojnásobí dárcovské výzvy vypsané v rámci programu na portálu darujme.cz.
Do nultého ročníku mohli své projekty hlásit naši zaměstnanci, sešlo se nám 66 nápadů, s 19 podpořenými se můžete seznámit na stránkách Nadace VIA. Příští výzvu vypíšeme v roce 2020.

Logo Nadace České spořitelny

K letošnímu výročí třiceti let od Sametové revoluce a pádu Železné opony se hlásíme nejen komunitním grantovým programem Dokážeme víc. Jsme také hlavními partnery platformy Festival svobody, která propojuje nezávislé občanské iniciativy a organizace pořádající akce k výročí 17. listopadu. Svoboda a prosperita jednotlivce a společnosti vnímáme jako spojité nádoby, jedna bez druhé nemůže existovat.
Naše Nadace České spořitelny pak umožnila rozšíření vzdělávacího programu Festival svobody na školách do regionů po celé republice.

Vedeme vás k prosperitě

Vždycky jsme usilovali o to, aby se dařilo všem kolem nás. Stojíme za řadou projektů, které pomáhají k dobrému hospodaření a finanční gramotnosti, podporujeme chytrá řešení v oblasti životního prostředí.

Buďte s korunou kamarádi!

Pořádáme vzdělávací programy určené pro žáky základních, středních a vysokých škol a pomáháme tak zlepšovat jejich finanční gramotnost.

Zelené bankovnictví

Podporujeme chytrá řešení v oblasti životního prostředí. Zaměřujeme se na úsporu energií, internet věcí a recyklaci. Snažíme se, aby naše vlastní uhlíková stopa byla co nejtenčí - za její redukci jsme získali certifikát programu Snižujeme CO2.

Investujeme do lepší budoucnosti

V praxi to znamená, že nám záleží na tom, aby se lidem v ČR žilo po všech stránkách lépe. Proto podporujeme talentované studenty, umělce, sportovní i kulturní akce. Česko je úžasná země plná nadaných lidí a my se moc rádi podílíme na tom, aby byla ještě lepší.

Pomáháme 
dobrým myšlenkám

Fandíme mladým a nadaným lidem, kteří mají jasnou vizi a chtějí přijít s něčím novým a neotřelým. Inspirace ze světa inovací, technologií, ale i podnikání a startupů sdílíme i prostřednictvím stejnojmenného podcastu.

Přinášíme jedinečné
kulturní zážitky

Ať už pro vás kultura znamená důstojný obdiv v umělecké galerii nebo bláznivé taneční variace na festivalu, potřebujeme ji všichni. Proto podporujeme široké spektrum kulturních aktivit s cílem udělat je co nejpřístupnější, a zároveň je zachovat pro další generace. 

Rozvíjíme
vášeň k pohybu

Každý sportovní výkon si zaslouží uznání bez ohledu na výsledek. Proto podporujeme nejen vrcholové sportovní akce a organizace, ale zejména nám záleží na tom, aby si cestu k pohybu našly i děti. Sportovní týmy máme i ve vlastních řadách a naši zaměstnanci se z turnajů a utkání jen málokdy vracejí bez medaile.  

×
George
Česká spořitelna
Bankovnictví budoucnosti.
Stáhnout