Životní pojištění? Ochrana rodinného rozpočtu

Pojištění

20. listopadu 2018

5 minut

Málokdo vnímá „životko“ jako zcela zásadní oporu rodinného rozpočtu ve chvíli, kdy živitele postihne závažné onemocnění nebo úraz s trvalými následky.

Co Češi od svých pojistek vlastně očekávají

Většina Čechů bere životní pojištění jako finanční náplast na zlomenou nohu nebo jako teoretický balík peněz, jejž dostane rodina v případě jejich smrti. Tím však znalost možností, které toto pojištění umí poskytnout, většinou končí. Málokdo totiž vnímá „životko“ jako zcela zásadní oporu rodinného rozpočtu ve chvíli, kdy živitele postihne závažné onemocnění typu rakoviny či mrtvice nebo úraz s trvalými následky. Přitom právě v takovém případě životní pojištění dokáže postiženému i jeho rodině udržet životní standard nebo třeba zafinancovat extra léčbu, na niž nemá peníze. O drobné úrazy a nemoci spojené s krátkodobou pracovní neschopností zde tudíž jde až v druhé řadě.

Průzkumy ukazují, že ačkoliv má životní pojištění sjednáno více než polovina Čechů, jejich očekávání se týkají právě pojistného plnění v případě úrazu nebo smrti. Pouze 20 procent pojištěných čeká podporu při dlouhodobé nemoci a jen desetina lidí očekává také zabezpečení při invaliditě, trvalých následcích úrazu a při dlouhodobé pracovní neschopnosti. Možnosti životního pojištění jsou přitom vcelku rozmanité.

2v1: Životní pojištění a úspory

Kromě klasického životního pojištění, které všichni znáte, existuje například také několik druhů životního pojištění, kde se můžete pojistit a zároveň spořit. Nejznámějšími z nich jsou Kapitálové životní pojištění (KPŽ) a Investiční životní pojištění (IPŽ). Ty se skládají, jak již bylo řečeno, ze dvou složek – pojistné a investiční. Jaký je v nich tedy rozdíl? Zatímco „IPŽ“ se soustředí především na to, aby životní pojištění sloužilo hlavně jako pojistná ochrana a investiční složky mají malou či nulovou návratnost investice, „KPŽ“ nabízí garantovaný výnos.

Jaké pojištění je tedy nejvýhodnější?

To nelze s jistotou říct. Záleží totiž na tom, v jaké se zrovna člověk nachází životní situaci. Potřeby nás všech se v průběhu let mění, a tak jednou klademe důraz na zhodnocení úspor, jindy zase na zajištění rodiny. Nejvýhodnější je proto pořídit si takové životní pojištění, jež se mění společně s vaší životní situací. Pojištění, které je vám sestavené přímo na míru.

Mohlo by vás zajímat

„Vážné nemoci, trvalé následky úrazu a invalidita mají kvůli potřebě dlouhodobého léčení nebo trvalé pracovní neschopnosti nejzávažnější dopad na rodinný rozpočet. Pojištění pro tyto případy by tedy nemělo chybět v žádné smlouvě životního pojištění,“ říká Petr Procházka, ředitel úseku řízení produktů Pojišťovny České spořitelny. Ukázalo se, že v případě vážného úrazu, úmrtí nebo vážné nemoci v rodině se příjem domácnosti sníží často i o 8000 Kč.

Aby vás životní pojištění dokázalo dostatečně ochránit, je důležité si ho správně nastavit a pravidelně aktualizovat. V České spořitelně vám životní pojištění nastavíme tak, aby co nejlépe odpovídalo právě vašim potřebám. V jedné smlouvě vám pojistíme celou rodinu najednou, a navíc pak stav svých pojistek můžete sledovat prostřednictvím online přehledu Moje zdravé finance, kam máte přístup přes internetové bankovnictví George.

Tip: Výši pojistného, pojistná rizika i pojistné částky si můžete kdykoliv upravit.

V mnoha firmách je navíc běžný příspěvek zaměstnavatele na životní pojištění. Zeptejte se proto na svém personálním oddělení, zda tuto výhodu neposkytují. Část pojistného si také můžete odečíst z daňového základu.

Víte, jak jste na tom se zajištěním sebe a své rodiny? Kdy jste si naposledy nechali zkontrolovat aktuálnost své smlouvy? Přijďte se k nám poradit.

Pokračujte dále