FLEXI životní pojištění

„Jeden podpis a pojistil jsem celou rodinu.“

Flexibilní životní pojištění

Pojištěná rizika můžete libovolně kombinovat a měnit podle vaší aktuální životní situace.

Bonusy za věrnost

Automaticky vám připíšeme bonusy za věrnost a bezeškodní průběh.

Adrenalinové sporty

K FLEXI pojištění dostanete Pojištění rizikových rekreačních sportů na 30 dní ročně zdarma.

FLEXI životní pojištění vás a vaši rodinu zabezpečí v těchto případech:

  • vážná nemoc a úraz
  • invalidita
  • pobyt v nemocnici
  • pracovní neschopnost
  • úmrtí

Vážný úraz nebo nemoc s sebou nesou výpadek příjmů. Uděláme maximum, abyste to pocítili co nejméně.

V případě úmrtí nebo invalidity při dopravní nehodě plníme dokonce dvojnásobek pojistné částky a to maximálně do částky 1  000  000  Kč.
 
 

Pojištění vám sestavíme na míru podle vašich požadavků.

Podívejte se na příklady pojištění.

Příklady pojištění Aktivní život
- bez zajištění dětí
Zajištění
celé rodiny
Věk
50+
Věk při sjednání 25 let 35 let, dítě 2 roky 55 let
Věk na konci pojištění 75 let 75 let 75 let
Smrt z jakýchkoliv příčin 100 000 Kč 200 000 Kč 100 000 Kč
Pojištění vážných nemocí a úrazů 130 000 Kč 200 000 Kč 130 000 Kč
Pojištění invalidity 3. stupně 500 000 Kč 500 000 Kč 350 000 Kč
Pojištění invalidity 2. stupně 350 000 Kč 350 00 Kč 200 000 Kč
Pojištění invalidity 1. stupně 200 000 Kč 200 000 Kč -
Trvalé následky úrazu (od 0,5 %) 10násobná progrese 550 000 Kč 650 000 Kč 550 000 Kč
DĚTSKÉ POJIŠTĚNÍ      
Trvalé následky úrazu - 1 000 000 Kč -
Denní odškodné při úrazu - 200 Kč -
Pobyt v nemocnici - 500 Kč -
Vážná onemocnění - 250 000 Kč -
Invalidita 3. stupně a závislosti 2. stupně - 1 000 000 Kč -
Měsíční pojistné 693 Kč 1 202 Kč 1 164 Kč
Kapitálová hodnota na konci pojistné doby - bez bonusů při garanci 0 % 25 980 Kč 38 991 Kč 51 213Kč
Kapitálová hodnota na konci pojistné doby - s bonusy 76 332 Kč 116 172 Kč 86 248 Kč

Tip:  Při sjednání komplexního rozsahu pojištění vám dáme zajímavou slevu.
Nezapomeňte, že na životní pojištění můžete využít daňové odpočty.

Možnosti sjednání

Sjednání na pobočce

Na pobočce

Podívejte se, kde máte svou nejbližší pobočku České spořitelny.

Naše pojištění pomáhá konkrétním lidem

Příběh Milana

Když mi zjistili rakovinu tlustého střeva, zhroutil se mé rodině celý svět a k tomu jsme přišli o můj plat. Měsíčně jsem si posílal 870 Kč na životní pojištění a díky tomu mi pojišťovna za každý den v nemocnici poslala 500 Kč a za pracovní neschopnost také 500 Kč. Navíc jsem jednorázově obdržel 500 000 Kč.

Nezapomeňte, že na životní pojištění můžete využít daňové odpočty.

Mohlo by vás zajímat

Inspirace pro vaše finance

Na co se často ptáte

Pojištění můžete platit inkasem z účtu, prostřednictvím SIPO, trvalým příkazem, převodem z účtu nebo poštovní poukázkou.

Pokud jste naším klientem, je pro vás v internetovém bankovnictví připravena služba e-faktura. (Jako zákaznické číslo zadejte číslo vaší pojistné smlouvy.)

Za první změnu v kalendářním roce nic neplatíte. Za druhou a každou další změnu v kalendářním roce zaplatíte pojistně-technický poplatek (viz aktuální ceník pro Životní pojištění​).
V případě smrti dospělého pojištěného je příjemcem plnění ten, kdo je určen ve smlouvě (někdy se můžete setkat s pojmem obmyšlený). Pokud obmyšlený není ve smlouvě určen, nabývají práva na pojistné plnění osoby v posloupnosti určené zákonem.

V případě smrti dítěte je příjemcem plnění ten, kdo dítě pojistil, tedy pojistník.
 
V ostatních případech pojistné události u dospělého je příjemcem plnění ten, kdo je pojištěný.
 
V ostatních případech pojistné události u nezletilých dětí je příjemcem plnění zákonný zástupce (u pojistných smluv Flexibilního životního pojištění sjednaných do 31. 12. 2004 je příjemcem plnění pojistník). Zákonný zástupce přitom musí prokázat, že je zákonným zástupcem.
Životní pojištění si můžete odepsat z daní, pokud:
  • se započítává pojistné zaplacené za rizika dožití a smrti,
  • jste na smlouvě v pozici pojistníka a současně 1. pojištěného,
  • smlouva je sjednána min. na 60 měsíců (5 let) a současně min. do roku, ve kterém dosáhnete 60 let věku,
  • neumožňuje provádět výběry v průběhu jeho trvání.
Ze svého základu daně si můžete odečíst pojistné uhrazené na daňově uznatelná rizika (smrt a dožití) do výše až 24 000 Kč ročně.

Pokud vám na životní pojištění přispívá zaměstnavatel, jsou do částky 50 000 Kč/rok osvobozeny od daně z příjmů a odvodů sociálního a zdravotního pojištění.

Důležité dokumenty

Tento produkt již máte?

Na stránce péče a podpory najdete všechny důležité informace a dokumenty pro stávající klienty.