Pojištění schopnosti splácet půjčku

„Kdybych náhodou přišel o příjmy, nechci mít starosti ještě s půjčkou."

Nejste na to sami

Pomůžeme vám v případě pracovní neschopnosti, invalidity 3. stupně nebo ztráty zaměstnání. V případě úmrtí se nás může spolehnout i vaše rodina.

Pomůžeme snížit ztráty

Pojištění vás ochrání v případě dlouhodobé nemoci, kdy klesá příjem o 40 %, i při dlouhodobé ztrátě zaměstnání, kdy můžete přijít až o 55 %.

Cena nastavená podle splátky

Pojistné je přizpůsobené výši vaší půjčky a měsíční splátce, takže neplatíte zbytečně navíc. Pokud změníte výši splátky, pojištění se jí přizpůsobí.

Naše pojištění vám pomůže v těchto situacích:

Pojistné riziko (podmínka) Varianta A Varianta B
Dlouhodobá pracovní neschopnost (nepřetržitě alespoň 60 kalendářních dní    
Invalidita 3. stupně    
Úmrtí    
Ztráta zaměstnání (nepřetržitě alespoň 60 kalendářních dní)    

Bylo vám už 60? I přesto si můžete bez nutnosti lékařské prohlídky sjednat pojištění schopnosti splácet půjčku ve variantě S, která kryje pouze riziko úmrtí:

Pojistné riziko (podmínka) Pojistné plnění
Úmrtí v důsledku nemoci 100 % nesplaceného zůstatku při pojistné události až po 12 měsících od počátku pojištění. Při úmrtí do 12 měsíců pojišťovna vrací uhrazené pojistné.
Úmrtí v důsledku úrazu 100 % nesplaceného zůstatku

Kolik budete za pojištění platit?

Načítání aplikace

Podmínky sjednání Pojištění schopnosti splácet půjčku

Varianta A

 • mladší 60 let
 • jste zdravý/zdravá
 • nejste uznán invalidním
 • nejste v pravidelné lékařské péči ani pod pravidelným lékařským dohledem v důsledku zjištěného chronického onemocnění s trvalým užíváním léků
 • nejste v pracovní neschopnosti

Varianta B

 • splňujete podmínky podle varianty A
 • jste zaměstnán/a na dobu neurčitou
 • nejste ve zkušební době
 • nepodal jste ani neobdržel výpověď nebo návrh na ukončení pracovního poměru
 • nejednáte o ukončení pracovního poměru
 • nezrušil jste se zaměstnavatelem okamžitě pracovní poměr ani vám nebyl z jeho strany zrušen

Varianta S

 • jste starší 60 let a mladší 68 let
 • nevyžaduje nutnost lékařské prohlídky

Pokud dojde k vašemu úmrtí z jakýchkoliv příčin s výjimkou úrazu, vyplatí pojišťovna pojistné plnění ve výši dosud uhrazeného pojistného.

Naše pojištění pomáhá konkrétním lidem

Příběh Tomáše R.

„Měl jsem půjčku a každý měsíc jsem splácel 13 370 Kč. Dostal jsem zánět ledvin a devět měsíců jsem byl na neschopence. Splátky za mě v té době platila pojišťovna, protože jsem měl půjčku pojištěnou na 1 029 Kč měsíčně.“

Příběh Milady T.

„Manžel si vzal v roce 2012 půjčku 200 000 Kč, po třech letech zemřel na rakovinu ledvin. K měsíční splátce úvěru 3 578 Kč platil 175 Kč měsíčně za pojištění. Zažádala jsem tedy u pojišťovny a ta mi vyplatila plnění ve výši aktuálního zůstatku úvěru - 145 132 Kč.“

Mohlo by vás zajímat

Inspirace pro vaše finance

Na co se často ptáte

Pojistné riziko (podmínka) Pojistné plnění (limity) Varianta A Varianta B
Dlouhodobá pracovní neschopnost (nepřetržitě alespoň 60 kalendářních dní) Výše měsíční splátky (plnění nejdříve po 60 dnech, max. 12 splátek) Ano Ano
Invalidita 3. stupně Výše měsíční splátky (při uznání invalidity 3. stupně max. 12 splátek) dále 100% nesplaceného zůstatku úvěru při následném potvrzení trvání invalidity 3. stupně Ano Ano
Úmrtí 100% nesplaceného zůstatku úvěru Ano Ano
Ztráta zaměstnání (nepřetržitě alespoň 60 kalendářních dní) Výše měsíční splátky (plnění nejdříve po 60 dnech, max. 12 splátek) x Ano
Pojistné riziko (podmínka) Pojistné plnění (limity) Varianta S
Úmrtí 100% nesplaceného zůstatku po 12 měsících Ano

Obecně se pojištění nevztahuje na pojistnou událost, kterou pojištěný způsobil úmyslně nebo která je spojena s onemocněním, ke kterému došlo před počátkem pojištění a které bylo diagnostikováno nebo léčeno ještě před počátkem pojištění.

U rizika pracovní neschopnosti nemůžeme provést pojistné plnění při degenerativním onemocnění páteře, depresivních stavech, psychických poruchách a odvykacích kúrách.

U rizika ztráty zaměstnání nemůžeme provést pojistné plnění v případech, kdy ke ztrátě zaměstnání dojde ve zkušební době, předčasným nebo řádným ukončením pracovního poměru na dobu určitou nebo kvůli porušení pracovních povinností.

Výluky jsou přesně definovány ve Všeobecných pojistných podmínkách a rámcové smlouvě.

V tomto případě bohužel ne. Při podpisu smlouvy prohlašujete, že jste zdravý, nejste uznáni invalidními a nejste v trvalé lékařské péči či pod pravidelným lékařským dohledem v důsledku zjištěného chronického onemocnění s trvalým užíváním léků.

Ano. Důležité je, abyste byl zaměstnán a splňoval ostatní podmínky pojištění pro případ ztráty zaměstnání.

Osoby samostatně výdělečně činné si můžou sjednat Pojištění schopnosti splácet půjčku podle podmínek varianty A i B. Protože OSVČ nemohou přijít o zaměstnání, vyplatí jim pojišťovna v případě pracovní neschopnosti pojistné plnění ve výši dvojnásobku pravidelných měsíčních splátek úvěru.

Důležité dokumenty

Tento produkt již máte?

Na stránce péče a podpory najdete všechny důležité informace a dokumenty pro stávající klienty.