Pojištění schopnosti splácet půjčku

„Kdybych náhodou přišel o příjmy, nechci mít starosti ještě s půjčkou."

Nejste na to sami

Pomůžeme vám v případě pracovní neschopnosti, invalidity 3. stupně nebo ztráty zaměstnání. V případě úmrtí se na nás může spolehnout i vaše rodina.

Pomůžeme snížit ztráty

Pojištění vás ochrání v případě dlouhodobé nemoci, kdy klesá příjem o 40 %, i při dlouhodobé ztrátě zaměstnání, kdy můžete přijít až o 55 %.

Cena nastavená podle splátky

Pojistné je přizpůsobené výši vaší půjčky a měsíční splátce, takže neplatíte zbytečně navíc. Pokud změníte výši splátky, pojištění se jí přizpůsobí.

Naše pojištění vám pomůže v těchto situacích:

Pojistné riziko (podmínka) Varianta Standard Varianta Plus
Dlouhodobá pracovní neschopnost (nepřetržitě alespoň 30 kalendářních dní    
Invalidita 3. stupně    
Úmrtí    
Ztráta zaměstnání (nepřetržitě alespoň 30 kalendářních dní)    

Bylo vám už 60? I přesto si můžete bez nutnosti lékařské prohlídky sjednat pojištění schopnosti splácet půjčku ve variantě S, která kryje pouze riziko úmrtí:

Pojistné riziko (podmínka) Varianta S
Úmrtí v důsledku nemoci 100 % nesplaceného zůstatku při pojistné události až po 12 měsících od počátku pojištění. Při úmrtí do 12 měsíců pojišťovna vrací uhrazené pojistné.
Úmrtí v důsledku úrazu 100 % nesplaceného zůstatku

Podmínky sjednání Pojištění schopnosti splácet půjčku

Varianta Standard

 • mladší 60 let
 • nejste uznán invalidním/uznána invalidní
 • nebyl vám přiznán průkaz TP, ZTP, ZTP/P
 • nejste v pracovní neschopnosti
 • pojištění se nevztahuje na onemocnění a úrazy, které vznikly nebo se projevily před počátkem pojištění, nebo mají příčinnou souvislost s onemocněními nebo úrazy, které vznikly nebo se projevily před počátkem pojištění

Varianta Plus

 • splňujete podmínky podle varianty Standard
 • pojištění se nevztahuje na ztrátu zaměstnání vzniklou ukončením pracovního poměru z vaší vlastní vůle nebo ve zkušební době,
 • pojištění se nevztahuje na ukončení pracovního poměru, o kterém jste věděl/a před datem sjednaným jako počátek pojištění.

Varianta S

 • jste starší 60 let a mladší 70 let
 • nevyžaduje nutnost lékařské prohlídky
 • Pokud dojde během prvního roku trvání pojištění k vašemu úmrtí (s výjimkou smrti následkem úrazu), vyplatí pojišťovna pojistné plnění pouze ve výši dosud uhrazeného pojistného.

Naše pojištění pomáhá konkrétním lidem

Příběh Tomáše R.

„Měl jsem půjčku a každý měsíc jsem splácel 13 370 Kč. Dostal jsem zánět ledvin a devět měsíců jsem byl na neschopence. Splátky za mě v té době platila pojišťovna, protože jsem měl půjčku pojištěnou na 1 029 Kč měsíčně.“

Příběh Milady T.

„Manžel si vzal v roce 2012 půjčku 200 000 Kč, po třech letech zemřel na rakovinu ledvin. K měsíční splátce úvěru 3 578 Kč platil 175 Kč měsíčně za pojištění. Zažádala jsem tedy u pojišťovny a ta mi vyplatila plnění ve výši aktuálního zůstatku úvěru - 145 132 Kč.“

Mohlo by vás zajímat

Inspirace pro vaše finance

Na co se často ptáte

Pojistné riziko (podmínka) Pojistné plnění (limity) Varianta Standard Varianta Plus
Dlouhodobá pracovní neschopnost (nepřetržitě alespoň 30 kalendářních dní) Výše měsíční splátky (plnění nejdříve po 30 dnech, max. 12 splátek) Ano Ano
Invalidita 3. stupně Nesplacený zůstatek úvěru k datu pojistné události Ano Ano
Úmrtí Nesplacený zůstatek úvěru k datu pojistné události Ano Ano
Ztráta zaměstnání (nepřetržitě alespoň 30 kalendářních dní) Výše měsíční splátky (plnění nejdříve po 30 dnech, max. 12 splátek) x Ano
Pojistné riziko (podmínka) Pojistné plnění (limity) Varianta S
Úmrtí Nesplacený zůstatek úvěru k datu pojistné události. Platí pro pojištění platné alespoň 12 měsíců Ano

Obecně se pojištění nevztahuje na pojistnou událost, kterou pojištěný způsobil úmyslně nebo která je spojena s onemocněním, ke kterému došlo před počátkem pojištění a které bylo diagnostikováno nebo léčeno ještě před počátkem pojištění.

U rizika pracovní neschopnosti nemůžeme provést pojistné plnění při degenerativním onemocnění páteře, depresivních stavech, psychických poruchách a odvykacích kúrách.

U rizika ztráty zaměstnání nemůžeme provést pojistné plnění v případech, kdy ke ztrátě zaměstnání dojde ve zkušební době, předčasným nebo řádným ukončením pracovního poměru na dobu určitou nebo kvůli porušení pracovních povinností.

Výluky jsou přesně definovány ve Všeobecných pojistných podmínkách a rámcové smlouvě.

V tomto případě bohužel ne. Při podpisu smlouvy prohlašujete, že jste zdravý, nejste uznáni invalidními a nejste v trvalé lékařské péči či pod pravidelným lékařským dohledem v důsledku zjištěného chronického onemocnění s trvalým užíváním léků.

Ano. Důležité je, abyste byl zaměstnán a splňoval ostatní podmínky pojištění pro případ ztráty zaměstnání.

Osoby samostatně výdělečně činné si můžou sjednat Pojištění schopnosti splácet půjčku ve variantě Standard. V případě, že jste zaměstnán v pracovním poměru a zároveň OSVČ, je rozhodující, který příjem je převažující. Pokud ze zaměstnání, můžete si sjednat variantu Plus.

Důležité dokumenty

Tento produkt již máte?

Na stránce péče a podpory najdete všechny důležité informace a dokumenty pro stávající klienty.