Pojištění schopnosti splácet půjčku

Péče a podpora

Jak nahlásit pojistnou událost

Telefonicky

Zavolejte na zákaznickou linku +420 234 240 250

E-mailem

Pošlete e-mail na: bankopojisteni@koop.cz

Poštou

Písemně kontaktujte:
Zákaznické centrum pro klienty Finanční skupiny České spořitelny
Boudníkova 2506/1,
180 00 Praha 8

Po nahlášení pojistné události obdržíte poštou formulář „Hlášení pojistné události“. Ten vyplníte a spolu s požadovanými doklady zašlete zpět na adresu Zákaznického centra.

O dalším postupu šetření Vaší pojistné události Vás bude pojišťovna písemně informovat.

Často se nás ptáte

Ano, bude-li vaše pracovní neschopnost/ztráta zaměstnání trvat déle než 30 dnů a splníte-li podmínky pro vznik nároku na pojistné plnění, bude pojišťovna hradit částky ve výši pravidelných úvěrových splátek na vámi zvolený účet po dobu trvání pracovní neschopnosti/ztráty zaměstnání, a to poprvé za splátku, která nastane po 30. dni trvání vaší pracovní neschopnosti/ztráty zaměstnání. 

Pokud jste si pojištění sjednali před 8. 8. 2018, bude vám poprvé plněno v měsíci, ve kterém budete 60. den v pracovní neschopnosti/ve ztrátě zaměstnání, pokud splatnost této splátky úvěru spadá do doby trvání pracovní neschopnosti/ztráty zaměstnání.

Ano. Pojištění se vztahuje na pracovní neschopnosti způsobené následkem jakéhokoliv úrazu, tzn. i pracovního.

Na mateřskou dovolenou žena nastupuje v souladu se zákoníkem práce 6–8 týdnů před porodem – to znamená, že pokud v prvních zhruba 8 měsících těhotenství bude v pracovní neschopnosti, nárok na plnění jí vzniká (kromě výjimek sepsaných ve výlukách pojištění). Od data, kdy nastoupí na mateřskou dovolenou, jí nárok na plnění nevzniká, protože pobírá od státu peněžitou pomoc v mateřství, a to ať je nemocná či není.

Ano, nárok na výplatu plnění lze prokázat zpětně v zákonné lhůtě, a to 1 rok + 3 roky u pracovní neschopnosti a ztráty zaměstnání, respektive 1 rok + 10 let u invalidity a úmrtí.

Ano, ale pouze pro případy, kdy byla Dohoda o rozvázání pracovního poměru prokazatelně iniciována ze strany zaměstnavatele.

Dokumenty ke stažení