Sociální bankovnictví

„I sociální podnik si na sebe musí vydělat.“

Podívejte se na inspirativní příběhy o sociálním podnikání

„Sociální podnikání je spojení dvou světů, které se musí vzájemně doplňovat. Je to veřejně prospěšná aktivita, která je zároveň ekonomicky udržitelná a nemusí to být jen charita. I sociální podnik dnes musí generovat zisk.“ 

Říká Roman Hajšman, ředitel Možnosti tu jsou, o.p.s., kterému v oblasti financí pomáhají naši specializovaní poradci. V rámci služby Sociálního bankovnictví rádi poradíme i vám.

„Máme tendenci se do budoucna nespoléhat jen na financování od krajů a měst. K ekonomické nezávislosti nám může pomoci sociální podnikání, tedy vytváření zisku, který přispěje k provozování našich sociálních služeb. A to je velká výzva, stejně jako udělat z outsiderů platné členy společnosti.“ 

Říká Lubomír Šlapka, výkonný ředitel občanského sdružení Most k naději, kterému v oblasti financí pomáhají naši specializovaní poradci.

Sociální bankovnictví

Díky zkušenostem s prací pro neziskový sektor dokážeme porozumět vašim potřebám a pomůžeme vám najít řešení v bankovním světě. Poskytujeme vhodně přizpůsobené služby, rozvojové programy, mentoring a mnoho dalšího.

Jak konkrétně pomáháme

Sdružení Neratov
Investice a provozní financování

O.s. Smíšek
Předfinancování dotací

Amaro Records
Vítěz akceleračního programu

Social Trade
Mentoring, akcelerátor a finanční služby

Financování a produkty sociálního bankovnictví

  • Předfinancování – překlenovací úvěr určený na dobu, než načerpáte schválenou dotaci nebo grant
  • Provozní finance – kontokorent nebo revolvingový úvěr
  • Investiční úvěr pro neziskové organizace a sociální podnikatele
  • Konzultace - bezplatné posouzení nového projektu
  • Dotace a granty - odborné dotační poradenství

Sociální přesah

Službu Sociální bankovnictví jsme vytvořili pro organizace, které zaměstnávají nebo pracují s následujícími skupinami lidí, případně jim poskytují služby:

  • Lidé se zdravotním postižením - mentálním, fyzickým, kombinovaným či jiným.
  • Lidé se sociálním znevýhodněním, např. z vyloučených lokalit, bojující se závislostí, bez přístřeší, propuštění z výkonu trestu, mladí dospělí z dětských domovů, samoživitelé a samoživitelky s nezletilými dětmi, osamělí senioři a osamělé seniorské páry.
  • Lidé jinak obtížně zaměstnatelní - ve věkové skupině 55+, nezaměstnaní více než 12 měsíců, matky/otcové po rodičovské dovolené, po dlouhodobé péči o blízkou osobu a další.

Jsme tu i pro organizace, které řeší jiný významný společenský problém, jako je například výchova a vzdělávání, kvalita života a další.

Jsme tu pro vás

 

Lenka Štraubová

Ústecký, Liberecký, Královéhradecký, Pardubický, Středočeský kraj, Vysočina, Praha

lstraubova@csas.cz
+420 724 701 923
Budějovická 1518/13b, Praha 4

 

Simona Očadlá

Moravskoslezský, Olomoucký, Zlínský, Jihomoravský kraj

socadla@csas.cz
+420 602 751 987
28. října 3348/65, Ostrava

Vzdělávání

Potřebujete poradit? Ozvěte se nám.

Načítání aplikace

Můžete nás kontaktovat také prostřednictvím e-mailu na krokzakrokem@csas.cz.