Jak funguje koučování? Rybáři se učí rybařit.

Na první pohled se může zdát vše jasné – aby mohly neziskové organizace úspěšně fungovat, potřebují zejména dostatečný zdroj financí.

Jenže peníze samy o sobě nestačí. K tomu, aby dokázaly neziskovky úspěšně a dlouhodobě fungovat, potřebují efektivní řízení a ochotu rozvíjet se.

„Většina neziskových organizací vznikla na základě nadšení několika přátel nebo blízkých lidí. Jak však do organizace přichází další pracovníci, tuto zkušenost průkopníků již nemají. Ta první generace měla ohromný tah na branku něco tvořit, vzdělávat se, rozvíjet se. Další generaci je třeba na tuto cestu navést,“ potvrzuje Irena Kalná, ředitelka Hospicové péče sv. Kleofáše, o. p. s.

I proto klade Sociální bankovnictví České spořitelny důraz na poskytování poradenství a vzdělávacích a rozvojových programů včetně koučování.

Poradenství a edukační programy jsou v nabídce našich služeb velmi důležité,“ potvrzuje šéf Sociálního bankovnictví České spořitelny Otto Mach.

Koučování poskytuje Sociální bankovnictví České spořitelny neziskovým organizacím již čtyři roky ve spolupráci s organizací Coaching Systems. Ta během téměř 20letého působení na trhu odkoučovala 40 000 hodin, spolupracovala s pěti sty organizacemi a proškolila deset tisíc jednotlivců.

„Uvědomili jsme si, že koučování, které ve světě byznysu podporuje rozvoj a zvyšování potenciálu jednotlivců i firem, lze přenést i do oblasti nezisku. Díky finanční podpoře Sociálního bankovnictví České spořitelny a velmi vstřícného přístupu společnosti Coaching Systems se to skutečně podařilo. V roce 2022 využilo koučování 8 lidí z 5 různých organizací,“ říká Simona Munzarová, poradkyně Sociálního bankovnictví České spořitelny.

Pro Hospicovou péči sv. Kleofáše, o. p. s., se koučování stalo jedním z klíčových nástrojů podpory růstu organizace.

„Jak se naše organizace zvětšila, bylo třeba nastavit nějakou organizační a provozní strukturu, popsat role, kompetence, procesy. Zvlášť v našem multidisciplinárním týmu, kde se často překrýváme (např. sociální pracovnice, psycholog, kaplan, zdravotní sestra), je důležité, abychom uměli hledat cestu ke spolupráci a rozuměli si navzájem, i když jsme třeba osobnostně velmi rozdílní,“ zdůrazňuje ředitelka organizace Irena Kalná. „Právě koučink nám pomohl najít nástroje, jak lépe porozumět sobě i druhým, a také klást otázky, aniž bychom na ně měli předem připravené odpovědi.“

Koučovací aktivity ve společnosti KAPPA-HELP, z.s., se zaměřovaly na oblasti vztahů v manažerském týmu, změny ve struktuře řízení a změny v celé organizační struktuře, strategické řízení, fundraising, efektivitu pracovního týmu, procesů a nastavení nových procesů a také na komunikaci.

Výsledkem byly změny ve struktuře řízení organizace, zefektivnění některých procesů či obměny v pracovním týmu. „Díky koučování jsme se mohli zastavit a vytvořit prostor pro uvědomění si, co dále chceme realizovat, a našli cesty, jak dosáhnout definovaných cílů. Nyní postupně naplňujeme stanovené cíle,“ říká ředitelka organizace Ivana Smětalová.

Spolupráce se společností Coaching Systems se v roce 2021 rozšířila – kromě poskytování klasického koučování byla neziskovým organizacím představena zvýhodněná nabídka certifikovaného kurzu koučování v rámci Academy of Coaching Excellence.

Zúčastnilo se ho šest organizací, jejichž manažeři se sami učili koučovat a využívat tyto nástroje pro rozvoj své organizace.

„Inspirací k účasti na kurzu bylo vysoké pracovní vytížení a snaha získat klíč ke změně. Když potřebujeme udělat změnu, není vždy nutné dělat podrobné analýzy procesů, ale získat klíč, který změnu spustí,“ popisuje Ivana Smětalová, ředitelka společnosti KAPPA-HELP, z. s., která kurz úspěšně absolvovala.

Pro ředitelku jihočeského hospicu byla motivací k tomu, aby se přihlásila, možnost lépe rozumět svým kolegům, které vede, a pomoci jim využít jejich potenciál k dalšímu rozvoji. Nejsilnějším momentem pro ni bylo porozumění silným a slabým stránkám každého z nás a práce s typem osobnosti podle jungovské osobnostní typologie MBTI. „Hodně oblastí v komunikaci pro mě do té doby bylo neuchopitelných a najednou mi začalo dávat smysl, proč někdo (včetně mě samotné) reaguje tak, jak reaguje. Jsem vděčná za to, že mám v rukou nástroje, se kterými mohu pracovat. Koučink mě dovedl k větší vnímavosti k osobnosti druhého člověka a také mě učí klást otázky a nemít na ně předem připravené odpovědi.“

 

Spolupráce se společností Coaching Systems bude pokračovat i v roce 2023. 

Chcete se seznámit se službou Sociální bankovnictví?