Financování

Podporujeme podnikání se sociálním přesahem

Provozujete sociální podnik nebo jste nezisková organizace?

Jestliže vaše aktivity prospívají společnosti nebo životnímu prostředí, tak již nemusíte být závislí jen na dotacích.
Provozní a investiční úvěry od České spořitelny lze získat se zárukou Evropského investičního fondu.

Důležité informace

Pro koho je služba určena

Klíčovým prvkem oddělujícím sociální podnik od ostatních druhů podniků je účel tohoto podniku. Jestliže je primárním cílem dané společnosti dosažení sociálního dopadu (např. řešení sociálního problému nebo problému týkajícího se životního prostředí), podnik lze označit za podnik sociální.

  • své zisky prvořadě a povětšinou používá k dosažení svého hlavního sociálního cíle a má zavedené předem stanovené postupy a pravidla zajišťující, že rozdělování zisků nenaruší tento hlavní sociální cíl; a
  • je řízen podnikatelským, participativním, zodpovědným a transparentním způsobem, zejména pak se zapojením pracovníků, zákazníků a zainteresovaných osob, na něž jeho podnikatelské aktivity mají dopad.

Sociální přesah je naplněn:

  • Jestliže jsou služby nebo zboží primárně adresovány znevýhodněným nebo sociálně vyloučeným osobám, nebo pokud jsou tito lidé v podniku zaměstnáni.
  • Pokud jsou služby preventivního charakteru, například v oblasti vzdělávání, zdravovědy a prevence nemocí, celoživotního vzdělávání, udržitelného rozvoje nebo integrace na trh práce.

Ozvěte se nám a společně najdeme individuální možnosti přímo pro vás

Online