Financování

Podporujeme podnikání se sociálním přesahem

Provozujete sociální podnik nebo jste nezisková organizace?

Jestliže vaše aktivity prospívají společnosti nebo životnímu prostředí, tak již nemusíte být závislí jen na dotacích.
Provozní a investiční úvěry od České spořitelny lze získat se zárukou Evropského investičního fondu.

Důležité informace
Druh financování Provozní úvěr (včetně revolvingového úvěru)
Investiční úvěr
Účel Financování potřeb podniků se sociálním přesahem
Výše 500 tis. – 12,5 mil. Kč
Splatnost Až 10 let
Zajištění Záruka Evropského investičního fondu a zajištění směnkou
Úroková sazba Snížení úrokové sazby nejméně o 0,15%
Cena Zařazení do záručního portfolia je zdarma
Kritéria pro získání záruky Žadatel je sociálním podnikem dle definice EU
Je založen a provozován v ČR
Jeho roční obrat nebo roční bilance nepřesahuje 30 mil. eur
Nerozděluje svým akcionářům, členům či majitelům více než 30% celkového zisku
Má předem definovaný a měřitelný sociální dopad

Pro koho je služba určena

Klíčovým prvkem oddělujícím sociální podnik od ostatních druhů podniků je účel tohoto podniku. Jestliže je primárním cílem dané společnosti dosažení sociálního dopadu (např. řešení sociálního problému nebo problému týkajícího se životního prostředí), podnik lze označit za podnik sociální.

Sociální přesah je naplněn:

  • Jestliže jsou služby nebo zboží primárně adresovány znevýhodněným nebo sociálně vyloučeným osobám, nebo pokud jsou tito lidé v podniku zaměstnáni.
  • Pokud jsou služby preventivního charakteru, například v oblasti vzdělávání, zdravovědy a prevence nemocí, celoživotního vzdělávání, udržitelného rozvoje nebo integrace na trh práce.

Ozvěte se nám a společně najdeme individuální možnosti přímo pro vás

Online

Zavoláme vám

Zavolejte nám

×
George
Česká spořitelna
Bankovnictví budoucnosti.
Stáhnout