Povinně uveřejňované informace

Česká spořitelna, a.s. zde zveřejňuje informace v souladu s požadavky vyhlášky č. 193/2014 Sb., o výkonu činnosti bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry. Naleznete zde informace zveřejňované podle části osmé nařízení (EU) 575/2013 o obezřetnostních požadavcích na úvěrové instituce a investiční podniky, zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu a této vyhlášky. Dále zde naleznete informace, které banka zveřejňuje na základě burzovních pravidel Burzy cenných papírů Praha, zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví jakož i dle dalších předpisů, jimiž se banka musí řídit a které jí ukládají informační povinnost.

Povinně zveřejňované údaje

Česká spořitelna, a. s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČ: 45244782, je členem koncernu Erste Group. Mateřskou společností koncernu Erste Group je Erste Group Bank AG, se sídlem Am Belveder 1, 1100 Vídeň, číslo registrace společnosti FN 33209m.

Česká spořitelna, a.s. je také řídící osobou koncernu Finanční skupina České spořitelny. Řízenými osobami koncernu Finanční skupina České spořitelny jsou:

 • Česká spořitelna - Penzijní společnost, a. s.
 • CPDP 2, a. s.
 • Erste Corporate Finance, a. s.
 • Energie ČS, a.s
 • Factoring České spořitelny, a.s.
 • Erste Leasing, a. s.
 • Erste Grantika Advisory, a. s.
 • MOPET CZ a. s.
 • Realitní společnost České spořitelny, a. s.
 • REICO investiční společnost České spořitelny, a.s.
 • Stavební spořitelna České spořitelny, a. s.
 • sAutoleasing, a. s.
 • VĚRNOSTNÍ PROGRAM IBOD, a. s.

Údaje k 6. listopadu 2018

Údaje k 29. 7. 2019

Kam dále