Povinně uveřejňované informace

Česká spořitelna, a.s. zde zveřejňuje informace v souladu s požadavky vyhlášky č. 193/2014 Sb., o výkonu činnosti bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry. Naleznete zde informace zveřejňované podle části osmé nařízení (EU) 575/2013 o obezřetnostních požadavcích na úvěrové instituce a investiční podniky, zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu a této vyhlášky. Dále zde naleznete informace, které banka zveřejňuje na základě burzovních pravidel Burzy cenných papírů Praha, zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví jakož i dle dalších předpisů, jimiž se banka musí řídit a které jí ukládají informační povinnost.

Povinně zveřejňované údaje

Kam dále