Kreditní karta

Péče a podpora

Často se nás ptáte

 • Kreditní kartu a PIN doručujeme zpravidla do 7 dní od sjednání. Kartu a PIN doručujeme odděleně z bezpečnostních důvodů.
 • Kartu si aktivujete v internetovém bankovnictví nebo tím, že ji poprvé použijete se zadáním PIN.

Naše karty jsou zabezpečeny technologií 3D secure. Doporučujeme platit pouze u obchodníků, kteří mají platby zabezpečeny touto technologií. Podívejte se na www.jakplatitkartou.cz.

 • Zkuste zaplatit kartou pomocí čipu, tj. vložte kartu do terminálu. Je to další způsob zabezpečení karet.
 • Pokud problémy přetrvávají, obraťte se na Zákaznickou linku 800 207 207.
 • Důvodů pro zamítnutí transakce s kreditní kartou může být více. Například:
 • Zbývající částka pro transakce není dostatečná.
 • Byl překročen denní limit. Denní limit si můžete on-line změnit v internetovém bankovnictví.
 • Karta je blokována (byla nahlášena ztráta nebo oddcizení karty).
 • Jste v prodlení s úhradou měsíční splátky, proto jsme vám v souladu se smluvními podmínkami kartu zablokovali pro další použití.
 • Nemáte limit pro použití karty na internetu (pokud došlo k zamítnutí karty při platbě na internetu). Limit si nastavíte on-line v internetovém bankovnictví.
 • Není to ani jeden z výše uvedených důvodů? Pak kontaktujte Zákaznickou linku 800 207 207.
 • Částku zjistíte z měsíčního výpisu, který vám vystavujeme měsíčně a posíláme buď do internetového bankovnictví (zdarma) nebo poštou.
 • Částku také snadno a přehledně zjistíte v internetovém bankovnictví.

Kreditní karta vám nabízí několik možností ve splácení. V podstatě máte 3 možnosti a vidíte je ve výpise nebo v internetovém bankovnictví:

 • stačí poslat minimální splátku,
 • můžete splatit celou čerpanou částku najednou,
 • nebo můžete poslat jakoukoliv částku (v rozmezí minimální splátky a celé čerpané částky).

Můžete si také zažádat o znovuzaslání PINu poštou za poplatek dle Ceníku.

 

 • Ano, je to možné na všech bankomatech České spořitelny.
 • Vždycky nejdříve okamžitě zablokujte kartu - buď v internetovém bankovnictví nebo na Zákaznické lince 800 207 207.
 • Pokud máte pochybnosti o ztrátě (nejste si jisti, zda nemáte kartu například doma), využijte službu dočasné blokace karty.
 • Pokud se jedná skutečně o ztrátu či odcizení, požádejte o vydání náhradní kreditní karty.
 • Kontaktujte Zákaznickou linku 800 207 207.
 • Váš původní typ kreditní karty již nemáme v nabídce. Budeme rádi, když kreditní kartu budete využívat i nadále a k tomu je potřeba zajít na pobočku, kde vám vystavíme nový typ kreditní karty.

Pravděpodobně jste nedorazil/a na pobočku pro vystavení nového typu karty. Doporučujeme vaši situaci ověřit na Zákaznické lince 800 207 207, kde vám poradí, jak postupovat.

 • Kreditní kartu je možné zrušit pouze písemnou formou. Výpověď smlouvy pošlete buď poštou nebo přijďte osobně na jakoukoliv pobočku České spořitelny.

V první řadě nám záleží na tom, abyste půjčku spláceli řádně a včas. Pokud ke zpoždění dojde, tak vás na to upozorníme ještě předtím, než přistoupíme k účtování sankcí a vy budete mít čas zpoždění napravit a vyhnout se sankcím. V případě potíží se splácením jsme schopni vám navrhnout možnosti řešení.

K účtování sankcí přistupujeme nejdříve až 10. den po řádném termínu splátky. Řídíme se platnými právními předpisy a Smlouvou o úvěru. Sankce se skládá z části smluvní pokuty ve výši účelně vynaložených prostředků na vymáhání (tj. ve výši 300 Kč za 10 dní v prodlení) a úroků z prodlení, jejichž výše je stanovena zákonem (roční úroková sazba ve výši REPO sazby + 8 procentních bodů z dlužné částky za každý den prodlení).

    

Dokumenty ke stažení

Nenašli jste, co jste hledali? Kontaktujte nás
×
George
Česká spořitelna
Bankovnictví budoucnosti.
Stáhnout