Kreditní karta

Péče a podpora

Často se nás ptáte

 • Kreditní kartu a PIN doručujeme zpravidla do 7 dní od sjednání. Kartu a PIN doručujeme odděleně z bezpečnostních důvodů.
 • Kartu si aktivujete v internetovém bankovnictví nebo tím, že ji poprvé použijete se zadáním PIN.

Naše karty jsou zabezpečeny technologií 3D secure. Doporučujeme platit pouze u obchodníků, kteří mají platby zabezpečeny touto technologií. Podívejte se na www.jakplatitkartou.cz.

 • Zkuste zaplatit kartou pomocí čipu, tj. vložte kartu do terminálu. Je to další způsob zabezpečení karet.
 • Pokud problémy přetrvávají, obraťte se na Zákaznickou linku 800 207 207.
 • Důvodů pro zamítnutí transakce s kreditní kartou může být více. Například:
 • Zbývající částka pro transakce není dostatečná.
 • Byl překročen denní limit. Denní limit si můžete on-line změnit v internetovém bankovnictví.
 • Karta je blokována (byla nahlášena ztráta nebo oddcizení karty).
 • Jste v prodlení s úhradou měsíční splátky, proto jsme vám v souladu se smluvními podmínkami kartu zablokovali pro další použití.
 • Nemáte limit pro použití karty na internetu (pokud došlo k zamítnutí karty při platbě na internetu). Limit si nastavíte on-line v internetovém bankovnictví.
 • Není to ani jeden z výše uvedených důvodů? Pak kontaktujte Zákaznickou linku 800 207 207.
 • Částku zjistíte z měsíčního výpisu, který vám vystavujeme měsíčně a posíláme buď do internetového bankovnictví (zdarma) nebo poštou.
 • Částku také snadno a přehledně zjistíte v internetovém bankovnictví.

Kreditní karta vám nabízí několik možností ve splácení. V podstatě máte 3 možnosti a vidíte je ve výpise nebo v internetovém bankovnictví:

 • stačí poslat minimální splátku,
 • můžete splatit celou čerpanou částku najednou,
 • nebo můžete poslat jakoukoliv částku (v rozmezí minimální splátky a celé čerpané částky).

Můžete si také zažádat o znovuzaslání PINu poštou za poplatek dle Ceníku.

 

 • Ano, je to možné na všech bankomatech České spořitelny.
 • Vždycky nejdříve okamžitě zablokujte kartu - buď v internetovém bankovnictví nebo na Zákaznické lince 800 207 207.
 • Pokud máte pochybnosti o ztrátě (nejste si jisti, zda nemáte kartu například doma), využijte službu dočasné blokace karty.
 • Pokud se jedná skutečně o ztrátu či odcizení, požádejte o vydání náhradní kreditní karty.
 • Kontaktujte Zákaznickou linku 800 207 207.
 • Váš původní typ kreditní karty již nemáme v nabídce. Budeme rádi, když kreditní kartu budete využívat i nadále a k tomu je potřeba zajít na pobočku, kde vám vystavíme nový typ kreditní karty.

Pravděpodobně jste nedorazil/a na pobočku pro vystavení nového typu karty. Doporučujeme vaši situaci ověřit na Zákaznické lince 800 207 207, kde vám poradí, jak postupovat.

 • Kreditní kartu je možné zrušit pouze písemnou formou. Výpověď smlouvy pošlete buď poštou nebo přijďte osobně na jakoukoliv pobočku České spořitelny.
Po uplynutí lhůty, kdy se vás budeme snažit upozornit na neproběhlou splátku, vám bude 10. den prodlení účtován poplatek 300 Kč na úhradu nákladů spojených s prodlením. Další poplatky ve výši 900 Kč jsou účtovány 40. a 70. den prodlení. Za každý den prodlení zaplatíte také úroky z prodlení ve výši REPO sazby zvýšené o 8 % z dlužné částky.

Dokumenty ke stažení