Karta s multiměnovou funkcí

Péče a podpora

Často se nás ptáte

Poplatky spojené s karetními operacemi budou zaúčtovány na účet, ke kterému je vydána debetní karta.

V případě, že na účtech není v součtu dostatečný disponibilní zůstatek, kartová transakce se zamítne.

Transakce budou zobrazeny standardně na výpisu z účtu, z kterého se částka strhla, např. u eurových plateb to bude výpis z běžného účtu v EUR.

V případech, kdy vám budou vráceny peníze za kartovou transakci od banky obchodníka, dojde k jejich vrácení na účet, z kterého byla provedena původní kartová transakce.

Pokud se jedná o vratku a peníze jsou vráceny přímo obchodníkem, budou vám připsány na korunový účet, ke kterému je vydána debetní karta.

Pokud nemáte dostatek prostředků na účtu v cizí měně při platbě v zahraničí, použije se pro přepočet kurz deviza prodej na CZK účtu a deviza nákup na účtu v cizí měně.

Nemáte-li dostatek prostředků na CZK účtu a využíváte peněžní prostředky z účtu v cizí měně, pak se použije pro přepočet kurz deviza nákup na CZK účtu a deviza prodej na účtu v cizí měně.

Ano, je to možné, ale prodejce či bankomat se nejdříve zeptá, zda chcete provést úhradu v EUR, nebo v korunách.