Pojištění osobních věcí a karet

Péče a podpora

Jak nahlásit pojistnou událost

Telefonicky

Volejte kdykoli 266 799 899

 • Bez vyplňování formulářů
 • Operátor se doptá na vše potřebné
 • Řekne, na co máte nárok
 • Pošle vám vyplněné hlášení na e-mail

E-mailem

Vyplňte formulář (návod ke stažení formuláře) a zašlete jej
e-mailem na adresu informace@koop.cz

Poštou

Vyplňte formulář a zašlete jej poštou na adresu:
Zákaznické centrum pro klienty finanční skupiny České spořitelny
Boudníkova 2506/1
180 00 Praha 8

V případě odcizení nebo ztráty osobních věcí doložíte účtenky za nově pořízené věci, u elektroniky navíc i účtenky za pořízení těch původních. Při odcizení osobních věcí bude pojišťovna potřebovat i policejní protokol. Pojistné plnění bude vyplaceno max. ve výši hodnoty ztracených/odcizených věcí.

Oznámení učiněné telefonicky nebo e-mailem musí být potvrzeno dodatečně vyplněním tiskopisu příslušného pro danou pojistnou událost.

Často se nás ptáte

Ano, v případě odcizení nebo ztráty osobních věcí je nezbytné doložit účtenky za nově pořízené věci, u elektroniky navíc i účtenky za pořízení těch původních. Při odcizení osobních věcí bude pojišťovna potřebovat i policejní protokol. Pojistné plnění bude vyplaceno max. ve výši hodnoty ztracených/odcizených věcí.

Pojištění automaticky zaniká:

 • dnem zrušení účtu, ke kterému jste pojištění sjednali,
 • dnem zrušení dispozice k účtu disponentovi,
 • dnem úmrtí pojištěného,
 • dnem, kdy změní účet majitele,
 • nezaplacením měsíčního poplatku dva měsíce po sobě,
 • uplynutím dne blokace soukromého účtu, ke kterému je pojištění sjednáno, a to zejména z důvodu insolvence či exekuce pojištěného, soudního rozhodnutí, popř. jiných zákonem stanovených důvodů.

Pojištění lze ukončit:

 • na základě žádosti o ukončení pojištění ze strany pojištěného, a to uplynutím dne, ve kterém byla tato žádost doručena pojistníkovi,
 • výpovědí pojištění ze strany České spořitelny nebo pojišťovny.

Pojištění se sjednává se na dobu neurčitou, při sjednání na dálku můžete od smlouvy odstoupit do 30 dnů od jejího sjednání.

Po uplynutí této lhůty můžete pojištění kdykoli ukončit telefonicky, osobně na pobočce či písemně. Nevyužitou část měsíčního poplatku vám automaticky vrátíme.

Dokumenty ke stažení