Cestovní pojištění k účtu

Péče a podpora

Jak nahlásit pojistnou událost v zahraničí

Volejte asistenční službu na linku +420 266 799 779 určenou pro klienty Cestovního pojištění k účtu ČS je k dispozici nonstop k řešení dané situace. Prosím uveďte, na koho je pojištění sjednáno a v případě potřeby i číslo rámcové pojistné smlouvy 5049613046.

Jak nahlásit pojistnou událost po návratu do ČR

Telefonicky

Zavolejte na Zákaznickou linku Kooperativy 957 105 105.

E-mailem

Zašlete e-mail s vyplněným formulářem na adresu skody-mo@koop.cz.

Poštou

Vyplňte příslušný formulář a zašlete ho spolu s ostatními doklady na adresu:
Kooperativa pojišťovna, a. s.,
Vienna Insurance Group
Centrum zákaznické podpory
Brněnská 634, 664 42 Modřice

V případě zpoždění (min. 3 hod.), zrušení letu z EU nebo s dopravcem se sídlem z EU:

Často se nás ptáte

  • Oznámení pojistné události z pojištění léčebných výloh v zahraničí (PDF),
  • lékařskou zprávu, pokud jste ji dostali,
  • originály faktur,
  • případně o potvrzení o úhradě z jiné pojišťovny.

Ano, když vás okradou nebo způsobíte větší škodu, zavolejte policii a sepište s nimi protokol. V protokolu uveďte, jak ke škodě došlo. Nemusíte podepsat protokol, kterému nerozumíte. Sepište seznam odcizených věcí.

Ano, variantu je možné kdykoli v průběhu pojištění změnit, nová varianta je platná následující den od provedení změny. Změnu lze provést i telefonicky na bezplatné lince 800 207 207.

Uvedené smluvní dokumenty najdete v brožurce cestovního pojištění, kterou jste dostal/a při sjednání pojištění. Ke stažení je k dispozici níže v dokumentech na stažení.

Kartička v případě pojistné události nepodmiňuje ošetření u lékaře či řešení jiné pojistné události. Kartička je vystavena hlavně kvůli kontaktům na asistenční službu k hlášení pojistné události přímo ze zahraničí. Kartička je ke stažení v dokumentech níže.

Pojištění kryje lékařské ošetření při neočekávaných akutních komplikacích do 10 týdnů před předpokládaným datem porodu vyjma rizikového těhotenství.

Ano, pojištění léčebných výloh se vztahuje i na škody na životě nebo zdraví, které byly způsobené v souvislosti s teroristickým činem vyjma zemí, kam státní orgány ČR nedoporučují cestovat z důvodu očekávaných teroristických útoků.

Dokumenty ke stažení