Snížení nebo odklad splátek firemních úvěrů

Během vašeho podnikání může nastat nenadálá situace, která bude mít za následek citelný dopad do finančního zdraví a stability vaší firmy.  

Jedním z možných řešení, které vám může v tuto chvíli pomoci obnovit chod vaší firmy, je restrukturalizace úvěrů.

Restrukturalizace úvěrů znamená takovou změnu ve výši splátek, případně celé struktuře splácení úvěrů, která vám umožní překlenout nejtěžší období finanční tísně a po zlepšení situace znovu obnovit standardní splácení. V rámci restrukturalizace si můžete buď odložit splátky o 3 měsíce, nebo snížit splátky na 6 měsíců, případně zcela upravit splátkové kalendáře vašich úvěrů. Je ale dobré vědět, že informace o restrukturalizaci úvěru musíme dle bankovní regulace odeslat do příslušných úvěrových registrů (Bankovní registr klientských informací, Centrální registr úvěrů). Budou tak k dispozici všem bankovním i nebankovním společnostem, které mají do uvedených registrů přístup. Zápis v registru tak může do budoucna ovlivnit schvalování nových úvěrů, o které budete mít zájem.    

Dovolujeme si vás informovat, že při posuzování vaší žádosti o restrukturalizaci můžeme vyhodnocovat vícero skutečností, vztahujících se k Vašemu podnikání. O splnění podmínek pro restrukturalizaci vás budeme informovat po posouzení vaší žádosti.

Potřebujete-li vyřešit odklad nebo snížení splátek, vyplňte prosím on-line formulář. Abychom stihli vše připravit a podepsat s vámi dodatek k úvěrové smlouvě, požádejte si prosím o změnu nejpozději 5 pracovních dní před nejbližší splátkou.

My vás do 30 dnů budeme kontaktovat s návrhem řešení vaší situace.

Chtěli bychom vás informovat, že vyplněním a odesláním formuláře nás závazně žádáte o ověření finanční situace ve vaší firmě.

V případě, že jste podnikatel nebo firma s obratem nad 100 mil. Kč za rok, kontaktujte nejdříve svého firemního bankéře, který vám pomůže najít nejlepší řešení pro vaši firmu.

V případě, že jste ve finanční tísni a není ve vašich možnostech hradit splátky u soukromých úvěrů ve výši a termínu, které stanovuje příslušná úvěrová smlouva, přejděte prosím na tuto žádost: