Snížení nebo odklad splátek firemních úvěrů

Dopady opatření přijatých v souvislosti s pandemií koronaviru mohou mít za následek citelný dopad na finanční zdraví vaší firmy. Do 31. 10. 2020 jsme poskytovali odklady splátek v rámci zákonného moratoria na základě zákona č. 177/2020 Sb., toto zákonné moratorium však zatím nebylo a zřejmě ani nebude prodlouženo.

Jedním z možných řešení, které vám může v tuto chvíli pomoci obnovit chod vaší firmy, je restrukturalizace úvěrů.

Restrukturalizace úvěrů znamená takovou změnu ve výši splátek, případně celé struktuře splácení úvěrů, která vám umožní překlenout nejtěžší období finanční tísně a po zlepšení situace znovu obnovit standardní splácení. V rámci restrukturalizace si můžete buď odložit splátky o 3 měsíce, nebo snížit splátky na 6 měsíců, případně zcela upravit splátkové kalendáře vašich úvěrů. Je ale dobré vědět, že informace o restrukturalizaci úvěru musíme dle bankovní regulace odeslat do příslušných úvěrových registrů (Bankovní registr klientských informací, Centrální registr úvěrů). Budou tak k dispozici všem bankovním i nebankovním společnostem, které mají do uvedených registrů přístup. Zápis v registru tak může do budoucna ovlivnit schvalování nových úvěrů, o které budete mít zájem.

Uvědomujeme si, že do současných finančních potíží jste se nemuseli dostat vlastní vinou a snažíme se pro Vás hledat individuální řešení restrukturalizace, které by nemuselo vést k zápisu negativního příznaku do úvěrových registrů (tzv. Covid restrukturalizace). Ovšem při schválení Covid restrukturalizace musíme i tuto informaci po dobu trvání odkladu uvádět v úvěrových registrech. Věříme, že budete-li v budoucnu žádat o úvěr u jiných bank, nebudou tento fakt negativně zohledňovat, ale konečné posouzení je na těchto bankách. Abychom mohli posoudit vaši žádost v režimu Covid restrukturalizace, musíte splnit minimálně tyto podmínky:

  • žádáte jen o odklad splátek o 3 měsíce nebo jejich snížení na 6 měsíců,
  • v průběhu posledních 15 měsíců řádně a včas plníte smluvní povinnosti vůči nám i vůči jiným bankám nebo nebankovním společnostem,
  • v okamžiku žádosti máte zaplaceny všechny splatné dluhy u veřejných institucí (finanční úřad, správa sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovny),
  • vaše finanční výkazy za poslední ukončené účetní období vykazují kladný vlastní kapitál a kladný hrubý provozní zisk,
  • vaše podnikání je zasaženo situací způsobenou pandemií covid-19,
  • není vůči vám vedeno a ani vám nehrozí insolvenční řízení, exekuce nebo jiné obdobné řízení ohrožující váš majetek. Tuto podmínku musí splňovat i některé další osoby, které jsou s vámi spjaté.
    Tj. osoby, které jsou zavázané na vašem úvěru nebo poskytují zajištění úvěru, i vaše manželka (váš manžel), a také všechny další osoby, které považujeme za ekonomicky spjaté s vámi či vaší firmou (společníci, akcionáři, statutární zástupci, ovládající či ovládané osoby).

Dovolujeme si vás informovat, že při posuzování vaší žádosti o restrukturalizaci můžeme posuzovat i jiné než výše uvedené podmínky. Splnění výše uvedených podmínek tedy ještě neznamená, že vaše žádost bude automaticky posouzena v režimu Covid restrukturalizace nebo že bude schválena. O splnění podmínek pro restrukturalizaci a o tom, zda budeme muset negativní informace o restrukturalizaci případně odeslat do příslušného úvěrového registru, vás budeme informovat po posouzení vaší žádosti. 

Zároveň je dobré vědět, že pokud požádáte o restrukturalizaci, nebude již možné takovou žádost vzít zpět. To pak znamená, že pokud nesplníte podmínky pro posouzení vaší žádosti v režimu Covid restrukturalizace, vstoupíte automaticky do režimu standardní restrukturalizace s nutností negativního záznamu do příslušného úvěrového registru, ať už námi nabízenou restrukturalizaci využijete či nikoli.

Potřebujete-li vyřešit odklad nebo snížení splátek, vyplňte prosím on-line formulář. Abychom stihli vše připravit a podepsat s vámi dodatek k úvěrové smlouvě, požádejte si prosím o změnu nejpozději 5 pracovních dní před nejbližší splátkou. Zmíněná lhůta se netýká splátek do 20. listopadu 2020.

My vás do 30 dnů budeme kontaktovat s návrhem řešení vaší situace.

Chtěli bychom vás informovat, že vyplněním a odesláním formuláře nás závazně žádáte o ověření finanční situace ve vaší firmě.

V případě, že jste ve finanční tísni a není ve vašich možnostech hradit splátky u soukromých úvěrů ve výši a termínu, které stanovuje příslušná úvěrová smlouva, přejděte prosím na tuto žádost: