Žádost o pomoc ve finanční tísni formou restrukturalizace úvěru/ů pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby

V případě, že jste se ocitli ve finanční tísni a není ve vašich možnostech hradit splátku úvěru ve výši a termínu stanovených úvěrovou smlouvou, můžete tímto formulářem požádat o úpravu smluvních podmínek svého podnikatelského úvěru (úvěrů), která bude individuálně posouzena. Informace o schválení příp. zamítnutí žádosti bude reportována do úvěrového registru.

Dovolujeme si vás upozornit, že záznam o provedení restrukturalizace zaneseme do příslušného úvěrového registru, kde bude k dispozici všem bankovním i nebankovním společnostem, které jsou členy tohoto registru. Záznam může ovlivnit budoucí (ne)-/poskytnutí nového úvěrového produktu u České spořitelny, a. s., či jiné bankovní i nebankovní společnosti.

Načítání aplikace

Mohlo by vás zajímat

Požádat mohou podnikatelé a firmy, kteří se dostanou do finančních potíží ve svém podnikání.
 

Abychom vše stihli připravit a podepsat s vámi dodatek k úvěrové smlouvě, požádejte si prosím o změnu nejpozději 5 pracovních dní před nejbližší splátkou
 

Na této stránce naleznete formulář k žádosti o restrukturalizaci, která vás navede, které informace budeme pro posouzení vaší žádosti potřebovat. V případě nejasností můžete kontaktovat svého Firemního bankéře nebo call centrum 956 777 385, kteří vám pomohou formulář vyplnit. Mezi důležité údaje patří např. aktuální kontaktní údaje (telefon a e-mail), doklady, kterými prokážete svůj příjem (poslední daňové přiznání, stav případných závazků vůči státu a jiným subjektům apod.).
 

O odklad je možné požádat v případech, když se dostanete do finanční tísně. Restrukturalizace je navržena tak, aby vám umožnila překlenout období finanční tísně. Pokud se do finanční tísně dostanete opakovaně, je možné o restrukturalizaci znovu požádat a vaše žádost bude individuálně posouzena.
 

Úpravy splátkového kalendáře nebo jiné varianty odkladů/snížení splátek umožňujeme formou klasické restrukturalizace (odklad/snížení splátek na 3/6 měsíců příp. celkové přepracování splátkového kalendáře) se zápisem do registru. 

 

U anuitního typu splácení odkládáme celou splátku. U degresivního typu splácení odkládáme pouze splátku jistiny a úrok vždy hradíte v plné výši. Cenu za sjednané pojištění schopnosti splácet nebo vedení úvěrového produktu hradíte dále.
 

Ano, ale vaše žádost bude v rámci restrukturalizace individuálně posouzena.
 

Ano, o odklad můžete požádat na všech úvěrech. Vaše žádost o odklad/snížení splátek se automaticky vztahuje na všechny splátkové úvěry pro dané IČ.
 

Ne, vaše žádost o odklad/snížení splátek se automaticky vztahuje na všechny splátkové úvěry pro dané IČ. V případě, že poptáváte úpravu splátek pouze na některých úvěrech, kontaktujte prosím kteréhokoli Firemního bankéře, kterého naleznete na našich webových stránkách.
 

Odklady a snížení splátek, které umožňujeme v rámci restrukturalizace, jsou možné pouze u splátkových úvěrů, tzn. nelze poskytnout u kontokorentů, revolvingových úvěrů, kreditních karet a bankovních záruk. 
 

Zpracování je zpoplatněno dle sazebníku ČS.
 

Po odeslání žádosti o odklad splátek dostanete potvrzení emailem. Poté žádost zpracujeme a o výsledku vás budeme co nejdříve informovat.
 

Při schválení odkladu/snížení nebo kompletní úpravy splátkového kalendáře, budete kontaktován a dohodneme se na termínu podpisu dodatku k úvěrové smlouvě.
 

Pomůžeme vám najít řešení pro financování provozních výdajů. Kontaktujte prosím svého bankéře, který vám poradí. Pokud nemáte svého bankéře, kontaktujte nás na telefonní lince 956 777 778, kde vám kolegové pomůžou vyhledat nejbližšího bankéře.
 

U kontokorentu, kreditní karty, revolvingových úvěrů a bankovních záruk není možné odložit splátky. V případě, že máte problémy se splácením těchto úvěrů, kontaktujte prosím svého bankéře. 
 

V tomto případě sbalte soubory do formátu ZIP nebo RAR. Označte všechny relevantní dokumenty, klikněte pravým tlačítkem myši a stiskněte volbu „Komprimovat“ nebo „Přidat do archivu“. Popis volby se může lišit podle vašeho operačního systému nebo programu na komprimaci souborů. Vytvořený soubor ZIP nebo RAR vyberte ze svého PC a vložte jej do webového formuláře.