Financování obchodu

„Od svých lidí chci kompetenci a profesionalitu.
A přesně to dostávám i od banky.”

Financování
obchodu

„Od svých lidí
chci kompetenci
a profesionalitu.
A přesně to dostávám
i od banky.”

Hledáte možnosti, jak financovat a lépe řídit svůj dodavatelsko-odběratelský řetězec?

Nabídneme vám produkt vhodný právě pro vás.

Bankovní záruky

Písemný závazek banky vyplatit beneficientovi záruky zaručenou částku, nesplní-li dlužník (klient banky, příkazce záruky) své povinnosti vyplývající ze smluvního vztahu anebo jsou-li splněny podmínky pro výplatu stanovené v záruční listině.

 • Jsme jeden z nevětších poskytovatelů bankovních záruk v ČR.
 • Záruky vystavujeme pro tuzemský i zahraniční trh, využíváme širokou síť korespondenčních bank po celém světě.
 • Zajistíme jakýkoliv váš platební či neplatební závazek.
 • Poskytujeme nejrůznější typy záruk (např. za nájemné, za dobré provedení díla, za zádržné, za akontaci, celní).
 • Náš zkušený tým specialistů připraví text bankovní záruky na míru konkrétnímu obchodnímu případu či posoudí bankovní záruky vystavené ve váš prospěch.
 • Regionální síť poradců Trade Finance je připravena vám poradit s praktickým použitím bankovních záruk pro naplnění vašich potřeb.
 • V oblasti záruk s námi můžete (korporátní zákazníci) komunikovat prostřednictvím internetového bankovnictví BUSINESS 24. Jak to funguje, můžete vidět zde.

Dokumentární obchody

Regionální síť poradců Trade Finance vám poradí s praktickým použitím dokumentárních a směnečných inkas nebo rovnou také proškolí vaše pracovníky v oblasti dokumentárních obchodů.

Dokumentární akreditivy

Dokumentární akreditiv je písemný závazek banky daný dodavateli zboží či služby, splatný na viděnou nebo s odkladem splatnosti proti předložení dokumentů odpovídajících akreditivním lhůtám a podmínkám.

 • Vystavujeme akreditivy z příkazu našich klientů – odběratelů, avizujeme (a případně potvrzujeme) akreditivy vystavené jinými bankami ve prospěch našich klientů - dodavatelů.
 • Nabízíme přípravu návrhů znění námi vystavených akreditivů.
 • U akreditivů ve váš prospěch námi avizovaných, nabízíme konzultaci znění akreditivu a předběžnou kontrolu dokumentů.
 • Jsme jedním z největších poskytovatelů těchto služeb v ČR.

Dokumentární a směnečná inkasa

Dokumentární inkaso kryje dodávku zboží nebo služeb odběrateli a je podmíněno splněním podmínek stanovených dodavatelem (obvykle zaplacením nebo akceptací lhůtní směnky).

Směnečné inkaso – směnky, které mohou být předloženy jejich věřiteli k proplacení nebo akceptaci. Není-li směnka proplacena, věřitel obdrží potvrzení o odepření úhrady.

 • Zpracováváme inkasa jak pro dodavatele, tak pro odběratele.
 • Jsme jedním z největších poskytovatelů těchto služeb v ČR, máme zkušený tým specialistů.
 • Spolupracujeme se širokou sítí korespondenčních bank.

V oblasti dokumentárních akreditivů s námi můžete komunikovat prostřednictvím internetového bankovnictví BUSINESS 24.

Strukturované obchodní a exportní financování

Poradíme vám v oblasti účelového financování obchodu. Produkty jsou vhodné zejména pro korporátní klientelu.

Financování kontraktu

 • Financování nákladů na realizaci obchodního kontraktu.
 • Individuální výše úvěru dle podmínek financovaného kontraktu a bonity dodavatele a odběratele.
 • Postupné čerpání úvěru na základě doložených nákladů dle harmonogramu a kalkulace kontraktu.
 • Splácení úvěru primárně z pohledávek z kontraktu

Odkup pohledávek

 • Úplatné postoupení pohledávek na banku před datem jejich splatnosti. 
 • Forma postoupení bez zpětného postihu nebo se zpětným postihem na postupitele. Směnečné, jednorázové i opakující se. 
 • Cenu financování lze indikovat již v předkontraktační fázi a zahrnout ji do prodejní ceny. 
 • Prodejem pohledávek dodavatel získává prostředky na financování dalších projektů.

Exportní a importní odběratelské úvěry

 • Úvěr poskytnutý nejčastěji v souvislosti s vývozem exportéra zahraničnímu obchodnímu partnerovi na základě exportní smlouvy.
 • Financování výstavby a dodávek, odběratel zpravidla splácí až po uvedení do provozu.
 • Příjemcem úvěru je zpravidla odběratel nebo jeho banka.
 • Eliminace mnohých rizik spojených s vývozem odběrateli prostřednictvím vhodného zajištění (pojištění, záruka aj.).

Směnečný program

 • Alternativa úvěrového financování.
 • Financování založené na propojení emitentů vlastních směnek a investorů do směnek.
 • Vhodné pro financování investic emitenta směnek.

Úvěr na investice v zahraničí

 • Střednědobé až dlouhodobé úvěrové zdroje pro realizaci vlastních investic v zahraničí.
 • Vhodné pro vybudování nového závodu v zahraničí nebo nákupu zahraniční společnosti.
 • Možnost financovat i provozní prostředky pro zahájení výroby.

Produkty obchodního a exportního financování

 • Exportní a importní odběratelské úvěry.
 • Úvěry na investice v zahraničí.
 • Financování kontraktu.
 • Odkup pohledávek.
 • Směnečný program.
 • Úvěr na zvyšování mezinárodní konkurenceschopnosti.

Factoring

Máte dodavatele, kteří chtějí, abyste jim platili co nejdříve, a odběratele, kteří si naopak dávají s placením na čas?
Využijte financování, správu a pojištění pohledávek pomocí klasického factoringu, případně financování dodavatelů na základě konfirmace vašich závazků.

Klasický factoring

 • Regresní i bezregresní forma.
 • Okamžité profinancování pohledávek.
 • Proplacení až 90 %
  z postoupených pohledávek.
 • Aktivní správa skrze internetovou platformu eFactoring.
 • Ochrana před platební neschopností a nevůlí vašich odběratelů.

Reverzní factoring

 • Factoringové financování vašich dodavatelů ve výši až 100 % na základě potvrzení vašich obchodních závazků.
 • Díky prodloužení splatnosti dodavatelských faktur optimalizujete pracovní kapitál.
 • Zajištění finančních zdrojů bez navyšování úvěrové angažovanosti.

 ediFactoring

 • Elektronická výměna dat (EDI) k factoringovému financování.
 • Vhodné u klasického factoringu.
 • Automatizace práce s dokumenty.
 • Minimální administrativní náročnost.
 • Strategickým partnerem pro využití EDI ve Factoringu České spořitelny je společnost EDITEL CZ.

Post Financing

 • Řízení likvidity obchodních partnerů bez nutnosti vytvářet tlaky na pracovní kapitál.
 • Vypořádání obchodních závazků za klienta factorem ve splatnosti dodavatelské faktury.
 • Odklad platby vzniklého finančního závazku za factorem.
 • Přenos potvrzených dodavatelských faktur odběratelem elektronicky.

Zanechte nám na sebe kontakt, co nejdříve se vám ozveme.
Kontaktovat nás můžete také na klientské lince pro podnikatele 956 777 778.

Telefonicky

Zanechte nám na sebe kontakt, co nejdříve se vám ozveme.

Online

Zanechte zprávu vašemu
bankovnímu poradci.