Jak pracovat s bankovními zárukami v BUSINESS 24?

Avizování bankovních záruk

Příslib vystavení bankovní záruky

Odsouhlasení návrhu znění bankovní záruky

Přehledy vydaných bankovních záruk a poplatků

Příkaz k vystavení protizáruky

Uplatnění záruky avizované ČS

Příkaz k vystavení bankovní záruky

Dotaz k záruce neavizované ČS