Na jak dlouho si mohu vkladový účet otevřít?

Nabízíme splatnosti 7 a 14 dní, 1, 2, 3, 6, 12, 24 měsíců. Účet je možné založit s obnovováním a bez obnovování.