Dlouhodobý investiční
produkt (DIP)

Využijte novou možnost investování a zajistěte si pohodové stáří. Díky Dlouhodobému investičnímu produktu můžete využít příspěvek zaměstnavatele i slevu na daních.

Bydlení v souladu s přřírodou

Sleva na dani
až 7 200 Kč

Od základu daně si můžete ročně odečíst až 48 000 Kč. Když dodržíte minimální dobu trvání produktu, můžete na dani ušetřit až 7 200 Kč
za rok.

Sleva na dani
až 7 200 Kč

Od základu daně si můžete ročně odečíst až 48 000 Kč. Když dodržíte minimální dobu trvání produktu, můžete na dani ušetřit až 7 200 Kč
za rok.

Příspěvek
zaměstnavatele

Na DIP vám může pravidelně přispívat také váš 
zaměstnavatel až 50 000 Kč.

Pomůžeme vám s vyřízením státní dotace

S investicemi

vám poradíme

Nebo si sami zvolíte,
jak budete chtít na důchod investovat.

S investicemi

vám poradíme

Nebo si sami zvolíte,
jak budete chtít na důchod investovat.

Více investičních možností

DIP nabízí širokou škálu investičních produktů – podílové fondy, dluhopisy, akcie, ETF i certifikáty.

Upozorňujeme vás, že investování s sebou nese různá rizika a není zaručena návratnost investované částky.

Kalkulačka DIP

Spočítejte si, kolik v 60 letech můžete mít na penzi.

Načítání aplikace

Zobrazené investiční strategie reprezentují diverzifikovaná investiční portfolia investující do dvou hlavních tříd aktiv – dluhopisů a akcií. Jednotlivé strategie se mezi sebou liší svojí rizikovostí, která je dána různým poměrem těchto dvou tříd aktiv. Poměr dluhopisové ku akciové složce je v případě konzervativní strategie 90/10, v případě vyvážené strategie 70/30, v případě dynamické 50/50 a v případě odvážné 25/75. Zobrazované strategie odpovídají čtyřem konkrétním smíšeným fondům, které využívají princip strategické alokace aktiv ve výše uvedených poměrech a které Česká spořitelna v rámci DIP nabízí.
Uvedené hodnoty možných scénářů vývoje jednotlivých strategií jsou stanoveny v souladu s nařízením Komise (EU) 2017/653, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1286/2014 o sděleních klíčových informací týkajících strukturovaných investičních produktů. Strategie reprezentují konkrétní smíšené fondy v nabídce České spořitelny a scénáře jsou přebrány z povinných dokumentů (tzv. KID), které k nim jejich tvůrce vytváří. Aktualizace výpočtu scénářů probíhá v souladu s aktualizací KIDů, a to minimálně jednou ročně. Uvedené prognózy přesto nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti, a to i s ohledem na předpokládaný dlouhý investiční horizont produktu DIP.
Investování v sobě vždy zahrnuje různá rizika, přičemž investice může kolísat a není zaručena návratnost investované částky. Investor může přijít o část, nebo celou investici, neboť skutečný vývoj investice je závislý na reálném vývoji kapitálových trhů. Možné scénáře vývoje zohledňují běžnou poplatkovou strukturu, která je obvyklá pro smíšené fondy s danou strategickou alokací aktiv. Scénáře nezahrnují vstupní poplatky. Inflace není zohledněna.
Váš investiční záměr doporučujeme konzultovat s odborným poradcem, který ověří, že plánovaná investice do konkrétních investičních nástrojů bude přiměřená vašim odborným znalostem a zkušenostem, že bude v souladu s vašimi potřebami a prioritami, majetkovými poměry a vztahem k riziku, a že se váš investiční profil shoduje s cílovým trhem konkrétního investičního nástroje. Zároveň vás seznámí se všemi případnými riziky konkrétního investičního nástroje.

Investiční strategie 

Potenciál zhodnocení versus riziko - vyberte si cestu, která vám vyhovuje.

Jak založit DIP online

Jak Dlouhodobý investiční produkt funguje

Zajímá vás více?

Poradíme vám a vysvětlíme, jak se začít připravovat na penzi s Českou spořitelnou.

Proberme to
po telefonu

Nechte nám na sebe kontakt nebo
zavolejte na 800 468 378.

 

Navštivte naši
pobočku

Objednejte se předem na nejbližší pobočku, ať nemusíte čekat.
Těšíme se na vás!
 

Inspirace pro vaše finance

Akcie

Dluhopisy

Akciový index

Mohlo by vás zajímat