Předvánoční období je tradičně ve znamení zvýšeného používání internetového bankovnictví a vyššího počtu kartových transakcí nejen u obchodníků v kamenných obchodech, ale i na internetu. Pro bezproblémové platby jak prostřednictvím bankovnictví George, tak platební kartou v e-shopech připomínáme několik užitečných rad, jak předejít tomu, aby se vaše bezpečnostní údaje nedostaly do nesprávných rukou a nestali jste se obětí kybernetického útoku, ale i mimo něj.

  • Chraňte přístupové údaje do vašeho internetového bankovnictví a bezpečnostní údaje z vaší platební karty (uživatelské jméno, heslo, číslo karty, platnost karty, PIN, třímístný kód CVC/CVV ze zadní strany karty). Podvodníci se skrze podvodné telefonáty nebo e-maily (tzv. phishing) snaží vydávat za banku nebo neexistujícího obchodníka a získat přístupy do internetového bankovnictví nebo údaje z vaší platební karty.
  • Nereagujte na podvodné SMS zprávy z neznámých telefonních čísel nebo čísel vydávající se za Českou spořitelnu, Policii ČR nebo zásilkové společnosti. V poslední době se objevují phishingové SMS zprávy, které odkazují na fiktivní stránky České pošty s informací o přeplatku na dani z Finančního úřadu. Pro vyplacení peněz požadují kliknout na odkaz, kde má klient vyplnit bezpečnostní údaje do svého bankovnictví a přihlášení potvrdí v bezpečnostní aplikaci George klíč s tím, že následně autorizuje i platbu v domnění, že tím přijímá peníze. V případě jakýchkoliv pochybností vždy kontaktujte naše klientské centrum na telefonním čísle 800 207 207 nebo e-mailem na adrese phishing@csas.cz.
  • Pozor na podvodné telefonní hovory jménem České spořitelny, Policie ČR nebo České národní banky. Pachatelé v těchto případech volají z různých telefonních čísel a snaží se zjistit, zda klient nežádal o nějaký typ produktu, například spotřebitelský úvěr. Dotazy se týkají i bezpečnosti - zda nevyplňoval číslo občanského průkazu, rodné číslo apod. Následně se snaží klienta přesvědčit, že se stal obětí podvodu a aby si vzal úvěr, protože tím, že je obětí podvodu, mu v dalších měsících banka úvěr neposkytne. Nebo klienta přesvědčují k tomu, aby vybral peníze a ty pak vložil do bankomatu, který není České spořitelny a odeslal peníze na “zabezpečený” účet, neboli účet podvodníka.
  • Nereagujete na podvodné phisingové zprávy zasílané při prodeji nebo nákupu zboží na bazarech. V těchto situacích údajný zájemce o zboží na bazaru osloví klienta s tím, že mu peníze pošle přes odkaz sdílený v e-mailu nebo aplikaci pro zasílání rychlých zpráv mezi uživateli chytrých telefonů (např. WhatsApp nebo Facebook Messenger). Zaslaný odkaz vede klienta na formulář, kde má vyplnit údaje ke své platební kartě a přístupové údaje do internetového bankovnictví, následně má potvrdit v aplikaci George klíč aktivaci dalšího klíče na jiném zařízení a pachatel pak může zadávat platby již bez vědomí klienta.
  • Nepovolujte přístup do počítače neznámým osobám. Nikdy neinstalujte do svého počítače programy na základě telefonního hovoru s neznámou osobou. Jak tyto útoky mohou probíhat, se můžete dočíst zde.

Klientům vždy doporučujeme:

  • neklikat na odkazy v nedůvěryhodných SMS a e-mailových zprávách
  • při potvrzování platby si vždy buď v aplikaci George klíč nebo SMS přečíst, co potvrzujete
  • přijetí peněz nikdy nepodléhá autorizaci na straně příjemce
  • v případě, že jste na podezřelém odkazu uvedli jakékoliv údaje, kontaktujte nás ihned na klientské lince 800 207 207
  • podezřelé zprávy můžete posílat do schránky phishing@csas.cz