Zpět na Zprávy z banky

Česká spořitelna vykázala k 31. prosinci 2017 neauditovaný konsolidovaný čistý zisk počítaný podle mezinárodních standardů pro finanční výkaznictví (IFRS) ve výši 14,6 mld. Kč. Čistý zisk za rok 2016 činil díky jednorázovému příjmu z prodeje podílu ve Visa Europe 15,5 mld. Kč. Z tohoto důvodu se čistý zisk v meziročním porovnání snížil o 5,5 %. Stále však pokračuje výrazný růst klientských úvěrů; bez vlivu reverzních repo operací se jejich hrubý objem v roce 2017 zvýšil o 9,2 %, přičemž reportovaný růst dosáhl 9,8 %.

Tisková zpráva - Za rok 2017 dosáhl konsolidovaný čistý zisk České spořitelny výše 14,6 mld. Kč 

Press release - Česká spořitelna’s Consolidated Net Profit reached CZK 14.6 bn in 2017

Hospodářské výsledky

Česká spořitelna