Prevence praní špinavých peněz,
financování terorismu,
mezinárodní sankce

V rámci strategie České spořitelny (dále jen “ČS”) se snažíme eliminovat rizika jako praní špinavých peněz či financování terorismu a odhalovat všechny možné nežádoucí aktivity, které z nich vyplývají.

Jaké povinnosti musí ČS vůči svým klientům plnit, aby eliminovala rizika praní špinavých peněz či financování terorismu?

  • identifikace klienta
  • kontrola klienta
  • uchovávání údajů, bankovní
    tajemství, povinnost mlčenlivosti

Jaké informace o prevenci praní špinavých peněz, financování terorismu a mezinárodních sankcích by vás mohly ještě zajímat?

Kam dále