Zásady zpracování osobních údajů v České spořitelně, a.s.

Ochranu soukromí a osobních údajů považujeme za svou prvořadou povinnost.

  • komu je smíme poskytnout,
  • kde můžete získat informace o svých osobních údajích, které zpracováváme,
  • a jaká máte v souvislosti s jejich zpracováním práva.

Kam dále