Jak Česká spořitelna ověřuje daňovou povinnost svých klientů?

V návaznosti na platnou mezinárodní legislativu FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) a CRS (Common Reporting Standard) přinášíme základní přehled o problematice zjišťování daňových povinností klientů České spořitelny.

FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act)

Právní rámec

Povinnosti České spořitelny v souvislosti s FATCA vychází především z Dohody mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými o zlepšení dodržování daňových předpisů v mezinárodním měřítku, která vstoupila v platnost 18. prosince 2014. Jde o mezinárodní smlouvu prezidentského typu, která má přednost před zákonem. Tato dohoda je v české legislativě implementována v zákoně č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů.

Co se bude hlásit?

Podle výše uvedené legislativy vzniká bankám povinnost identifikovat osoby s potenciální americkou daňovou povinností a hlásit je prostřednictvím Specializovaného finančního úřadu americkému daňovému úřadu IRS (Internal Revenue Service).

Jak se to dotkne klientů?

V praxi to znamená, že u nových, ale i stávajících klientů, u kterých evidujeme potenciální vztah k USA, musíme pomocí amerických daňových formulářů W-9 (pokud klient prokazuje, že je americkou osobou), případně W-8BEN nebo W-8BEN-E (pokud klient prokazuje opak) ověřit jejich vztah k daňovým povinnostem ve Spojených státech amerických.

Užitečné odkazy k FATCA:

CRS (Common Reporting Standard)

Právní rámec

Česká republika v rámci globálního boje proti daňovým únikům implementovala s účinností od 6. dubna 2016 směrnici č. 2014/107/EU prostřednictvím zákona č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů. Na základě uvedeného legislativního rámce jsou české banky a další finanční instituce od roku 2016 povinny zjišťovat a prověřovat daňovou rezidenci a ostatní daňové povinnosti svých klientů, včetně všech přidělených daňových identifikačních čísel. Finanční instituce následně budou zahraniční daňové rezidenty oznamovat Specializovanému finančnímu úřadu, který informace předá v rámci automatické výměny daňových informací příslušným zahraničním daňovým správám.

Co se bude hlásit?

Tato oznamovací povinnost se týká klientů, fyzických i právnických osob, kteří jsou daňovými rezidenty států účastnících se automatické výměny informací (v současné době zahrnuje již přes 100 států). Vybrané informace o těchto klientech se budou hlásit jednou ročně (k datu 30. června) za předchozí kalendářní rok, přičemž první automatická výměna proběhne v roce 2017 za období roku 2016. Oznamovat se bude identifikace klienta včetně všech jeho daňových identifikačních čísel, informace o agregovaném zůstatku jeho finančních účtů (zejména depozitní účty, investiční produkty a pojistné smlouvy s kapitálovou hodnotou) a o struktuře vyplacených příjmů (tj. úroky, dividendy a příjmy z prodeje cenných papírů).

Jak se to dotkne klientů?

Česká spořitelna zjišťuje daňové povinnosti klientů pomocí formuláře Prohlášení o daňových povinnostech klienta, které klient vyplní při návštěvě jakékoliv pobočky České spořitelny nebo zavoláním na 800 207 207. Prohlášení stačí vyplnit pouze jednou a je platné až do okamžiku změny skutečností, které mohou mít vliv na daňové povinnosti klienta.

Užitečné odkazy k CRS: