Dnes jsme #silnější,
dnes pomáháme

Pomozte s námi Ukrajině

Ukrajina, země nám v mnohém blízká,

skoro sousední, potřebuje naši pomoc. Ruská invaze na Ukrajině je bezprecedentní a neomluvitelná agrese vůči samostatnému státu a je v rozporu s evropskými hodnotami, ke kterým se ve Spořitelně hlásíme. 

Věnujeme peníze tam, kde pomáhají    

Nadace České spořitelny darovala 15 milionů korun na sbírková konta organizací Charita Česká republika, Člověk v tísni a Post Bellum. Každá neziskovka získala 5 milionů korun, finance budou použity na humanitární pomoc obyvatelům Ukrajiny.  

Naše Buřinka připravila na pomoc Ukrajině další milion korun.

Tomáš SAlomon

„S naší nadací poskytujeme přímou finanční pomoc a realizujeme sbírkovou kampaň na pomoc Ukrajině a jejím obyvatelům. Maximálně se také budeme snažit vyjít vstříc a pomoci desítkám našich ukrajinských kolegyň a kolegů, kteří nyní prožívají velmi těžké chvíle. Je bohužel jasné, že stávající situace může mít dalekosáhlé negativní dopady pro české firmy a ekonomiku. Analyzujeme různé scénáře těchto dopadů, abychom spolu s ostatními bankami a státem dokázali efektivně pomoci firmám a průmyslu, které dopady ukrajinské krize zasáhnou,“ říká předseda představenstva Spořitelny Tomáš Salomon.  
 

Dana Petrová

„Spolu s okamžitou finanční pomocí Ukrajině jsme připraveni poskytnout další podporu rodinám, na které ukrajinská krize měla vážný dopad, a jimž můžeme pomoci přímo na území České republiky,“ dodává Dana Petrova, ředitelka Nadace České spořitelny.

Přispívají i naši zaměstnanci  

Naši zaměstnanci mohou od 24. února přispívat na konto Člověka v tísni a Post Bella i prostřednictvím Cafeterie. K ránu 7. března darovaná částka překročila 2,7 milionů korun.  

Naši zaměstnanci se také zapojují do materiálních sbírek pomoci, pomáhají jako dobrovolníci, a to i jako tlumočníci. Zároveň spolu s naší Nadací pomáháme kolegům, kteří to v důsledku války na Ukrajině potřebují

Zapojte se do finanční pomoci i vy

Tou nejúčinnější pomocí Ukrajině je právě teď finanční dar profesionálním organizacím. Vyberte si kteroukoli z prověřených neziskovek:

Člověk v tísni

SOS Ukrajina

0093209320/0300

Paměť národa

Pomozte Ukrajině s Pamětí národa

123-6318620207/0100

Charita ČR

Charita pro Ukrajinu

55660022/0800   (VS: 104)

Pomoc klientům
  • Pomohli jste přispět částkou 2 milionů Kč na pomoc Ukrajině. Děkujeme! Celkem vás bylo 19 tisíc, zaplatili jste 360 tisíckrát.

    A co dál?
Darovací tlačítko
  • Využijte dárcovské tlačítko v Georgi, prostřednictvím kterého můžete přispět na sbírku společnosti Post Bellum - Paměť národa.

    Jak na to?

Na co se často ptáte

Podporujeme kampaň ve prospěch Paměti národa  

Spořitelna zastavila své reklamní kampaně naplánované na březen v televizi a on-line médiích a místo nich spustila kampaň, která vyzývá k podpoře sbírky ukrajina.pametnaroda.cz neziskové organizace Post Bellum / Paměť národa.

Více informací

Ukrajina
na školách   

Nadace České spořitelny se svým programem Den pro školu zapojila do rozcestníku Sametu na školách, tedy do projektu Ukrajina na školách. Mezi dobrovolníky Dne pro školu jsou experti na fake news, krizovou komunikaci, kteří jsou připraveni pomoci učitelům/učitelkám zprostředkovat pro děti toto aktuální téma.

Erste Premier

© 2022 Česká spořitelna, a.s. Všechna práva vyhrazena.
Podmínky používání | Ochrana osobních údajů | Jak využíváme cookies