Pojištění vyčerpané částky

Péče a podpora

Jak nahlásit pojistnou událost

Telefonicky

Zavolejte na Zákaznickou linku +420 234 240 250

E-mailem

Pošlete e-mail na: bankopojisteni@koop.cz

Poštou

Písemně kontaktujte:
Zákaznické centrum pro klienty Finanční skupiny České spořitelny
Boudníkova 2506/1
180 00 Praha 8

O dalším postupu šetření vaší pojistné události vás bude pojišťovna písemně informovat v souladu s pravidly uvedenými v právních předpisech, kterými se pojištění řídí.

Často se nás ptáte

Na mateřskou dovolenou žena nastupuje v souladu se zákoníkem práce 6–8 týdnů před porodem – to znamená, že pokud v prvních zhruba 8 měsících těhotenství budete v pracovní neschopnosti, nárok na plnění vám vzniká (samozřejmě pokud to nebude za okolností uvedených ve výlukách všeobecných pojistných podmínek nebo v čekací době – zvláštní čekací doba v délce 8 měsíců je stanovena výlučně z důvodu těhotenství). Od data, kdy nastoupíte na mateřskou dovolenou, vám nárok na plnění nevzniká, protože pobíráte od státu peněžitou pomoc v mateřství, a to ať jste nemocná či ne.

Ano, nárok na výplatu plnění lze prokázat zpětně v zákonné lhůtě, a to 1 rok + 3 roky u pracovní neschopnosti a ztráty zaměstnání, respektive 1 rok + 10 let u invalidity a úmrtí.

Dokumenty ke stažení