Pojištění schopnosti splácet hypotéku

„Kdyby se stalo cokoli, mám jistotu, že střecha nad hlavou nám zůstane."

Nejste na to sami
 

Pomůžeme vám v případě pracovní neschopnosti, invalidity 3. stupně nebo ztráty zaměstnání. V případě úmrtí se na nás může spolehnout i vaše rodina.

Snadné sjednání i placení

Do výše půjčky nižší než 7,5 mil. Kč se můžete pojistit bez vstupní lékařské prohlídky. Úhrada za pojištění odchází automaticky z vašeho účtu.

Pojištění i přes malé zdravotní potíže

Proto, abychom vás pojistili nemusíte být 100% fit. Jen je potřeba vědět, že se pojištění nevztahuje na onemocnění a úrazy, které vznikly nebo se projevily před počátkem pojištění.

Naše pojištění vám pomůže v těchto situacích:

Pojistné riziko (podmínka) Standard
Standard 50 %*
Plus
Plus 50 %*
Dlouhodobá pracovní neschopnost
Invalidita
Úmrtí
Nedobrovolná ztráta zaměstnání

* Varianty Standard 50 % a Plus 50 % lze sjednat pouze pro úvěry nad 4 miliony. V případě úmrtí či invalidity pokryje 50 % zbývající dlužné částky.

Podmínky sjednání Pojištění schopnosti splácet hypotéku

Varianta Standard, Standard 50 %

  • jste mladší 60 let
  • nejste uznán invalidním nebo vám nebyl přiznán průkaz TP, ZTP, ZTP/P
  • nejste v pracovní neschopnosti
  • berete na vědomí, že se pojištění nevztahuje na onemocnění a úrazy, které vznikly nebo se projevily před počátkem pojištění a nemají s nimi příčinnou souvislost

Varianta Plus, Plus 50 %

berete na vědomí, že se pojištění nevztahuje:

  • na ztrátu zaměstnání vzniklou ukončením pracovního poměru z vaší vlastní vůle nebo ve zkušební době, 
  • na ukončení pracovního poměru, o kterém jste věděl/a před datem sjednaným jako počátek pojištění

Naše pojištění pomáhá skutečným lidem

Pojištění

Příběh Marka L.

„V roce 2014 jsem si vzal hypotéku ve výši 2 240 000 Kč. K měsíční splátce úvěru 9 731 Kč jsem platil ještě 924 Kč za pojištění (balíček včetně pojištění ztráty zaměstnání). Za tři roky jsem se stal kvůli mozkové mrtvici invalidním. Pojišťovna Kooperativa vyplatila plnění, kterým se splatil celý zůstatek úvěru, bylo to 2 099 654 Kč. Nárok na plnění jsem měl hned, co jsem dostal potvrzení od České správy sociálního zabezpečení o uznání invalidity.“

Mohlo by vás zajímat

Inspirace pro vaše finance

×
George
Česká spořitelna
Bankovnictví budoucnosti.
Stáhnout