Česká spořitelna vykázala k 30. září 2022 neauditovaný konsolidovaný čistý zisk počítaný podle mezinárodních standardů pro finanční výkaznictví (IFRS) ve výši 15,0 mld. Kč, a to díky výrazně vyššímu provoznímu výsledku odrážejícímu obchodní růst. Provozní zisk dosáhl 21,9 mld. Kč, ve srovnání s 1.-3. čtvrtletím 2021 tak vzrostl o 35,6 %.

„Výsledky a aktivity České spořitelny za první tři čtvrtletí 2022 ukazují, že naše banka je schopna stavět na své silné kapitálové pozici a podporovat své klienty v obtížných časech. Klienti oceňují například rozšířený program Moneyback. Spořitelna se také opět zapojila do iniciativy Milostivé léto. Velmi si vážíme toho, že naše úsilí podporovat finanční zdraví klientů se promítá do neustále rostoucí důvěry v naše služby. Díky ní překročil počet aktivních uživatelů digitálního bankovnictví George hranici 2 milionů. Důvěra klientů se také projevuje v solidním růstu objemu úvěrů i vkladů a pozitivně ovlivňuje naši ziskovost. Nicméně při meziročním srovnání celkového zisku ČS musíme brát v potaz skutečnost, že loňský rok byl negativně ovlivněn dopady pandemie COVID-19. Navzdory přetrvávající nejistotě zůstávají naše úvěry v selhání stabilní a kapitálová pozice silná,“ uvedl Ivan Vondra, člen představenstva České spořitelny zodpovědný za finanční řízení v hodnocení výsledků Banky za první tři čtvrtletí 2022.

Více informací najdete v tiskové zprávě a prezentaci.

Pro další informace prosím kontaktujte Tiskové centrum Finanční skupiny České spořitelny:

Filip Hrubý
Tiskový mluvčí ČS 
Tel.: +420 775 011 550
E-mail: fhruby@csas.cz
E-mail: tiskovecentrum@csas.cz    
                                                                    

Profil České spořitelny

Jsme nejstarší českou bankou, naše kořeny sahají až do roku 1825. Naším cílem je vést jednotlivce, firmy a celou společnost k prosperitě. Jsme největší bankou v České republice s více než 4,5 milionu klientů a zároveň bankou nejdostupnější - disponujeme největší sítí poboček a bankomatů. Máme relevantní nabídku pro všechny typy zákazníků od individuálních klientů a malých a středních firem až po velké korporace a veřejný sektor. Máme významnou roli v poskytování služeb v oblasti finančních trhů. Od roku 2000 jsme součástí evropské bankovní skupiny Erste. Naše postavení nám dovoluje udávat trend v technologických a digitálních inovacích a zavádění nových služeb a produktů.

  • Zaujímáme vedoucí tržní pozici v oblasti retailových i firemních úvěrů, hypoték i v celkových vkladech. Našich služeb využívá každá druhá municipalita v České republice.
  • Naše internetové a mobilní bankovnictví George má 1,8 milionu uživatelů a je nejvyužívanější bankovní digitální službou na trhu.
  • Nadace České spořitelny je největší bankovní nadací v ČR. Zaměřuje se především na systémové změny ve vzdělávání a v sociálním podnikání. Do podpory projektů v těchto oblastech a dalších obecně prospěšných programů investuje každý rok v průměru 60 miliónů korun.