Erste Social Finance Holding, společný podnik skupiny Erste Group a Nadace ERSTE, nedávno představil inovativní nástroj pro financování sociálních projektů s názvem „Quasi-equity“. Tato nová možnost financování, která získala finanční podporu Evropské unie, pomáhá organizacím se sociálním přesahem růst a zvyšovat jejich dopad prostřednictvím posílení jejich vlastního kapitálu. Quasi-equity, poskytovaný formou tzv. kvalifikovaného podřízeného úvěru, je k dispozici sociálním podnikům a neziskovým a nevládním organizacím v Rakousku, v České republice, na Slovensku, v Srbsku a v Chorvatsku.

„Krize související s Covidem-19 odhalila řadu nedostatků ve zdravotnictví i v sociálních systémech v našem regionu. Proto považujeme za nezbytné podporovat odolnost a rozvoj sociálních organizací, které tyto problémy řeší. Posílením kapitálu Quasi-equity posiluje i finanční zdraví těchto organizací a umožňuje jim realizovat jejich růstové plány a zavádět nové projekty nebo rozšiřovat ty stávající. Sociální organizace tak mohou násobit dopady své práce tím, že své produkty a služby zpřístupní většímu počtu příjemců,“ říká Peter Surek, generální ředitel Erste Social Finance Holding.

POMOC SOCIÁLNÍM ORGANIZACÍM PŘI ZVYŠOVÁNÍ DOPADU JEJICH ČINNOSTI
Quasi-equity se zaměřuje na financování zavedených sociálních organizací, které mají osvědčený obchodní model a historii, bez ohledu na jejich konkrétní právní formu. Účely financování mohou být rozličné, od otevírání nových poboček či uvádění nových produktů či služeb na trh přes digitalizaci provozu až po zotavování se z dopadů covidové krize. Nový nástroj sociálního financování skupiny Erste Group lze využít i ke spolufinancování menších projektů v oblasti sociálních nemovitostí, jako jsou sociální byty, bydlení pro seniory, mateřské školy nebo zařízení s pečovatelskou službou.

LEPŠÍ RIZIKOVÝ PROFIL A NEZMĚNĚNÁ VLASTNICKÁ STRUKTURA
Silnější vlastní kapitál, který Quasi-equity nabízí, umožňuje klientům získat další úvěry od lokálních bank ze skupiny Erste Group na financování ještě rozsáhlejších investic. Díky flexibilnímu splátkovému kalendáři v rámci Quasi-equity mohou klienti začít splácet jistinu až po několika letech. Získají tak dostatek času na rozvoj a rozšíření projektů a vygenerování potřebných příjmů. Klíčovou výhodou investic s Quasi-equity je to, že nevyžaduje změny vlastnické struktury a nedochází ani ke zředění podílů stávajících akcionářů. To také znamená, že sociální organizace mohou být i nadále nezávislé, bez jakýchkoli zásahů do jejich provozního řízení.

SPOLUPRÁCE S EVROPSKOU UNIÍ A S IMPACT HUBEM
V rámci otevřené výzvy Programu Evropské unie pro zaměstnanost a sociální inovace (EaSI) získal projekt Quasi-equity grant, který podporuje vývoj nových nástrojů sociálního financování a využívá záruku EaSI. Grant od Evropské unie zároveň poskytne sociálním organizacím bezplatnou nefinanční podporu, například individuální poradenství, mentoring, rozvoj kapacit nebo technickou pomoc. Tyto služby bude poskytovat inkubátor pro sociální inovace Impact Hub Vienna a jeho partnerské organizace.

Nicolas Schmit, komisař pro zaměstnanost a sociální práva, uvedl: „Sociální financování slouží k vytváření inkluzivních pracovních míst, podporuje sociální inovace a zvyšuje zapojení občanů do jejich místních komunit. Sociální ekonomika nám poskytuje silný nástroj, který nám umožní vést spravedlivý, ekologický a digitální přechod zdola nahoru. Nový nástroj skupiny Erste pro kvazi-kapitálové financování přichází v pravý čas, aby pomohl sociálním podnikům zavádět nové produkty a služby, digitalizovat provoz a zotavit se z krize způsobené COVID-19.“ 


O SPOLEČNOSTI ERSTE SOCIAL FINANCE HOLDING
Společnost Erste Social Finance Holding byla založena v roce 2008 a usiluje o pozitivní sociální dopad v souladu s cílem skupiny Erste Group šířit prosperitu a poskytovat přístup k finančním službám každému. Působí jako sociální investor a zprostředkovatel sociálního financování v regionu střední a východní Evropy – investuje do sociálních obchodních modelů a zavádí inovativní nástroje sociálního financování. Další informace o aktivitách skupiny České spořitelny v oblasti sociálního financování naleznete zde

Tato tisková zpráva je k dispozici také na adrese: http://www.erstegroup.com/pressrelease.

Kontaktní osoby Erste Group pro média:
Peter Klopf (Tel. +43 50100 – 11676, E-Mail: peter.klopf@erstegroup.com)
Martin Sonn-Wende (Tel: +43 50100 – 11680, E-mail: martin.sonn-wende@erstegroup.com)

Pro další informace prosím kontaktujte Tiskové centrum Finanční skupiny České spořitelny:

Filip Hrubý
Tiskový mluvčí ČS 
Tel.: +420 775 011 550
E-mail: fhruby@csas.cz
E-mail: tiskovecentrum@csas.cz    
                                                                    

Profil České spořitelny

Jsme nejstarší českou bankou, naše kořeny sahají až do roku 1825. Naším cílem je vést jednotlivce, firmy a celou společnost k prosperitě. Jsme největší bankou v České republice s více než 4,5 milionu klientů a zároveň bankou nejdostupnější - disponujeme největší sítí poboček a bankomatů. Máme relevantní nabídku pro všechny typy zákazníků od individuálních klientů a malých a středních firem až po velké korporace a veřejný sektor. Máme významnou roli v poskytování služeb v oblasti finančních trhů. Od roku 2000 jsme součástí evropské bankovní skupiny Erste. Naše postavení nám dovoluje udávat trend v technologických a digitálních inovacích a zavádění nových služeb a produktů.

  • Zaujímáme vedoucí tržní pozici v oblasti retailových i firemních úvěrů, hypoték i v celkových vkladech. Našich služeb využívá každá druhá municipalita v České republice.
  • Naše internetové a mobilní bankovnictví George má 1,8 milionu uživatelů a je nejvyužívanější bankovní digitální službou na trhu.
  • Nadace České spořitelny je největší bankovní nadací v ČR. Zaměřuje se především na systémové změny ve vzdělávání a v sociálním podnikání. Do podpory projektů v těchto oblastech a dalších obecně prospěšných programů investuje každý rok v průměru 60 miliónů korun.