Od loňského prosince, kdy mohou klienti České spořitelny potvrzovat platby kartou na internetu pomocí bezpečné aplikace George klíč, se významně snížil počet podvodných karetních transakcí v online prostředí. Ve srovnání s loňským rokem průměrný počet podvodných plateb kartou zadaných přes internet klesl o 67 %. K poklesu tzv. fraudů, tedy podvodných transakcí významně přispívá i systém behaviorální detekce, který identifikuje potenciálně podezřelé platby na základě neustále se zpřesňujícího behaviorálního platebního profilu klienta.

"Systém behaviorální detekce neustále analyzuje platební chování klienta na všech elektronických kanálech, které používají pro obsluhu svého účtu a vytváří jeho unikátní behaviorální profil. Systém vychází z principů umělé inteligence a neustále zpřesňuje své znalosti no platebním chování klienta. Na základě této podrobné a neustále obohacované analýzy dokážeme lépe detekovat stále vznikající hrozby, kdy se útočník snaží obelstít zákazníka a zneužít jeho finance. Behaviorální detekce nám pomáhá podezřelou platbu zastavit, ještě než je provedena, případně zabránit dalším podvodným transakcím,” říká Jan Dachovský, expert na platební transakce v České spořitelně.

"Na jednoduchou, bezpečnou a rychlou metodu pro potvrzování plateb, aplikaci George klíč, přešlo již více než 70 % našich klientů digitálního bankovnictví George. Klienti s klíčem na svém telefonu nemusí při přihlášení do George nebo při zadávání platebních transakcí složitě přepisovat žádné kódy z potvrzovacích SMS, ale jednoduše vše potvrdí šestimístným PINem nebo biometricky, tedy otiskem prstu či scanem obličeje,” říká Filip Zeman, šéf digitálního bankovnictví České spořitelny a pokračuje: "Předpokládáme, že do konce roku bude více než 90 % našich klientů bankovnictví George používat pro potvrzeni plateb aplikaci George klíč.” 

Přestože počet podvodných transakcí kartou na internetu od loňského prosince poklesl, stále se objevují pokusy útočníků zneužít kartu skrze phising nebo tzv. vishing, což je telefonní podvod, kdy se pachatel představuje jménem banky nebo bezpečnostní služby pracující pro banku a snaží se z nich získat přihlašovací údaje k internetovému bankovnictví nebo údaje o platební kartě.  

"V typickém vishingovém telefonátu podvodník, vydávající se za pracovníka banky, klientovi sdělí, že z jeho platební karty nebo účtu právě odchází podezřelé platby a banka potřebuje přihlašovací údaje klienta a jeho potvrzení v Geoge klíči nebo kód z potvrzovací SMS. Bohužel ne všichni klienti okamžitě poznají, že se jedná o podvodný telefonát a podvodníkům sdělí své přihlašovací údaje a provedou také potvrzení v George klíči nebo sdělí kód z SMS. Často se jedná o telefonáty v nočních nebo brzkých ranních hodinách, kdy útočníci zneužívají menší obezřetnosti klientů,” popisuje Martina Kadlecová, z týmu IT bezpečnosti v České spořitelně. 

Jak chránit svoji kartu a bezpečnostní údaje k internetové bankovnictví  

Zaměstnanec banky po klientech nikdy nechce vědět bezpečnostní údaje k internetovému bankovnictví nebo k platební kartě. Stejně tak, banka nikdy neposílá odkaz, na kterém by klienti museli zadávat jakékoliv bezpečnostní údaje. Klient zároveň nesmí komukoliv předávat kódy z bezpečnostních SMS a v aplikaci George klíč musí potvrzovat pouze to co, co chce udělat. Při placení je vždy důležité věnovat několik vteřin k přečtení toho, pro jaké účely se platba potvrzuje.  

Přečtěte si více o bezpečném placení kartou na internetu.

Pro další informace prosím kontaktujte Tiskové centrum Finanční skupiny České spořitelny:

Filip Hrubý
Tiskový mluvčí ČS 
Tel.: +420 775 011 550
E-mail: fhruby@csas.cz
E-mail: tiskovecentrum@csas.cz    
                                                                    

Profil České spořitelny

Jsme nejstarší českou bankou, naše kořeny sahají až do roku 1825. Naším cílem je vést jednotlivce, firmy a celou společnost k prosperitě. Jsme největší bankou v České republice s více než 4,5 milionu klientů a zároveň bankou nejdostupnější - disponujeme největší sítí poboček a bankomatů. Máme relevantní nabídku pro všechny typy zákazníků od individuálních klientů a malých a středních firem až po velké korporace a veřejný sektor. Máme významnou roli v poskytování služeb v oblasti finančních trhů. Od roku 2000 jsme součástí evropské bankovní skupiny Erste. Naše postavení nám dovoluje udávat trend v technologických a digitálních inovacích a zavádění nových služeb a produktů.

  • Zaujímáme vedoucí tržní pozici v oblasti retailových i firemních úvěrů, hypoték i v celkových vkladech. Našich služeb využívá každá druhá municipalita v České republice.
  • Naše internetové a mobilní bankovnictví George má 1,8 milionu uživatelů a je nejvyužívanější bankovní digitální službou na trhu.
  • Nadace České spořitelny je největší bankovní nadací v ČR. Zaměřuje se především na systémové změny ve vzdělávání a v sociálním podnikání. Do podpory projektů v těchto oblastech a dalších obecně prospěšných programů investuje každý rok v průměru 60 miliónů korun.