Od loňského prosince, kdy mohou klienti České spořitelny potvrzovat platby kartou na internetu pomocí bezpečné aplikace George klíč, se významně snížil počet podvodných karetních transakcí v online prostředí. Ve srovnání s loňským rokem průměrný počet podvodných plateb kartou zadaných přes internet klesl o 67 %. K poklesu tzv. fraudů, tedy podvodných transakcí významně přispívá i systém behaviorální detekce, který identifikuje potenciálně podezřelé platby na základě neustále se zpřesňujícího behaviorálního platebního profilu klienta.

"Systém behaviorální detekce neustále analyzuje platební chování klienta na všech elektronických kanálech, které používají pro obsluhu svého účtu a vytváří jeho unikátní behaviorální profil. Systém vychází z principů umělé inteligence a neustále zpřesňuje své znalosti no platebním chování klienta. Na základě této podrobné a neustále obohacované analýzy dokážeme lépe detekovat stále vznikající hrozby, kdy se útočník snaží obelstít zákazníka a zneužít jeho finance. Behaviorální detekce nám pomáhá podezřelou platbu zastavit, ještě než je provedena, případně zabránit dalším podvodným transakcím,” říká Jan Dachovský, expert na platební transakce v České spořitelně.

"Na jednoduchou, bezpečnou a rychlou metodu pro potvrzování plateb, aplikaci George klíč, přešlo již více než 70 % našich klientů digitálního bankovnictví George. Klienti s klíčem na svém telefonu nemusí při přihlášení do George nebo při zadávání platebních transakcí složitě přepisovat žádné kódy z potvrzovacích SMS, ale jednoduše vše potvrdí šestimístným PINem nebo biometricky, tedy otiskem prstu či scanem obličeje,” říká Filip Zeman, šéf digitálního bankovnictví České spořitelny a pokračuje: "Předpokládáme, že do konce roku bude více než 90 % našich klientů bankovnictví George používat pro potvrzeni plateb aplikaci George klíč.” 

Přestože počet podvodných transakcí kartou na internetu od loňského prosince poklesl, stále se objevují pokusy útočníků zneužít kartu skrze phising nebo tzv. vishing, což je telefonní podvod, kdy se pachatel představuje jménem banky nebo bezpečnostní služby pracující pro banku a snaží se z nich získat přihlašovací údaje k internetovému bankovnictví nebo údaje o platební kartě.  

"V typickém vishingovém telefonátu podvodník, vydávající se za pracovníka banky, klientovi sdělí, že z jeho platební karty nebo účtu právě odchází podezřelé platby a banka potřebuje přihlašovací údaje klienta a jeho potvrzení v Geoge klíči nebo kód z potvrzovací SMS. Bohužel ne všichni klienti okamžitě poznají, že se jedná o podvodný telefonát a podvodníkům sdělí své přihlašovací údaje a provedou také potvrzení v George klíči nebo sdělí kód z SMS. Často se jedná o telefonáty v nočních nebo brzkých ranních hodinách, kdy útočníci zneužívají menší obezřetnosti klientů,” popisuje Martina Kadlecová, z týmu IT bezpečnosti v České spořitelně. 

Jak chránit svoji kartu a bezpečnostní údaje k internetové bankovnictví  

Zaměstnanec banky po klientech nikdy nechce vědět bezpečnostní údaje k internetovému bankovnictví nebo k platební kartě. Stejně tak, banka nikdy neposílá odkaz, na kterém by klienti museli zadávat jakékoliv bezpečnostní údaje. Klient zároveň nesmí komukoliv předávat kódy z bezpečnostních SMS a v aplikaci George klíč musí potvrzovat pouze to co, co chce udělat. Při placení je vždy důležité věnovat několik vteřin k přečtení toho, pro jaké účely se platba potvrzuje.  

Přečtěte si více o bezpečném placení kartou na internetu.

linka