• Dvoufaktorové potvrzování plateb v internetovém a mobilním bankovnictví pomocí aplikace George klíč využívá již téměř 370 tisíc klientů Spořitelny; 
  • V posledním čtvrtletí tohoto roku bude možné s aplikací George klíč potvrzovat i platby kartou na internetu; 
  • Klienti bez aplikace George klíč budou moci nadále potvrzovat transakce pomocí SMS kódu s tím, že o větší bezpečnost se bude starat unikátní technologie behaviorální detekce podezřelých transakcí. V případě, že bude při placení kartou na internetu transakce vyhodnocena jako riziková zadají uživatelé nový bezpečnostní prvek, tzv. ePIN; 
  • Spořitelna již nyní chrání všechny své klienty při placení v on-line prostoru v unikátním systémem OLIN, který používá automatizovanou behaviorální analýzu a doplňuje stávající dvoufaktorovou bezpečnostní aplikaci George klíč.

"George klíč se stává stále oblíbenější aplikací pro potvrzování plateb v digitálním bankovnictví. V současnosti ho již využívá více než třetina klientů, která alespoň jednou v měsíci platí kartou na internetu, a téměř polovina klientů s mobilní aplikací George," říká Jan Hailich, manažer platebních řešení České spořitelny a doplňuje: "Bezpečné platby v digitálním bankovnictví George a v brzké době i kartou na internetu navíc doplňují naše unikátní systémy OLIN a Ceres, které slouží pro detekci nestandardních platebních transakcí. Jsme tak jedinou bankou na trhu, která tímto způsobem chrání všechny své klienty."

"Systém, který využívá technologii tzv. behaviorální analýzy, se na klienta nedívá jen z pohledu provedených karetních transakcí, ale zohledňuje jeho celkové chování a využívá prvků umělé inteligence. Systém OLIN doplňuje stávající aplikaci pro bezpečné dvoufaktorové potvrzování plateb George klíč a splňuje požadavky evropské směrnice o platebních službách PSD2, tedy nároky na silné ověření klienta," dodává Jan Dachovský, expert na platební metody v České spořitelně.

Klienti, kteří nemají chytrý telefon, nebo nevyužívají aplikaci George klíč, budou moci nadále platby potvrzovat pomocí SMS kódu. V souvislosti se zavedením evropské směrnice PSD2 s požadavkem na tzv. silné ověření budou tito klienti od nového roku při platbách kartou na internetu používat bezpečnostní unikátní heslo, tzv. ePIN. Toto heslo si budou moci vygenerovat v digitálním bankovnictví George nebo v bankomatu.

Výhody aplikace George klíč

Aplikace George klíč je dvoufaktorovou metodou zabezpečení platebních transakcí v internetovém a mobilním bankovnictví George. Je jednodušší, rychlejší a bezpečnější alternativou přihlašovacích a ověřovacích SMS. Klient tak nemusí nic opisovat z telefonu do webového prohlížeče a odchozí platbu snadno potvrdí šestimístným PINem v aplikaci nebo otiskem prstu či scanem obličeje. Aplikace plně vyhovuje nové směrnice Evropské komise, která definuje požadavky na tzv. silné ověření klienta. Kombinuje pro přihlašování do digitálního bankovnictví a potvrzování plateb v něm tři faktory tzv. silného ověření:

  1. "Něco mám" = vlastním telefon s aplikací George klíč
  2. "Něco znám" = znám svůj 6místný kód
  3. "Něco jsem" = využívám pro přihlášení biometrii, tzn. otisk prstu nebo scan obličeje. 

Zjistěte více o aplikaci George klíč.

linka

Pro další informace prosím kontaktujte Tiskové centrum Finanční skupiny České spořitelny:

Filip Hrubý
Tiskový mluvčí ČS 
Tel.: +420 775 011 550
E-mail: fhruby@csas.cz
E-mail: tiskovecentrum@csas.cz    
                                                                    

Profil České spořitelny

Jsme nejstarší českou bankou, naše kořeny sahají až do roku 1825. Naším cílem je vést jednotlivce, firmy a celou společnost k prosperitě. Jsme největší bankou v České republice s více než 4,6 miliónu klientů a zároveň bankou nejdostupnější - disponujeme největší sítí poboček a bankomatů. Máme relevantní nabídku pro všechny typy zákazníků od individuálních klientů a malých a středních firem až po velké korporace a veřejný sektor. Máme významnou roli v poskytování služeb v oblasti finančních trhů. Od roku 2000 jsme součástí evropské bankovní skupiny Erste. Naše postavení nám dovoluje udávat trend v technologických a digitálních inovacích a zavádění nových služeb a produktů.

  • Zaujímáme vedoucí tržní pozici v oblasti klientských i firemních úvěrů, hypoték i v celkových vkladech. Našich služeb využívá každá druhá municipalita v České republice.
  • Jsme jedinou bankou na trhu, která umožňuje získat půjčku zcela online, aniž by žadatel musel být naším klientem.
  • Naše internetové a mobilní bankovnictví George je nejvyužívanější bankovní digitální službou na trhu.
  • Nadace České spořitelny je největší bankovní nadací v ČR. Zaměřuje se především na systémové změny ve vzdělávání a v sociálním podnikání. Do podpory projektů v těchto oblastech a dalších obecně prospěšných programů investuje každý rok v průměru 60 miliónů korun.