Zpět na tiskové zprávy

Česká spořitelna podepsala s Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou (ČMZRB) smlouvu o účasti v novém programu COVID III, který spořitelně umožní distribuovat mezi podniky a firmy negativně zasažené koronavirovou pandemií až 36,4 mld Kč.

Klienti České spořitelny ze segmentu MSE (roční obrat do 60 mil. Kč) mohou žádat o úvěry v maximální výši 15 mil. Kč přes formulář na internetových stránkách spořitelny. Firmy s ročním obratem přes 60 mil. Kč se z žádostí o úvěr v max. výši 50 mil. Kč mohou obracet na své bankéře.

Aby firma úvěr získala, musí splnit vstupní podmínky programu COVID III stanovené ČMZRB (více informací v záruce programu COVID III). Firma také musí prokázat, že její tržby a výnosy z podnikání jsou dlouhodobě stabilní, že řádně splácela či splácí své závazky a úvěry z minulosti, že na ni nebyl podán insolvenční návrh, a další (více v podmínkách programu COVID III).

"Již před podpisem smlouvy s ČMZRB se na nás s žádostí o úvěry z programu COVID III obrátilo téměř 250 podnikatelů a firem. Očekáváme, že již podané žádosti budeme po podpisu smlouvy s ČMZRB vyřizovat do týdne, standardní proces pak bude od doložení všech nutných informací trvat 7 dní pro menší firmy a cca 2 týdny pro větší firmy," řekl Petr Vostrý, Tribe lead Engagement Corporate Banking České spořitelny.

Česká spořitelna se dosud zapojila i do programů COVID II a COVID Praha, v jejichž rámci již schválila financování 923 firmám v celkovém objemu přesahujícím 3 miliardy korun.

linka

Pro další informace prosím kontaktujte Tiskové centrum Finanční skupiny České spořitelny:

Filip Hrubý
Tiskový mluvčí ČS                                                                      

Profil České spořitelny

Jsme nejstarší českou bankou, naše kořeny sahají až do roku 1825. Naším cílem je vést jednotlivce, firmy a celou společnost k prosperitě. Jsme největší bankou v České republice s více než 4,6 miliónu klientů a zároveň bankou nejdostupnější - disponujeme největší sítí poboček a bankomatů. Máme relevantní nabídku pro všechny typy zákazníků od individuálních klientů a malých a středních firem až po velké korporace a veřejný sektor. Máme významnou roli v poskytování služeb v oblasti finančních trhů. Od roku 2000 jsme součástí evropské bankovní skupiny Erste. Naše postavení nám dovoluje udávat trend v technologických a digitálních inovacích a zavádění nových služeb a produktů.

  • Zaujímáme vedoucí tržní pozici v oblasti klientských i firemních úvěrů, hypoték i v celkových vkladech. Našich služeb využívá každá druhá municipalita v České republice.
  • Jsme jedinou bankou na trhu, která umožňuje získat půjčku zcela online, aniž by žadatel musel být naším klientem.
  • Naše internetové a mobilní bankovnictví George je nejvyužívanější bankovní digitální službou na trhu.
  • Nadace České spořitelny je největší bankovní nadací v ČR. Zaměřuje se především na systémové změny ve vzdělávání a v sociálním podnikání. Do podpory projektů v těchto oblastech a dalších obecně prospěšných programů investuje každý rok v průměru 60 miliónů korun.