Česká spořitelna podpořila zahájení masové výroby ochranné masky z dílny ČVUT darem 500 tis. Kč, a to ve spolupráci s Národním centrem průmyslu 4.0 a Českým institutem informatiky, robotiky a kybernetiky. Na projekty ČVUT přispěla i formou sbírky ČISOK COVID-19 Česko-izraelské obchodní komory.

Spořitelna také podpořila iniciativu Tiskne celé Česko částkou 200 000 Kč na nákup materiálu do 3D tiskáren na výrobu ochranných štítů pro zdravotníky.

Seed Starter České spořitelny podpořil vznikající Virtuální čekárnu darem 500 tis. Kč, za projektem online propojení lékařů s pacienty napříč ČR stojí Tomáš Šebek. Projekt bude plně online 12. května. Technickým řešením banka pro bono přispěla k rozvoji a rozjezdu dalších platforem: zachransvoufirmu.cz a zachranhospodu.cz nebo podporime.cz.

204 tis. Kč rozdělila banka v mikrograntech ve spolupráci s Nadací VIA mezi 24 jednotlivců a neziskovek, kteří se aktivně zapojili do pomoci ostatním, nejčastěji šitím roušek.

Zaměstnanci Spořitelny během dubna přispěli v cafeterii na projekt Energii lékařům celkem 150 120 Kč, zdravotníkům tak poslali 1 151 balíčků. Aktuálně mohou své body z cafeterie posílat na sbírku SOS Česko Člověka v tísni. Aktivně se zapojili zejména do šití roušek, využívají k tomu i své dva Dny jinak, tedy firemní dobrovolnický program. Dny jinak právě teď využívají také k pomoci s výsadbou stromů a k dalším sezónním pracem v zemědělství, které není možné odložit, až pandemie skončí.

Banka finančně podpořila vzdělávací program České televize UčíTelka a Máme na to, ve svém programu Abeceda peněz vytvořila celé pásmo volnočasových edukativních aktivit a soutěží. (V kole od 23. 4. za každý obrázek, které děti pošlou do soutěže, banka věnuje 50 Kč projektu Energii lékařům.) Banka se také zapojila do kampaně Chráním tebe, konkrétně svůj mediální čas přenechala této iniciativě od 20. do 27. března. Banka podpořila také sportovní online programy svých partnerů jako je Český atletický svaz nebo Kolo pro život.

I díky Spořitelně se podařilo ve spojení s Českou filharmonií vybrat v březnu 7 461 258 Kč ve prospěch pěti nemocnic, které bojují s nejtěžšími případy nákazou Covid-19. V sobotu 25. 4. se konal další přímý přenos benefičního koncertu z Rudolfina, tentokrát na podporu Života 90, výtěžek se blíží milionu korun. 18. května Hrajeme do oken klientům Domova Palata. V Palatě se starají o ty, kterým zrakové postižení neumožňuje žít doma. Akcí se hlásíme ke globálnímu Giving Tuesday Now, spolupracujeme na ní s Asociací společenského života.

Nadace České spořitelny se rozhodla věnovat 25 mil. Kč na pomoc ohroženým dětem, dalších 5 mil. Kč už rozdělila svým partnerům ve fondu rychlé pomoci. Například Život 90 získal 500 tis. Kč, Fond pro Kutnohorsko milion korun.

ČS penzijní společnost darovala 100 000 Kč Životu 90. Učitelé tisknou ochranné pomůcky pro zdravotníky, Nadace ČS jim přispěla 50 000 Kč. Za aktivitou stojí komunita učitelů zapojených v Elixíru do škol - organizaci, která vznikla v naší nadaci. Nadace také přináší rodičům tipy, jak děti učit doma na svých stránkách nebo také v programu Chytré Česko.

Banka aktivně komunikuje s klienty s handicapy, na stránkách Banka bez bariér najdou základní informace a rady, včetně video verze ve znakové řeči.

Pro své zaměstnance Spořitelna nejen postupně zajistila ochranné a dezinfekční prostředky, podmínky pro práci ve střídavém provozu a z domova, ale také přístup zdarma ke službě U lékaře, lékařské online platformy týmu Tomáše Šebka. Zaměstnanci také mohou využívat poradenství organizace ELA, včetně právního a psychologického servisu.

Svým klientům banka doporučuje také nový George podcast, dozví se, jak se v současné době postavit k investicím, jaký má má dopad COVID-19 na světovou i naši ekonomiku, jak se mění trh nemovitostí, co si počít s odkladem splátek. Hosty podcastu jsou vždy experti Spořitelny. Každý týden se můžete těšit na aktuální díly.

Pro další informace prosím kontaktujte Tiskové centrum Finanční skupiny České spořitelny:

Filip Hrubý
Tiskový mluvčí ČS                                                                      

Profil České spořitelny

Jsme nejstarší českou bankou, naše kořeny sahají až do roku 1825. Naším cílem je vést jednotlivce, firmy a celou společnost k prosperitě. Jsme největší bankou v České republice s více než 4,6 miliónu klientů a zároveň bankou nejdostupnější - disponujeme největší sítí poboček a bankomatů. Máme relevantní nabídku pro všechny typy zákazníků od individuálních klientů a malých a středních firem až po velké korporace a veřejný sektor. Máme významnou roli v poskytování služeb v oblasti finančních trhů. Od roku 2000 jsme součástí evropské bankovní skupiny Erste. Naše postavení nám dovoluje udávat trend v technologických a digitálních inovacích a zavádění nových služeb a produktů.

  • Zaujímáme vedoucí tržní pozici v oblasti klientských i firemních úvěrů, hypoték i v celkových vkladech. Našich služeb využívá každá druhá municipalita v České republice.
  • Jsme jedinou bankou na trhu, která umožňuje získat půjčku zcela online, aniž by žadatel musel být naším klientem.
  • Naše internetové a mobilní bankovnictví George je nejvyužívanější bankovní digitální službou na trhu.
  • Nadace České spořitelny je největší bankovní nadací v ČR. Zaměřuje se především na systémové změny ve vzdělávání a v sociálním podnikání. Do podpory projektů v těchto oblastech a dalších obecně prospěšných programů investuje každý rok v průměru 60 miliónů korun.