George podcast

George podcast je podcastová série o financích, ekonomice, digitálním bankovnictví a inovacích, připravovaná analytiky a experty z České spořitelny

Tato sdělení nepředstavují investiční doporučení ani investiční poradenství podle příslušných právních předpisů. Všechny uvedené informace jsou informativní a nezávazné. Hodnota investičních nástrojů může stoupat i klesat a jejich minulá výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí. Stanovené investiční cíle nejsou zaručeny s ohledem na nepředvídatelné výkyvy na finančních trzích. Další důležité informace si přečtěte na www.investicnicentrum.cz.

Česká spořitelna, útvar Wealth Management a Erste Asset Management, Česká republika