Zpět na tiskové zprávy
  • Program sociálního bankovnictví se zaměřuje na skupiny, které mají omezený, nebo žádný přístup k bankovním službám: lidi s nízkými příjmy, začínající podnikatele a neziskové organizace či firmy se sociálním přesahem
  • Do čtyř let bude Skupina Erste nabízet tento program ve všech sedmi zemích, kde působí
  • Česká spořitelna spustila sociální bankovnictví v září 2015 a již představuje první příklady dobré praxe

Česká spořitelna spustila program sociálního bankovnictví před rokem a orientuje se především na firmy se sociálním přesahem a neziskové organizace. Nabízí jim speciální péči, financování a pozornost, aby mohly dále růst a rozšiřovat své služby a pracovat na trvalé udržitelnosti. A mnoho začínajících malých firem či neziskovek si už díky podpoře sociálního bankovnictví sjednali v bance úvěr, na který by si bez pomoci a poradenství nesáhli.

"Česká spořitelna je pro nás strategickým obchodním partnerem, díky kterému můžeme dělat vlastní byznys, vyvíjet se a směřovat k udržitelnosti. Aktuálně chceme vybudovat v Neratově minipivovar, tedy novou chráněnou dílnu. Je to pro nás důležitý projekt, od kterého si slibujeme, že nám pomůže na cestě k finanční samostatnosti a nezávislosti," řekl Antonín Nekvinda ze Sdružení Neratov, které zaměstnává zhruba 150 lidí, z toho 110 s mentálním handicapem. "První pivo chceme nabídnout už na jaře 2017 a bez investičního úvěru Spořitelny by to nešlo," dodává.

Kromě finančních produktů nabízí i širokou paletu rozvojových nástrojů - mentoring, byznysový akcelerátor Impact First, fundraisingový akcelerátor FRIN a také soutěž pro mladé, kteří řeší společenské problémy podnikatelskou cestou - Social Impact Award.

Program sociálního bankovnictví Skupiny Erste oficiálně zahájil 3. října 2016 ve Vídni generální ředitel Skupiny Erste Andreas Treichl na diskusním setkání o možné spolupráci státních institucí, byznysu včetně bank a neziskových organizací, která by společně vedla k sociálnímu začlenění lidí ohrožených chudobou. Setkání se zúčastnila zhruba stovka zástupců neziskových organizací, finančních institucí, politiků a medií z regionu Střední a východní Evropy a Rakouska.

"Ve Skupině Erste usilujeme o zdravý a ziskový byznys, zároveň ale věříme, že naší rolí je pomáhat lidem v hospodaření s penězi a rozvojem regionu. To jsou myšlenky, na nichž jsme před 200 lety vznikli a na kterých i dnes stavíme. Program sociálního bankovnictví nabízí praktická řešení, která mají přímý dopad na zlepšení kvality života lidí, jež stojí na okraji společnosti," uvedl na setkání Andreas Treichl, generální ředitel Skupiny Erste.

Program sociálního bankovnictví Skupiny Erste nazvaný Krok za krokem (Step-by-step) se zaměřuje na potřeby těch, kteří v regionu Střední a Východní Evropy mají přístup k bankovním službám omezený, nebo dokonce žádný. Program cílí na lidi s nízkými příjmy, kterým hrozí sociální vyloučení, začínající podnikatele a neziskové organizace i firmy se sociálním přesahem. Nabízí jim férový přístup k základním finančním produktům, finanční poradenství nebo podporu formou mentoringu. Do roku 2019 chce Skupina Erste nabízet program sociálního bankovnictví na všech sedmi trzích, ve kterých působí, a vytvořit 5 000 nových pracovních míst, poskytnout financování 500 neziskovým organizacím a firmám se sociálním přesahem a pomoci tak k finanční stabilitě 25 000 lidí ohroženým chudobou.

Více informací na www.krokzakrokem.cz.

Příloha: Podrobnější informace k rozvojovým nástrojům programu sociálního bankovnictví České spořitelny

Pro další informace prosím kontaktujte Tiskové centrum Finanční skupiny České spořitelny:

Kristýna Havligerová
Tisková mluvčí FSČS

tiskove_centrum@csas.cz

Andrea Studihradová 
Tiskové centrum ČS