Naši lidé

Můžete mít důstojné budovy i nejnovější technologie. Nejdůležitější součástí společnosti jsou však její lidé. Už od roku 1825 jsme významným zaměstnavatelem, který dává tisícům lidí příležitost profesně růst, získávat zkušenosti a přeměňovat je ve stále lepší služby pro naše klienty.

Naši zaměstnanci

Jsme jedním z největších a nejstarších zaměstnavatelů v ČR. Naše barvy hájí více než 10 000 zaměstnanců. Pro mnohé z nich jsme i rodinnou firmou, pracují u nás babička, maminka i dcera. Jsme otevření všem a rovné příležitosti u nás nejsou jen prázdnými slovy.

Naše představenstvo

Představenstvo řídí činnost České spořitelny, rozhoduje o všech záležitostech společnosti a jedná jejím jménem. Má šest členů.
 

Tomáš Salomon

Tomáš Salomon

 předseda představenstva

„Na počátku České spořitelny byla myšlenka naučit lidi hospodařit, vést je k prosperitě, a tím pomoci celé společnosti. Z malé spořitelny jsme postupně vyrostli v největší banku na trhu. To, co platilo v době založení, však platí dodnes. Být v čele největší a nejstarší banky v Čechách je pro mě obrovskou ctí i výzvou.“  

Tomáš je v čele České spořitelny od roku 2016. Většinu svého života pracoval ve finančním světě. Byl členem představenstva Slovenskej sporiteľne, podílel se na založení společnosti Mopet CZ. Řídil jako předseda představenstva a generální ředitel GE Capital Multiservis, retailové bankovnictví v GE Capital Bank nebo Poštovou banku na Slovensku. Věnoval se rovněž privátním investičním projektům, inicioval vznik platformy na realizaci mobilních plateb apod.

Wolfgang Schopf

Wolfgang Schopf

 místopředseda představenstva

„Můj profesní svět tvoří hlavně čísla. Sleduji kondici České spořitelny z jejich pohledu. Velmi dobře ale vím, že úspěšnost banky určují hlavně její klienti. Jejich důvěra a spokojenost. A to je to, co mě zajímá.“

Wolfgang působí na pozici od roku 2013 a je zodpovědný za finanční divizi. Kariéru zahájil v Girozentrale und Bank der Österrechische Sparkassen, později se stal ředitelem divize kontrolingu v Erste Group Bank a řídil Performance Management program. Byl rovněž lektorem na Fachhochschule of Economics ve Vídni, kde přednášel účetnictví.

Pavel Kráčmar

Pavel Kráčmar

 člen představenstva

„Zdravý firemní sektor je klíčem k vyšší zaměstnanosti, rozpočtovým příjmům a prosperitě společnosti. V České spořitelně dokážeme pomoci každé firmě, ale zaměřujeme se zejména na ty malé a střední. Ty by měly být motorem celé ekonomiky.“

Pavel pracuje v České spořitelně od roku 2000. V současné době je zodpovědný za korporátní bankovnictví a finanční trhy. V minulosti postupně řídil např. obchodování na finančních trzích, prodej produktů finančních trhů korporátním a institucionálním klientům, bilanci finanční skupiny a investiční produkty pro retail. Bankovní kariéru zahájil v České národní bance, kde působil především v oblasti správy devizových rezerv a operací na finančních trzích. Byl také ředitelem Treasury v GE Capital Bank a generálním ředitelem Spořitelní investiční společnosti.

Karel Mourek

Karel Mourek

 člen představenstva

„Je pro mě důležité, aby naši klienti každému našemu rozhodnutí rozuměli. Aby klient rozuměl proč je například pro něho úvěr v určité době obrovské riziko a proč mu ho nemůžeme poskytnout a naopak. A je jedno, jestli jde o mladého absolventa nebo obrovskou korporaci.“

Karel vede divizi řízení rizik od roku 2016, do České spořitelny však nastoupil už v roce 2001. Řídil komerční centra, později byl členem představenstva zodpovědným za risk management v Erste Group Immorent. Svou profesní dráhu započal v Creditanstalt, později v divizi korporátních klientů v Bank Austria Creditanstalt Czech Republic.

Daniela Pešková

Daniela Pešková

 člen představenstva

„Banka musí znát klienta tak dobře, aby věděla, v jaké je životní situaci, a podle toho mu nabídla adekvátní radu či pomoc. Musíme být schopni reagovat na trendy a přizpůsobit se přáním a potřebám klientů, nikoli naopak. A to je na mé práci to nejvíc vzrušující, na co se těším každý den.“

Daniela je členkou představenstva zodpovědnou za retailové bankovnictví od roku 2016. Před tím v bance řídila retailový provoz a také sítě a externí prodej. V oboru začínala jako vedoucí týmu včasného vymáhání v GE Capital Bank. V rámci finanční skupiny GE Money byla ředitelkou provozu hypoteční divize maďarské Budapest Bank. Následně se stala ředitelkou projektového, procesního a organizačního odboru slovenské Tatrabanky.

Bohuslav Šolta

Petr Brávek

 člen představenstva

„Bankovnictví prochází v posledních letech zásadní technologickou proměnou. S nástupem digitalizace klienti očekávají, že banka umožní veškeré potřeby zákazníků řešit do pár minut prostřednictvím digitální aplikace nejen na počítači, ale především v mobilním telefonu. A na nás je, abychom jejich přání splnili.“

Petr jako člen představenstva České spořitelny odpovídá za IT a Provoz od února 2020. S touto oblastí má bohaté zkušenosti v rámci Skupiny Erste. V roce 2007 nastoupil do České spořitelny na pozici ředitele IT oddělení. Od roku 2012 jako člen představenstva zodpovídal za IT a provoz ve Slovenská spořitelně a následně se na rozvoji digitalizace podílel pět let v rakouské Erste. Vystudoval České vysoké učení technické v Praze. Bankovní kariéru zahájil v roce 1993 u Bank Austria Creditanstalt ve Vídni. V roce 2009 převzal pozici správní rady ve společnosti SIT Solutions Holding ve Vídni, poté co pracoval na vedoucích manažerských pozicích ve společnostech HVB v Praze, Letiště Praha a Česká spořitelna.

Naše dozorčí rada

Dozorčí rada ČS

Dozorčí radu u nás tvoří devítka členů. Rada má kontrolní funkci, která spočívá v dohledu nad aktivitami společnosti a nad činností představenstva, jehož členy může volit a odvolávat. Je pojistkou toho, aby se realizovaly naše strategie a cíle, a aby měla z činnosti České spořitelny prospěch nejen banka, ale celá česká společnost.

Působnost dozorčí rady dále vymezují naše stanovy.

Členy dozorčí rady jsou Jack Stack, Bernhard Spalt, Štefan Máj, Petr Brázda, Helena Černá, Stefan Dörfler, Zlata Gröningerová, Maximilian Hardegg a Aleš Veverka. Členy výboru pro audit jsou Jack Stack, Maximilian Hardegg, Zlata Gröningerová, Pavel Závitkovský a Mario Catasta.

Kám dál