Naši lidé

Můžete mít důstojné budovy i nejnovější technologie. Nejdůležitější součástí společnosti jsou však její lidé. Už od roku 1825 jsme významným zaměstnavatelem, který dává tisícům lidí příležitost profesně růst, získávat zkušenosti a přeměňovat je ve stále lepší služby pro naše klienty.

Naši zaměstnanci

Jsme jedním z největších a nejstarších zaměstnavatelů v ČR. Naše barvy hájí více než 10 000 zaměstnanců. Pro mnohé z nich jsme i rodinnou firmou, pracují u nás babička, maminka i dcera. Jsme otevření všem a rovné příležitosti u nás nejsou jen prázdnými slovy.

Naše představenstvo

Představenstvo řídí činnost České spořitelny, rozhoduje o všech záležitostech společnosti a jedná jejím jménem. Má šest členů.
 

„Na počátku České spořitelny byla myšlenka naučit lidi hospodařit, vést je k prosperitě, a tím pomoci celé společnosti. Z malé spořitelny jsme postupně vyrostli v největší banku na trhu. To, co platilo v době založení, však platí dodnes. Být v čele největší a nejstarší banky v Čechách je pro mě obrovskou ctí i výzvou.“  

Tomáš je v čele České spořitelny od roku 2016. Většinu svého života pracoval ve finančním světě. Byl členem představenstva Slovenskej sporiteľne, podílel se na založení společnosti Mopet CZ. Řídil jako předseda představenstva a generální ředitel GE Capital Multiservis, retailové bankovnictví v GE Capital Bank nebo Poštovou banku na Slovensku. Věnoval se rovněž privátním investičním projektům, inicioval vznik platformy na realizaci mobilních plateb apod.

Naše dozorčí rada

Náš Výbor pro audit

Kám dál