Naši lidé

Můžete mít důstojné budovy i nejnovější technologie. Nejdůležitější součástí společnosti jsou však její lidé. Už od roku 1825 jsme významným zaměstnavatelem, který dává tisícům lidí příležitost profesně růst, získávat zkušenosti a přeměňovat je ve stále lepší služby pro naše klienty.

Naši zaměstnanci

Jsme jedním z největších a nejstarších zaměstnavatelů v ČR. Naše barvy hájí více než 10 000 zaměstnanců. Pro mnohé z nich jsme i rodinnou firmou, pracují u nás babička, maminka i dcera. Jsme otevření všem a rovné příležitosti u nás nejsou jen prázdnými slovy.

Naše představenstvo

Představenstvo řídí činnost České spořitelny, rozhoduje o všech záležitostech společnosti a jedná jejím jménem. Má šest členů.
 

Tomáš Salomon

Tomáš Salomon

 předseda představenstva

„Na počátku České spořitelny byla myšlenka naučit lidi hospodařit, vést je k prosperitě, a tím pomoci celé společnosti. Z malé spořitelny jsme postupně vyrostli v největší banku na trhu. To, co platilo v době založení, však platí dodnes. Být v čele největší a nejstarší banky v Čechách je pro mě obrovskou ctí i výzvou.“  

Tomáš je v čele České spořitelny od roku 2016. Většinu svého života pracoval ve finančním světě. Byl členem představenstva Slovenskej sporiteľne, podílel se na založení společnosti Mopet CZ. Řídil jako předseda představenstva a generální ředitel GE Capital Multiservis, retailové bankovnictví v GE Capital Bank nebo Poštovou banku na Slovensku. Věnoval se rovněž privátním investičním projektům, inicioval vznik platformy na realizaci mobilních plateb apod.

Karel Mourek

Karel Mourek

 místopředseda představenstva

„Je pro mě důležité, aby naši klienti každému našemu rozhodnutí rozuměli. Aby klient rozuměl proč je například pro něho úvěr v určité době obrovské riziko a proč mu ho nemůžeme poskytnout a naopak. A je jedno, jestli jde o mladého absolventa nebo obrovskou korporaci.“

Karel vede divizi řízení rizik od roku 2016, do České spořitelny však nastoupil už v roce 2001. Řídil komerční centra, později byl členem představenstva zodpovědným za risk management v Erste Group Immorent. Svou profesní dráhu započal v Creditanstalt, později v divizi korporátních klientů v Bank Austria Creditanstalt Czech Republic.

Ivan Vondra

Ivan Vondra

 člen představenstva

„Po letech se vracím zpět do České spořitelny a oceňuji obrovský posun, který kolegové za 6 let udělali. Těší mě, že mám příležitost pokračovat ve skvělé práci Wolfganga Schopfa a mohu pomoci Spořitelně udržet pozici lídra na trhu.“

Ivan Vondra pracuje v České spořitelně již od roku 2002. V letech 2002 – 2012 vykonával pozici ředitele controllingu a plánování, následně v letech 2013 – 2015 šéfoval útvaru účetnictví a controllingu. V posledních šesti letech byl členem představenstva Erste Bank Hungary.

Pavel Kráčmar

Pavel Kráčmar

 člen představenstva

„Zdravý firemní sektor je klíčem k vyšší zaměstnanosti, rozpočtovým příjmům a prosperitě společnosti. V České spořitelně dokážeme pomoci každé firmě, ale zaměřujeme se zejména na ty malé a střední. Ty by měly být motorem celé ekonomiky.“

Pavel pracuje v České spořitelně od roku 2000. V současné době je zodpovědný za korporátní bankovnictví a finanční trhy. V minulosti postupně řídil např. obchodování na finančních trzích, prodej produktů finančních trhů korporátním a institucionálním klientům, bilanci finanční skupiny a investiční produkty pro retail. Bankovní kariéru zahájil v České národní bance, kde působil především v oblasti správy devizových rezerv a operací na finančních trzích. Byl také ředitelem Treasury v GE Capital Bank a generálním ředitelem Spořitelní investiční společnosti.

Daniela Pešková

Daniela Pešková

 člen představenstva

„Banka musí znát klienta tak dobře, aby věděla, v jaké je životní situaci, a podle toho mu nabídla adekvátní radu či pomoc. Musíme být schopni reagovat na trendy a přizpůsobit se přáním a potřebám klientů, nikoli naopak. A to je na mé práci to nejvíc vzrušující, na co se těším každý den.“

Daniela je členkou představenstva zodpovědnou za retailové bankovnictví od roku 2016. Před tím v bance řídila retailový provoz a také sítě a externí prodej. V oboru začínala jako vedoucí týmu včasného vymáhání v GE Capital Bank. V rámci finanční skupiny GE Money byla ředitelkou provozu hypoteční divize maďarské Budapest Bank. Následně se stala ředitelkou projektového, procesního a organizačního odboru slovenské Tatrabanky.

Daniela Pešková

Martin Kobza

 člen představenstva

Martin je členem představenstva České spořitelny s odpovědností za Provoz a IT od listopadu 2021. Už v roce 2008 nastoupil do projektu zavedení nového informačního systému ve Slovenské spořitelně, od roku 2012 vedl Erste Group IT Slovakia a v roce 2014 zastával i funkci CIO ve Slovenské spořitelně. V roce 2015 nastoupil do Erste Group Bank AG, kde postupně přešel pozicemi vedoucího vývoje a roll-outu skupinové platformy George, byl členem představenstva zodpovědným za Digital Banking v Erste Group IT International a řídil oblast Digitalizace ve skupině. V roce 2021 působil na pozici generálního ředitele George Labs.

Naše dozorčí rada

Dozorčí radu u nás tvoří devítka členů. Rada má kontrolní funkci, která spočívá v dohledu nad aktivitami společnosti a nad činností představenstva, jehož členy může volit a odvolávat. Je pojistkou toho, aby se realizovaly naše strategie a cíle, a aby měla z činnosti České spořitelny prospěch nejen banka, ale celá česká společnost.

Působnost dozorčí rady dále vymezují naše stanovy.

Předsedou dozorčí rady je Willibald Cernko, místopředsedou Štefan Máj a členy dozorčí rady jsou Petr Brázda, Helena Černá, Stefan Dörfler, Zlata Gröningerová, Maximilian Hardegg, Maurizio Poletto a Aleš Veverka. Předsedou výboru pro audit je Štefan Máj, místopředsedou Maximilian Hardegg a členy výboru pro audit Zlata Gröningerová a Pavel Závitkovský. 

Kám dál