Rovné příležitosti

Dbáme na to, aby všichni naši zaměstnanci měli stejné možnosti a podmínky pro svou práci. Prostřednictvím programu Diversitas všem dáváme rovné příležitosti bez rozdílu pohlaví či věku.

Cílem programu Diversitas je zajistit rovné příležitosti pro všechny naše zaměstnance. Podporujeme různorodost, zajišťujeme vhodné podmínky pro návrat z rodičovské dovolené, pečujeme o zdraví našich zaměstnanců, pomáháme zdravotně postiženým, staráme se o slaďování osobního a profesního života. Usilujeme o zmírnění nerovností v počtu mužů a žen na manažerských pozicích a snažíme se aktivně uplatňovat age management.

Co se nám povedlo

Projekty

Kam dále