Rovné příležitosti

Dbáme na to, aby všichni naši zaměstnanci měli stejné možnosti a podmínky pro svou práci. Prostřednictvím programu Diversitas všem dáváme rovné příležitosti bez rozdílu pohlaví či věku.

Co se nám povedlo

Projekty

Kam dále