Rovné příležitosti

Dbáme na to, aby všichni naši zaměstnanci měli stejné možnosti a podmínky pro svou práci. Prostřednictvím programu Diversitas všem dáváme rovné příležitosti bez rozdílu pohlaví či věku.

Cílem programu Diversitas je zajistit rovné příležitosti pro všechny naše zaměstnance. Podporujeme různorodost, zajišťujeme vhodné podmínky pro návrat z rodičovské dovolené, pečujeme o zdraví našich zaměstnanců, pomáháme zdravotně postiženým, staráme se o slaďování osobního a profesního života. Usilujeme o zmírnění nerovností v počtu mužů a žen na manažerských pozicích a snažíme se aktivně uplatňovat age management.

Co se nám povedlo

V projektu, který pořádá Síť mateřských center, jsme byli oceněni jako Společnost přátelská rodině.

Získali jsme dvě zlatá místa v soutěži Gender Studies Firma roku: rovné příležitosti.

V soutěži TOP Odpovědná firma jsme v kategorii Firma vstřícná OZP získali druhé místo.

Projekty

Transition - Bez bariér

Pomáháme zapojit lidi se zdravotním handicapem do pracovního života. Vytváříme bezbariérové pracovní podmínky, rozvíjíme finanční gramotnost a zkušenosti, které je potřeba znát pro práci v České spořitelně.

Gender - Rovné příležitosti

Cílem tohoto projektu je poskytnout podporu talentovaným ženám v jejich kariérním růstu a v naplnění jejich profesních cílů. Umožňujeme ženám získat potřebné nástroje, dovednosti a podmínky k tomu, aby mohly zastávat vysoké řídící funkce a dlouhodobě v nich působit.

Grant - Flexi kancelář

Otázku, jak vyvážit osobní a pracovní život, řeší v dnešní době stále více lidí. Proto také narůstá zájem o benefity, které umožní věnovat více času rodině či vlastním zájmům. Řešením mohou být flexibilní pracovní úvazky.

Projekt Čáp

Projekt Čáp je nejdéle fungujícím projektem v rámci programu Diversitas. Podporuje rodiče na mateřské, resp. rodičovské dovolené. Chceme, aby s námi rodiče neztratili kontakt, a až to půjde, zase se k nám vrátili.

Moudrá Sova

Projekt Moudrá sova otevírá mezigenerační dialog a umožňuje tak mladším a starším generacím sdílet své zkušenosti, znalosti a dovednosti a naplno využít svůj potenciál.

Zdravá ČS

Projekt Zdravá ČS nabízí celou škálu benefitů na podporu zdraví a zároveň se snaží zvýšit povědomí o onemocněních souvisejících s nesprávným životním stylem.

Kam dále