Dokumentární akreditivy

“Snížíme Vaše platební a úvěrová rizika na minimum.”

  • Poskytujeme vysokou míru zajištění pro obě strany
  • Odstraňujeme riziko nezaplacení ze strany banky odběratele
  • Pohledávka z akreditivu vystaveného bonitní bankou může být pro jeho příjemce kvalitním zdrojem financování

Dokumentární akreditiv

Jedná se o písemný závazek banky zaplatit příjemci akreditivu (dodavateli zboží či služby) nebo akceptovat jeho směnku a proplatit ji při splatnosti. Akreditivy se vystavují na základě žádosti příkazce akreditivu (odběratele zboží či služby). Předpokladem pro použití akreditivu v obchodní transakci je dohoda mezi příkazcem a příjemcem akreditivu o tomto způsobu úhrady a uzavření písemné smlouvy mezi příkazcem a vystavující bankou.

Naše služby

Našim klientům poskytujeme služby jak v oblasti vystavování akreditivů, kdy je klient ČS příkazcem akreditivu, tak jejich avizování, kdy je klient ČS příjemcem akreditivu. Avizovány mohou být akreditivy bez závazku České spořitelny tzv. Avizované akreditivy, nebo je-li k tomu Česká spořitelna v akreditivu výslovně zmocněna, se závazkem České spořitelny ve formě potvrzení akreditivu.

Výhody spolupráce s námi

  • Jsme jeden z největších poskytovatelů dokumentárních obchodů v ČR
  • Máme zkušený tým specialistů
  • Regionální síť poradců je připravena Vám poradit s praktickým použitím produktů dokumentárních obchodů pro naplnění Vašich potřeb

 

  • Nabízíme přípravu návrhů znění námi vystavených akreditivů u akreditivů vystavených ve Váš prospěch nabízíme konzultaci znění a předkontrolu dokumentů
  • Spolupracujeme se širokou sítí korespondenčních bank
  • Můžeme nabídnout proškolení Vašich pracovníků v oblasti dokumentárních obchodů

 

V oblasti dokumentárních obchodů s námi můžete komunikovat prostřednictvím internetového bankovnictví
BUSINESS 24

Kontaktujte nás a nechte si připravit individuální nabídku

Zavoláme vám

Online

Zanechte zprávu
svému bankovnímu poradci

Načítání aplikace
Zavoláme vám

Osobně

Navštivte nejbližší
Regionální korporátní centrum

Související produkty

×
George
Česká spořitelna
Bankovnictví budoucnosti.
Stáhnout