Cestovní pojištění k platebním kartám

Péče a podpora

Jak nahlásit pojistnou událost v zahraničí

Spojte se asistenční službou na +420 266 799 779. Dovoláte se do České republiky na nonstop linku asistenční společnosti Global Asistance, kde vám poradí, jak postupovat dále.

Jak nahlásit pojistnou událost po návratu do ČR

Telefonicky

Volejte kdykoli 957 105 105

  • Bez vyplňování formulářů
  • Operátor se doptá na vše potřebné
  • Řekne, na co máte nárok
  • Pošle vám vyplněné hlášení na e-mail

E-mailem

Zašlete e-mail s vyplněným formulářem na adresu skody-mo@koop.cz.

Oznámení učiněné telefonicky nebo e-mailem musí být potvrzeno dodatečně vyplněním tiskopisu příslušného pro danou pojistnou událost.

Poštou

Vyplňte příslušný formulář a zašlete ho spolu s ostatními doklady na adresu:
Kooperativa pojišťovna, a. s.,
Vienna Insurance Group
Centrum zákaznické podpory
Brněnská 634, 664 42 Modřice

Často se nás ptáte

Důležité dokumenty