Finanční trhy

„Mám jistotu, že jsou moje peníze v dobrých rukou a ještě vydělávají.”

Finanční trhy

„Mám jistotu, že jsou
moje peníze v dobrých
rukou a ještě vydělávají.”

Ochráníme vás před výkyvy kurzů a sazeb, ale také se postaráme o vaše investice.

Zajistíme pro vás ochranu nových i dřívějších závazků prostřednictvím účinných nástrojů.

Devizové operace a zajištění kurzových a úrokových rizik

 • Promptní devizové obchody pro směnu cizí měny s nejvýhodnějším individuálně stanoveným směnným kurzem reflektujícím aktuální situaci na devizovém trhu.
 • Měnový swap pro efektivní řízení vašeho cash flow a likvidity v jednotlivých měnách.
 • Termínová devizová směna (FX Forward) vám zaručí devizové směnné kurzy pro definovaný objem prostředků v daných termínech bez ohledu na budoucí vývoj devizových trhů. Již dnes budete znát kurz pro kalkulaci vašich budoucích plateb i inkas.
 • Měnová opce a jejich kombinace vám do budoucna zajistí konkrétní směnný kurz, a zároveň umožní benefitovat z příznivého tržního vývoje.
 • Úrokový swap (IRS) zamkne pohyblivou sazbu vašeho úvěru do pevné sazby. Následně přesně víte, kolik budete na úrokových nákladech platit.
 • Úroková opce (CAP) zajistí, že vaše úrokové náklady v budoucnu nepřekročí určenou úroveň, ale současně vám umožňí benefitovat z příznivého vývoje referenční sazby.

Investování volných finančních prostředků

 • Možnost vyššího zhodnocení vašich dočasně volných finančních prostředků.
 • Individuálně úročené termínové vklady ve všech standardně obchodovaných měnách.
 • Depozitní směnky České spořitelny.
 • Směnky korporátních emitentů.
 • Depozita se zvýšeným výnosem.

Tržní strategie

 • Monitoring trhu –nejdůležitější informace ohledně finančních trhů a důležitých makroekonomických a politických vlivů každý den v ranní SMS.
 • Tematické studie o trendech na finančních trzích pohledem rizik, které z toho vaší firmě plynou, a možnostech, jak se jim efektivně bránit.
 • Návrhy strategií zajištění měnových a úrokových rizik podle vaší konkrétní situace, ať už vyvážíte do zahraničí nebo zvažujete nové financování.

Treasury operace on-line

 • Elektronické operace pro služby treasury, individuální kurzy, zahraniční platby s výhodným kurzem i v exotických měnách a pro mnoho dalšího.
 • Devizové a treasury operace součástí internetového bankovnictví BUSINESS 24.
 • Obchodní platforma Erste FX s on-line měnovými kurzy a kotacemi od dealingu České spořitelny chráněná elektronickým certifikátem.

Investice a cenné papíry

Máte volné zdroje? Nechte je zhodnotit našimi profesionály. Přenechat jim můžete i péči o své cenné papíry.

Burza a cenné papíry

 • Zajištění hladkého startu na akciových trzích.
 • Bezpečná a moderní úschova investic.
 • Možnost zástupu na valné hromadě.
 • Zajištění vrácení sražené daně z dividend či kuponů dluhopisů.
 • Zajištění jakékoli peněžní výplaty.
 • Poskytování služby GCM/CA za individuálních podmínek.

Depozitář

 • Komplexní depozitářské služby pro penzijní, investiční a jiné typy fondů.
 • Spolupracujeme se správci všech typů fondů, které je možné zřídit a nabízet v ČR.
 • Provádíme zápisy do evidence a stavové výpisy z majetkových účtů.
 • Zajišťujeme nákup a prodej akcií na BCP Praha, převody cenných papírů, vypořádání dědictví a operace se zástavním právem.
 • Poskytujeme pravidelný reporting, účetní a právní pomoc a zprostředkujeme i výplatu výnosů.

Správa aktiv

 • Zhodnocování volné hotovosti pomocí investičních instrumentů na finančním a kapitálovém trhu.
 • Vytvoření individuální investiční strategie.
 • Nadstandardní reporting o vývoji vašich investic.
 • Jsme leadrem na trhu správy aktiv pro institucionální klienty.

Zanechte nám na sebe kontakt, co nejdříve se vám ozveme.
Kontaktovat nás můžete také na klientské lince pro podnikatele 956 777 778.

Telefonicky

Zanechte nám na sebe kontakt, co nejdříve se vám ozveme.

Online

Zanechte zprávu vašemu
bankovnímu poradci.