Pět inspirativních Ted Talks o etice v byznysu

 

Starbucks, Nissan, Volkswagen, Uber nebo Facebook. Co mají tyto firmy společného? Skandály, které vznikly kvůli neetickému jednání. Řada firem totiž  staví etiku v žebříčku priorit až na poslední místo. Jak nad etikou v podnikání přemýšlejí experti? A co můžete udělat vy sami, abyste zlepšili firemní kulturu?

1. Proč na etice záleží – Shefali Royová

Odbornice na školení zaměstnanců v zákonech, předpisech a morálních zásadách firem Shefali Royová jednou dostala nabídku, aby klientům jisté společnosti ukázala, jak se perou peníze. Za odměnu měla Royová obdržet částku, která byla tak vysoká, že by už do konce života nemusela pracovat. Royová ale nabídku odmítla a svou kariéru raději zasvětila etice a dodržování firemních zásad.

Shefali Royová tvrdí, že nesmíme přehlížet neetické jednání ve firmách, ve kterých pracujeme. Vysvětluje, co pro ni etika znamená a že jsme to právě my, jednotlivci, kdo do firem přináší vlastní morální hodnoty a ovlivňují tak firemní kulturu. Důsledky úplatků a korupce podle ní navíc sahají daleko za hranice naší představivosti – a můžou vést i ke ztrátě lidských životů. 

2. Vytváření etické kultury v podnikání – Brooke Deterlinová

Když člověk narazí ve své firmě na korupci nebo na jiný druh neetického chování, může mít strach situaci nahlásit. V krizových situacích někdy raději mlčíme z obavy, že na nás pravda bude mít negativní dopad. Brooke Deterlinová to ví, a proto pomáhá správním radám, vedoucím pracovníkům a týmům rozvíjet dovednosti, díky kterým lépe zvládají čelit podobným situacím.

Deterlinová tvrdí, že každý z nás má tendenci podlehnout vlivu situace, protože nás ovlivňuje touha někam patřit a mít ochranu. I ten nejvíce eticky a morálně založený člověk podle ní může změnit postoj, pokud se dozví například o úplatkářství svého kolegy, který je ale zároveň jeho dobrým přítelem. Brooke Deterlinová přesto věří, že si můžeme vybrat, zda se zachováme odvážně, nebo ne. A nabízí několik rad, jak na to.

3. Co skutečně motivuje lidi k čestnému podnikání – Alexander Wagner

V roce 2017 platilo, že každý rok se neetického jednání dopustila jedna ze sedmi velkých korporací. Od té doby toto číslo stále roste. Alexander Wagner strávil přes deset let výzkumem obchodních podvodů. Přizval k němu nejen ekonomy, ale také odborníky na etiku, právníky, neurovědce nebo psychology.

Ve svém Ted Talku vysvětluje, proč je reputace firmy důležitou ekonomickou silou a proč špatná mediální pověst vede k vysokým finančním ztrátám. Cituje zakladatele moderní ekonomiky Adama Smithe, který řekl, že pokud se všichni budou chovat tak, jak je v jejich osobním zájmu, bude to v závěru dobré pro všechny. A podotýká, že si jeho slova řada lidí vyložila špatně – jednat ve svém osobním zájmu totiž neznamená přehlížet důsledky, které naše rozhodnutí způsobují. K tomu Wagner přichází s překvapivým zjištěním, co lidi opravdu motivuje k tomu, aby se chovali morálně. 

4. Právní vs. etická odpovědnost: Krize vedení a kultury – Mel Fugate

„Právo není totéž, co etika,” upozorňuje Fugate a dokládá to příkladem šikany na pracovišti. „Je sice neetická, ale není nelegální,” vysvětluje. Řada zaměstnavatelů přitom šikanu na pracovišti ignoruje, či dokonce toleruje. Zaměstnanci pak polevují v práci, mají nižší produktivitu, snaží se na pracovišti trávit co nejméně času nebo rovnou dávají výpověď.

Fugate říká, že vedení a ředitelé by se měli více zajímat o to, co se v jejich firmách děje. Podle něj v současné době probíhá velká krize ve vedení firem a v podnikatelské kultuře. Neetické vedení organizací podle něj živí neetickou firemní kulturu. Nástroje, jakým je například právní vyrovnání, navíc signalizují, že neetické chování je vlastně v pořádku. A to je nutné změnit.

5. Digitální etika a budoucnost člověka v propojeném světě – Gerd Leonhard

Zatímco společnosti pomalu začínají chápat, že etika čím dál více nabývá na významu a ovlivňuje dění po celém světě, technologie podle futuristy a bývalého studenta teologie Gerda Leonharda žádnou etiku nemají. Moderní technologie v sobě ale kumulují moc a postupně se stávají nepostradatelnou součástí firem na všech světových kontinentech. Georg Leonhard si proto klade otázku: Co se stane s etikou, když budou mít stroje stejnou nebo větší inteligenci než lidé?

Jak budeme rozhodovat o tom, jestli je správně, když Google nebo Facebook používají naše informace, nebo když bude náš termostat posílat naší zdravotní pojišťovně informace o tom, kolik piva vypijeme a jaké kouříme cigarety? Podle Leonharda síla technologií už dávno překročila hranice etiky. A my se proto musíme sami sebe ptát, jestli by ti, kdo kontrolují přístupy na webové stránky, různé chytré přístroje, aplikace a platformy měli rozhodovat o tom, co je etické a co ne. 

Mohlo by vás ještě zajímat

Situace na trhu s nemovitostmi nahrává výstavbě družstevních bytů

Elektromont Matějka zvládá náročnou práci s vysokým napětím i s lidmi

9 knih, které vám poradí, jak si zvednout sebevědomí