Všechny články

Jobsharing. Proč jsou sdílená pracovní místa pro firmy přínosem?

13. října 2022

2 minuty

hodiny
muž se ženou na schůzce

Jobsharing můžou české firmy nabízet už víc než rok, přesto tuto formu práce využívají zatím pouze 3 % zaměstnanců. Přitom jobsharing může být pro tým velmi obohacující. V čem? A jak si nastavit pravidla, aby spolupráce fungovala efektivně pro obě strany?

Sdílené místo je druh pracovního poměru, kdy jsou dvě osoby najaté na částečný úvazek a vykonávají práci, kterou obvykle zastává jeden člověk na plný úvazek. Takzvaný jobsharing bývá často v myslích zaměstnavatelů vnímán spíše jako podpůrný mechanismus pro rodiče – takový pohled však velmi omezuje potenciál této formy práce. Sdílené místo totiž vedle maminek a tatínků ocení i senioři, studující nebo ti, kteří potřebují pečovat o blízkou osobu. Zkrátka všichni, kdo se chtějí profesně realizovat, ale současně potřebují ve svém životě větší volnost – ať už kvůli rodině, či jiným okolnostem. I když sdílená pracovní místa a zkrácené úvazky znamenají pro zaměstnavatele větší administrativní zátěž a zaškolování, nabídka flexibilních pozic se jim může vyplatit. 

žárovka

Jak to vypadá se sdílenými úvazky v Česku?

Sdílená pracovní místa můžou čeští zaměstnavatelé nabízet od ledna 2021, jobsharing ale zatím využívají pouze 3 % pracovníků. U zkrácených úvazků je číslo o trochu lepší, dle průzkumu společnosti Grafton takto pracuje zhruba 10 % zaměstnanců. Ve srovnání s ostatními zeměmi však Česko v alternativních formách práce značně zaostává. Například v Nizozemsku využívá zkrácený úvazek téměř 37 % zaměstnanců. Nedostatečně flexibilní úvazky mají navíc i špatný dopad na kvalitu pracovního trhu, v jeho eurounijním srovnání připadlo Česku až 15. místo – a to i navzdory velmi nízké nezaměstnanosti. Nízká flexibilita se negativně podepisuje také na pracovních výkonech. Z hlediska produktivity práce jsou totiž Češi hluboko pod průměrem Evropské unie.

muž se ženou v kanceláři

Co firmám přináší sdílené pracovní úvazky?

1. Jobsharing jako cesta, jak přilákat do firmy nové talenty a udržet i ty stávající

Když firmy přemýšlí nad tím, jak získat do svých týmů ty nejšikovnější pracovníky, často zapomínají na možnosti sdílených úvazků. Lidé totiž mnohem víc oceňují jiné benefity než například občerstvení na pracovišti. Třeba právě flexibilitu. Naopak firmy, které tyto formy úvazků nenabízejí, riskují ztrátu kvalifikovaných pracovníků, kteří hledají větší rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem. Díky flexibilnějšímu režimu stoupá navíc loajalita u stávajících zaměstnanců, kteří by o tento typ úvazku měli zájem. Můžou tak pokračovat ve své kariéře a zároveň mít víc času na rodinu a další aktivity.

2. Firmu obohatíte různorodějšími dovednostmi a zkušenostmi

Pokud jednu pozici obsadíte dvěma pracovníky, svým způsobem jste získali dva mozky za cenu jednoho. Znamená to dvojnásobné nadšení, dvojnásobnou kreativitu a dvojnásobný soubor dovedností. Kromě toho představuje jobsharing skvělou příležitost, jak diverzifikovat svou pracovní sílu. A je přece známo, že diverzita na pracovišti přispívá k inovacím. Navíc když jedno místo budou sdílet dva pracovníci různých generací, můžou se obohatit navzájem. Jobsharing lze tedy kombinovat i s mentoringem. Například zaměstnanci, kteří ještě neodcházejí do důchodu, ale chtějí si zkrátit pracovní dobu, můžou své místo sdílet a současně mentorovat své juniorní kolegy. 

nooteboky na stole

3. Jobsharing zvyšuje produktivitu a angažovanost týmu

Flexibilní formy úvazků mají obecně pozitivní dopad na produktivitu. Díky tomu, že mají lidé víc času na vyřízení osobních záležitostí, se lépe soustředí na pracovní úkoly a snaží se pracovat co nejefektivněji. Navíc když firma vyjde svým zaměstnancům vstříc, budou se cítit motivovanější. Podle průzkumu australské jobsharingové platformy Gemini3 můžou být zaměstnanci na sdíleném místě dokonce až
o 30 % produktivnější. 

žárovka

Modely sdílení pracovních míst. Které patří k těm nejoblíbenějším?

Model dvojčat

V takzvaném modelu dvojčat sdílí dva zaměstnanci jak pracovní pozici, tak její náplň. Pracují na stejných a společných úkolech, avšak různé dny v týdnu. Fungují zkrátka jako jeden tým, což ale vyžaduje efektivnější komunikaci.

Model ostrovů

V modelu ostrovů se dva zaměstnanci dělí o jednu pracovní pozici na plný úvazek, nikoliv však o její pracovní náplň. Své úkoly tak plní nezávisle na sobě. Zaměstnanci se specializují na různé povinnosti dané pozice, což jim zase umožňuje lepší soustředění a využití různých osobních dovedností. 

Jak z jobsharingu vytěžit co nejvíc?

  • Klíčová je komunikace
    Nejčastější komplikace nastávají při předávání informací a úkolů. Je potřeba si hned na začátku ujasnit, jakým způsobem a prostřednictvím kterých nástrojů bude tato komunikace probíhat. Můžete se také domluvit na tom, aby se zaměstnanci v jednom pracovním dni překrývali a vzájemně se tak informovali o aktuálním stavu úkolů.

  • Rozdělte pracovní role co nejefektivněji
    Povinnosti dané role nemusí být pro každého zaměstnance stejné. Jobsharing lze totiž nastavit „kreativně“. Tak, abyste na maximum využili dovedností, zkušeností, ale i preferencí obou jedinců. Tento přístup je ideální hlavně v případě, když zaměstnanci pracují nezávisle na sobě.

  • Pravidla si nastavte v celém týmu
    Kolega, který zodpovídá za přímé řízení zaměstnanců se sdíleným pracovním místem, by od vás měl mít absolutní podporu. Měl by mít jasno ve stanovování cílů, řešení případných konfliktů či formě jobsharingu. Je zkrátka důležité, aby i celý tým dobře věděl, jak kolegové na sdíleném pracovním místě fungují. Jen tak může jobsharing firmu obohatit.

Mohlo by vás dále zajímat