Diverzita na pracovišti je hnací silou inovací. Proč?

14. dubna 2022

2 minuty

hodiny
debata mezi kolegy

Čím různorodější tým, tím větší rozvoj inovací. Alespoň takové zjištění vyplývá z řady výzkumů. Proč právě pestrost v týmu přispívá ke generování nových nápadů? A jak diverzitu ve firmě podpořit?

Inovace jsou motorem trhu. Ale co – nebo spíše kdo – představuje hnací sílu inovací? Ve skutečnosti to nemusí být jen vizionáři jako Steve Jobs nebo Mark Zuckerberg. Za inovacemi často stojí právě rozmanité týmy s lídry, kteří dokážou ocenit netradiční přístupy svých lidí. Lídry, kteří jsou otevřeni novým myšlenkám mimo své vlastní zkušenosti či odbornost. S tímto poznatkem přichází například studie výzkumné organizace Center for Talent Innovation z roku 2013. Tvrdí, že právě ty firmy, které otevřely nový trh nebo rozšířily svůj podíl na stávajícím, disponovaly různorodými týmy a inkluzivními lídry. Proč tomu tak je?

Aby se takový tým dokázal shodnout, je sice potřeba vyvinout větší úsilí – tyto diskuse však můžou být obohacující. Každý se totiž na danou problematiku dívá jinou perspektivou. Ale když členové týmu dokážou připouštět i názory ostatních kolegů, začnou přicházet s netradičními nápady a třeba lépe rozpoznávat nové tržní příležitosti.

žárovka

Rozmanitými se rodíme, ale i stáváme

Zmíněný výzkum Center for Talent Innovation hovoří o dvou druzích rozmanitosti – vrozené a získané. Vrozená rozmanitost zahrnuje vlastnosti, se kterými už se člověk narodí, například pohlaví, etnický původ či sexuální orientaci. Vrozená rozmanitost je však polovinou úspěchu. K vytvoření firemní kultury, kde se zaměstnanci nebojí otevřeně hovořit o svých nápadech, je potřeba i rozmanitost získaná. Ta souvisí především s nabytými zkušenostmi – například když si díky životu v jiné zemi více všímáme kulturních rozdílů.

Klíčem k rozmanitosti ve firmě je ale především postoj vedení. To totiž koriguje směr firmy a rozhoduje o tom, k jakému řešení se společnost nakonec uchýlí. Když dávají šéfové týmů různorodým hlasům prostor, je mnohem pravděpodobnější, že z diskusí vyplynou poznatky, které můžou vést právě k inovacím. Manažeři by proto měli svému týmu naslouchat, brát v úvahu i netradiční řešení a vytvářet prostředí, kde se lidé nebojí přihlásit se o slovo a projevit svůj názor – i když se třeba liší od postřehů zbytku týmu.

Jak podpořit diverzitu ve firmě?

1. Udělejte z diverzity kontinuální proces

Diverzita by se měla stát součástí firemní kultury. Je totiž rozdíl mezi rozmanitým pracovním prostředím a pouhým symbolickým zařazením několika nových zaměstnanců do týmu. Rozmanitou firemní kulturu jednoduše nevytvoříte ze dne na den. 

2. Nastavte vzdělávání, které rozvíjí rozmanitost

Propojte členy týmu s interními či externími mentory, aby jim pomohli v růstu. Například pokud máte v managementu málo žen, mohly by ocenit mentorku, která už si prošla podobnou kariérní cestou. Zkuste také vyhledávat školení a semináře vedené různorodými přednášejícími. I to může vám i vašemu týmu poskytnout nový úhel pohledu. Nezapomeňte současně rozvíjet kulturu chyb. Když zaměstnance podpoříte v tom, aby o svých nezdarech otevřeně hovořili a naučili se v nich vidět potenciál pro svůj osobnostní růst, budou ještě více tvůrčí a odvážní přicházet s novými myšlenkami.

komunikace v práci

3. Komunikujte efektivně

Vědomí, že každý může beze strachu vyjádřit svůj názor, vede k neotřelým nápadům. Jedním ze způsobů, jak takové atmosféry dosáhnout, je nastavení správné komunikace. Ať už využíváte různé online platformy, nebo pořádáte pravidelná setkání s vedením, pracujte s nimi tak, aby váš tým měl ten nejlepší přehled o dění ve firmě a sám mohl tyto formy komunikace aktivně používat, klást dotazy či vyjádřit své vlastní postřehy. Tak se budou všichni cítit aktivně zapojení do celofiremního dění.

4. Popovídejte si mezi čtyřma očima

Najděte si čas promluvit si s každým členem týmu o samotě. Poskytněte mu konstruktivní zpětnou vazbu, ale nezapomeňte si také vyslechnout tu jeho. Tak nejlépe zjistíte, jak se ve firmě cítí.

5. Vždy mějte otevřenou mysl

Pokud vedete tým, měli byste mu jít příkladem. Na každé setkání s novými lidmi přicházejte vždy bez očekávání a předsudků. Naslouchejte různým názorům kolem sebe. Jen tak získáte širší rozhled a pohled na svět, který obohatí vaše rozhodovací schopnosti. 

Mohlo by vás dále zajímat